Практика компетентнісного підходу

Азаренко С. Ф. Самоосвітня лоція в морі педагогічних ідей

Самоосвіта вчителя є необхідна умова професійної діяльності педагога. Для того щоб вчити інших потрібно знати більше, ніж всі інші. Учитель повинен бути в курсі інноваційних технологій, мати знання в різних сферах суспільного життя. Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Чим більше інформації, методів та інструментів у своїй роботі використовує вчитель, тим більше ефекту від його роботи. Але який би сучасний комп'ютер і найшвидший Інтернет вчителеві не забезпечити, найголовніше - це його бажання працювати над собою і здатність творити, вчитися, експериментувати і ділитися своїми знаннями і досвідом, придбаними в процесі самоосвіти

Бублик Л. М. Комунікативно-ситуативні завдання на уроках математики

У даній роботі розглядається, що таке ситуативне навчання, його переваги, подаються зразки завдань-задач на уроках математики для учнів різного віку.

Флегонтова О. О. Флегонтов І. А. Проектно-дослідницька технологія з точки зору викладача і студентів

Сьогодні метод проекту вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається.

Для майбутнього спеціаліста, який буде працювати в сфері охорони здоров’я, проектна діяльність особливо важлива, тому що така технологія передбачає системне і послідовне моделювання проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження актуальних проблем сучасної медицини. Отже, проектна діяльність студентів в медичному училищі повинна бути у тісному зв’язку з практичною медициною - це основна запорука успіху студентського проекту. Не менше важливий аспект - актуальність теми - сучасна, новітня, недостатньо висвітлена до цього часу – надає студентському проекту унікальність, інноваційність.

Гнилицька О. М. Моя педагогічна ідея

Стаття присвячена темі ефективного навчання в медичних закладах I-II рівня акредитації. У ній автор веде мову про методи, які підвищують мотивацію, сприяють забезпеченню систематизації та удосконаленню знань студентів про гестозивагітних, а також умінню аналізувати, ставити необхідні для встановлення попереднього діагнозузапитання, а ще пробуджують вучнів пізнавальний інтерес до спеціальності медичного працівника.

Філь С. І. Вправи з розвитку креативного мислення учнів у системі підготовки школярів до успішного написання твору і складання ЗНО

Ранній початок занять з розвитку творчих здібностей робить усе подальше навчання в школі, у вищому навчальному закладі усвідомленим, виробляє потребу у творчій і дослідницькій роботі. Та найголовніше — учень, що з 5-го класу готується до написання творчого завдання ЗНО, до 11-го набуває усіх необхідних практичних навичок із створення композиції твору, його мовленнєвого оформлення, знає алгоритм роботи над творчим завданням , психологічно налаштований на цей вид діяльності.

Гаврилова О. В. "Інтегрований урок українського читання та економіки в 4 класі.Тема. І. І. Кирій «Незвичайний пацієнт » "

Проблемі інтеграції у шкільній освіті приділяється багато уваги як науковцями, так і практиками.

Організація інтегрованих уроків чи використання елементів інтеграції в навчальному процесі-це один із кращих способів трансформації знань, одержаних на уроках суміжних предметів.

Урок Олени Василівни – це урок творчого пошуку, активної співпраці учнів та учителя. Вона володіє методикою та технологією профорієнтації, виховує інтерес до професій різних напрямків,розвиває допитливість учнів,вчить швидко знаходити потрібну інформацію в додатковій літературі. Учитель ставить перед собою завдання формувати особистість дитини, дати кожній свій шанс розкриття, дати кожному можливість використати весь природний потенціал, закладений у кожній дитині.

Галько І.І. " «Кукла» Урок литературы по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе» "

Предлагаемый урок «Кукла» проводится с учащимися 6-го класса в цикле уроков по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе». Проведению урока предшествовала большая и кропотливая работа детей и учителя. На уроке использованы ИКТ. Очень важно обращение юного читателя к произведению такого рода. Эта повесть заставляет многое переосмыслить, переоценить. Шестиклассники учатся состраданию, милосердию, проявлению доброты, внимания, чуткости и отзывчивости. Эта повесть заставляет плакать не только ребёнка , но и взрослых. Значит, ещё не очерствели наши сердца. Значит, мир спасёт доброта.

Макаренко О. В. Виховна робота. Проект «Світ казки чарівної приходить до нас з весною»

Найсприятливішим періодом для розвитку творчості є молодший шкільний вік, в якому активно розвивається уява, фантазія, творче мислення, допитливість, уміння спостерігати, порівнювати, критично і справедливо оцінювати діяльність. Робота над проектом «Світ казки чарівної приходить до нас з весною» - практика особистісно орієнтованого навчання і виховання, під час конкретної роботи учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.