ІКТ в педагогічному процесі

Урок-узагальнення спрямований на вдосконалення вмінь учнів впізнавати прикметники в тексті, спостерігати за їх роллю в мовленні.
Протягом всього уроку використовується технологія діяльнісного методу, що сприяє успішному засвоєнню матеріалу та розвитку творчих здібностей учнів. Постійне залучення дітей до активної пізнавальної діяльності і виконання практичних завдань на уроці сприяє закріпленню знань, навичок і вмінь.

В основу уроку покладено ігровий підхід навчання «Слідство ведуть знавці», побудований на основі формування знань, умінь та навичок самоорганізації в навчальній діяльності з використанням ІКТ. Розвиваюча гра-змагання протягом уроку «Хто ж найкращий слідчий-знавець прикметника?» дозволяє активно включити учнів у навчальну діяльність, розвивати творчі компетентності школярів, забезпечити перевагу теоретичного осмислення та практичного використання отриманих знань над її пасивним сприйняттям через використання на уроці ІКТ, організацію комунікативно-ситуативних вправ, створення позитивної атмосфери спілкування. Урок-гра «Слідство ведуть знавці» має профорієнтаційну направленість. Адже всі етапи уроку побудовані відповідно до алгоритму справжнього слідства.

Comments