Перлини педагогічної творчості

Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчальний процес стало вимогою сучасності. Завданням школи ХХІ століття є переосмислення й оновлення методів, форм і засобів навчання. Намагаючись рухатися «в ногу із часом», необхідно відмовлятися від застарілих форм роботи. Чи доцільно використовувати рукописні словники з іноземної мови?

Копачевська О.В. Стежинами Вчителя . Урок-творча майстерня. Російська мова. 9 клас
Дана інтелектуальна гра є одним з видів позакласного нетрадиційного заходу, який допомагає учням розширити свої знання про творчість видатного педагога, формувати самоосвітню компетентність учнів, розвивати творчі здібності школярів та виховувати шанобливе ставлення до літературної спадщини видатного педагога. 
В розробці уроку «Appearance of people» підібрані інтерактивні вправи для удосконалення вмінь та навичок описувати зовнішність людей. 

Особливе місце в роботі над аналізом художнього тексту займає робота з опорною схемою або опорним конспектом. У цій статті представлені методичні рекомендації щодо використання опорних сем-конспектів на уроках світової літератури.

Корнійчук Л. М. Нестандартний урок "Щасливий випадок"
Урок систематизації та узагальнення знань з теми «Площі фігур», геометрія, 9 клас. Робота містіть нестандартні ситуації, ігрові моменти, які формують інтерес до математики і включає в себе різнорівневу контрольну роботу.

Мета уроку: закріпити знання учнів про міри маси, ознайомити з давніми мірами ваги, вчити працювати в парі, групі., розвивати логічне мислення, мовлення, уявлення, формувати життєві компетенції. 
Практичний матеріал з лексикології та фразеології допоможе активізувати й поглибити знання, сприятиме розвитку вмінь і навичок роботи.

Воробцова М.Ю. "Урок з біології в 9 класі на тему «Загальна характеристика органів травлення. Фізіологічна сутність травлення»"
При розробці уроку використані розташовані на сайті British council текстові матеріали з сайту http://www.encyclopedia.com/video. Використання даних матеріалів забезпечує змістову та технологічну сторони особистого розвитку учнів, перетворює учня з носія академічних знань у людину активну, соціально пристосовану, налаштовану на спілкування й на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.

«О. Твардовський «Я був убитий під Ржевом…», «На карб не ставте відтепер мені…». Поетизація подвигу у Великій Вітчизняній війні простих солдатів. Проблема історичної пам’яті й моральної відповідальності перед тими, хто поліг на війні.
Мета : закріплювати знання таблиць додавання й віднімання числа 4; вправляти учнів у розв’язанні прикладів на додавання й віднімання; вдосконалювати навички усної лічби; розвивати мислення учнів

Мета: закріплювати знання про особливості чарівних казок, вміння визначати головну дійову особу й характеризувати її; вдосконалювати вміння читати за особами; розвивати вміння передавати емоційний настрій твору; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Мета: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови; сформувати вміння відрізняти дієслово від інших частин мови; правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалити навички правильно використовувати діє слова та його особливі форми як в усному, так і в писем ному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рідної мови.

Москалюк Л. В. Розробка уроку в 8 класі на тему: «Тиск. Сила тиску. Одиниці вимірювання тиску»
Для успішної творчої роботи учнів надзвичайно важливо створити оптимальні умови для організації навчання, забезпечення міцного засвоєння знань безпосередньо на уроці у процесі співробітництва учителя і учнів. Дана розробка уроку передбачає вивчення нового матеріалу та засвоєння нових знань через розв’язування задач якісного, розрахункового та практичного напрямку. Робота в парах надає всім учасникам можливості діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, володіння прийомами активного слухання, вироблення загального рішення.

Поданий конспект уроку репрезентує інтерактивні технології та нестандартні прийоми, методику особистісно зорієнтованого навчання, формування комунікативної компетенції учнів, механізм реалізації змістової, лінгвістичної та діяльнісної ліній.

Деревчук О. В. Гра-подорож «В гості до весни»
Цели: закреплять знание состав числа в пределах 10; умение сравнивать числа; упражнять в распознавании геометрических фигур; совершенствовать умение находить значение выражений в пределах первого десятка; развивать логическое мышление, память, внимание, математическую речь; формировать коммуникативные отношения на уроке; воспитывать настойчивость, чёткость в работе.

Мета. Ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі та рівняння; виховувати дбайливе ставлення до птахів.

В умовах рiвневої i профільної диференціації навчання перед учителем стоїть низка складних завдань ,пов’язаних насамперед з розвитком творчих здiбностей школярів.Учнi повиннi брати участь у науково-дослiдницькiй роботi. Учитель має стати органiзатором i першим науковим керівником учнівської дослідницької діяльності . Пошуково-дослiдницький евристичний характер фізичної теорії пов’язаний iз сутністю процесу пiзнання.Його реалiзацiя у навчальному процесi сприяє розвитку в учнів їх здiбностi до прогнозування.Прогностична пiзнавальна діяльність учнів може проходити успішно тільки за умови застосування сучасних інтерактивних технологій навчання,якi ґрунтуються на дiалозi,спільному розв’язаннi проблем,вiльному обмiнi думками,активнiй взаємодії всіх учнів. Пропоную увазi читачів розробку інтерактивного уроку фiзики,складовою метою якого був розвиток дослідницьких i прогностичних здiбностей учнів. 

Метою статті є бажання поділитися опитом роботи з обдарованими учнями віку . Ми вважаємо, що використання нестандартних методів, організація і проведення творчих майстерень, створює атмосферу неформального спілкування між учнями та вчителями, сприяє розвитку гармонійних, інтелектуально і духовно багатих особистостей

Романенко О. В. Склонение имён существительных.Обобщение знаний о падежах имён существительных

Comments