Практика компетентнісного підходу

Знання та обізнаність старшокласників у питаннях європейської інтеграції, основ інституційного строю та політик ЄС, взаємин із ним України бажають значно кращого. А без цих знань важно прогнозувати успіх самої політики європейської інтеграції України, її просування до досягнення своєї стратегічної мети – вступу до ЄС. Без цієї поінформованості ще складніше уявити успішне формування чіткої громадянської позиції з питань європейської інтеграції України у молоді. Автор пропонує тренінг, розрахований на учнів старших класів, для ознайомлення їх з процесами євроінтеграції України.

Кольцова Н. М. Тренінг з євроінтеграції «Європейська інтеграція про захист прав і свобод людини. Європа і права людини»
У соціальній сфері євроінтеграційний поступ України дасть можливість підвищити загальний рівень життя і добробуту наших співвітчизників, наблизити їх до високих європейських стандартів особистої безпеки, освіти, охорони здоров’я, якості навколишнього середовища та ін. У даній статті пропонується матеріал для проведення тренінгу з євроінтеграції для учнів старших класів.

У даній статті пропонується розробка тренінгу, який доцільно проводити з учнями середніх і старших класів з метою формування умінь і навичок юних громадян України, які б дозволили їм розуміти проблеми сучасного європейського суспільства, шляхи взаємодії європейських держав, усвідомлювати мислення сучасної Європи.

Автор пропонує розроблений план тренінгу для учнівської молоді, спрямований на інформування з питань розвитку Європейської інтеграції, накопичення знань про Європу та Європейський Союз.

У статті автор розкриває важливість формування в учнів вміння бачити на загальноукраїнському фоні своєрідність свого краю, виховання в учнів розуміння регіональної культури (за допомогою краєзнавчо-пошукової роботи на уроках географії) як передумову ефективного входження України до європейського освітнього простору.

Разом із впровадження європейських стандартів Болонського процесу в систему освіти для  України важливим є ознайомлення учнівської молоді з політикою європейської інтеграції нашої держави, знаннями про Європу та Європейський Союз для розвитку відповідальності молоді за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища. Дана стаття пропонує план тренінгу, який розраховано на учнів 10-11 класів.

Урок проводиться під час вивчення теми: «Література і моральне вдосконалення людини». Питання толерантності було, є і буде завжди на часі. На сучасному етапі розвитку українського суспільства виховання толерантності набуло особливої актуальності. Здійснюються наміри по-новому подивитися на світ, подолати перепони, які роз’єднують людей, утвердити між ними стосунки на засадах гуманізму та взаєморозуміння. Тому активізується процес пошуку ефективних механізмів виховання дітей у дусі толерантності, поваги до прав і свобод інших людей незалежно від їхньої національної, соціальної приналежності, поглядів, світосприйняття, способів мислення та поведінки. Ефективним інструментом у формуванні толерантності учнів – є вивчення творів світової художньої літератури. На думку автора, воно провокує пошук у „іншому" „свого", загальнолюдського, спільного для всіх нас.
Comments