Практика компетентнісного підходу

Скляров В. М. Формування творчої особистості
Нові умови життя вимагають нового мислення, нової культури діяльності, якісно іншого рівня освіченості, здатності до постійного оновлення знань, тобто "здібності до навчання протягом усього життя". Головне завдання уроку літератури полягає в тому, щоб сформувати в кожного учня читацькі компетенції, які дали б йому можливість самостійно орієнтуватися у фактах і явищах, грамотно використовувати їх для задоволення своїх духовних потреб. Важливим в роботі учителя літератури є вміння організувати роботу з текстом художнього твору та над його аналізом.Особливе місце в роботі над аналізом художнього тексту займає робота з опорною схемою або опорним конспектом. У цій статті представлені методичні рекомендації щодо використання опорних сем-конспектів на уроках світової літератури. Актуальність: найважливішим завданням уроку з фізичної культури є виховання міцних здорових молодих людей, які в повній мірі оволоділи навичками і умінням, визначеними навчальною програмою з фізичної культури, і, власне, кращій спосіб профілактики - систематичні заняття фізичною культурою.

Дана розробка є інтегрованим уроком з математики та трудового навчання для 3 класу з російською мовою навчання. На уроці використовуються елементи сучасних інтерактивних технологій, проектних технологій, приділяється увага особистісно - зорієнтованому навчанню.
Урок організований у формі телепередачі, що сприяло високій працездатності та емоційності. Використання мультимедійної дошки дозволило виконати багато завдань з узагальнення та систематизації знань з теми. Урок розвиває творчі та комунікативні здібності, виховує любов до рідного краю та його культури.Автор пропонує розробку нестандартного уроку систематизації і повторення знань з геометрії в 7-му класі за підручником Істер О.С. Геометрія, 7 клас. – К.: Освіта, 2007. Урок проводиться в формі змагання. Розробка може бути використана вчителем математики загальноосвітніх навчальних закладів.
Нетрадиционный интегрированный урок во 2 классе. Тема семестра «Мир под названием музыка». Тема урока и дидактические задания соответствуют программе.

Comments