Світ виховання

Дворник Ю. О. "Розробка першого уроку в першому класі, присвяченому 80-річчю Донецькій області" 
Мета: формувати в учнів поняття Батьківщина, розширювати знання учнів про роль мови в житті народу, ознайомити дітей з державними і народними символами України; виховувати інтерес до традицій свого народу, повагу до символів, любов і шанобливе ставлення до рідних, заохочувати творити добро, здобувати знання, рости гідними громадянами своєї держави. Мета : показати цінність добрих стосунків між ровесниками, між хлопчиками та дівчатами; дати учням уявлення про вплив поведінки та відносин у сім ї на власне здоров я та здоров я інших членів родини; формувати уявлення про специфічні якості , характерні для хлопчиків і для дівчаток; виробляти вміння проявляти ввічливість , тактовність, повагу, чесність, порядність; сприяти встановленню позитивних стосунків між дітьми різної статі; вчити проявляти взаємну повагу; виховувати в хлопців навички шанобливого ставлення до жінок та дівчаток, сприяти формуванню рис характеру відповідно до статі.

Сьогодні перед школою стоїть завдання не просто дати учням певні знання й уміння, а й сформувати таку особистість, яка була б здатна творчо мислити, орієнтуватися в потоці різноманітної інформації. Пріоритетним напрямком розвитку особистості учня є формування інтелектуальних умінь творчої діяльності. Результативним у цьому плані є використання нетрадиційних уроків. Урок – усний журнал - це урок на якому навчання стає цікавим і захоплюючим процесом, що поглинає думки і почуття всіх. Він цінний як засіб для формування колективу, почуття власної відповідальності і гордості, своєї значимості.

Comments