Перлини педагогічної творчості

Враховуючи те що останнiм часом далеко не всi учнi захоплюються фізикою,не всi зацiкавленi у збагаченнi фiзичних знань, бо фiзика здається їм надто формальною,важкою для сприймання,приходиться нам, учителям, шукати новi , більш активнi форми i методи навчання-iнтерактивнi ,в основi яких лежить ,поряд з колективною i iндивiдуальною, групова форма роботи. Пропонується вчителям початкових класів для підготовки свята Букваря. Свято проходить в цікавій формі у виді подорожі чарівною книгою з семи сторінок – по кольорам веселки. Діти зустрічають різних казкових героїв – Червоний Капелюшок, Бабу Ягу, піратів, Королеву Книг, згадують і систематизують всі вивчені літери, показують батькам, чому вони навчилися в першому класі.

Даний урок містить попередню підготовку учнями та подальше публічне використання комп’ютерної слайдової презентації, що допомагає критичному осмисленню інформації, виділенню головного в інформаціїйному повідомленні, систематизації та узагальненню матеріалу, засвоєнню нових знань, дає додаткову мотивацію до вивчення теми, впливає на розвиток інформаційної компетентності та взагалі сприяє підвищенню успішності учнів.Це позакласний захід з теми: “The Harmony of Man with Nature” завершує серію уроків з теми “Ecology”. Учні використовують нові слова і фрази, цитати відомих людей про природу, працюють з текстом “Greenpeace”, виконують пісню “What We Really Want To See”. Тема «Поети шістдесятники» допомагає зрозуміти роль і місце української літератури в нашому житті, у житті всієї України. сприяє в відродженні в одинадцятикласників духовності, утвердження гуманістичних ідей тощо. На цьому уроці використовуються інтерактивні форми і методи навчання.Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу біології у восьмому класі. Наведено розробки уроків з вивчення типів червів, передбачених програмою. Надані розробки повинні допомогти педагогам розвивати самоосвітні компетентності учнів. 

Пропонуємо вашій увазі нетрадиційний урок : « Розкладання многочленів на множники», предметом дослідження якого будуть такі способи: винесення спільного множника за дужки, спосіб групування, за допомогою формул скороченого множення.

Маркова С. М. Урок позакласного читання у п'ятому класі за твором Ольги Бусенко «Паперовий янгол»
У даній роботі розроблено конспект-рекомендація уроку позакласного читання за книгою О.Бусенко «Паперовий янгол». Матеріал сприяє вихованню в учнів доброти, взаємодопомоги, розвитку дружніх відносин, сприяє формуванню естетичного смаку.Нестандартний урок – один з важливих засобів навчання. Такі уроки формують в учнів стійкий інтерес до навчання, надають емоційний вплив на дітей, завдяки чому в них формуються більш міцні та глибокі знання. Даний урок доцільно проводити для учнів 1-го класу в кінці навчального року. Адже першокласники оцінюються вербально, а на цьому уроці діти отримують свої перші оцінки. Тому учні з нетерпінням чекають цей урок. З таким же нетерпінням чекають його й батьки учнів, які теж запрошені. Урок проходить весело, жваво та цікаво.
Конспект уроку математики у другому класi, при розробцi якого використовувался нестандартний iгровий пiдхiд.  
С давних времен, какие – либо собрание детей и взрослых сопровождались игровой деятельностью, самыми распространенными были бег, прыжки, стрельба из лука. Приходится самостоятельно находить выход из непредвиденных ситуаций, намечать цель, устанавливать взаимодействие с товарищами, проявлять ловкость, выносливость и силу.

Палій О. В. Урок математики «Ознаки подільності та їх використання»
Розроблений урок використовується як підсумковий до теми: «Ознаки подільності» на уроках математики в 6 класі. На ньому учні за допомогою різноманітних технологій узагальнюють знання за темою. На уроці використовуються інтерактивні і комп’ютерні технології. Математична естафета може проходити як в комп’ютерному варіанті, так і в вигляді презентації.
 

Донцова В. Д. Конспект уроку математики за темою „Додавання раціональних чисел”
Бажання зробити навчальний процес цікавим викликає необхідність знаходити нові форми проведення уроку. Даний урок – мандрівка на машині часу формує в учнів перші навички дослідницької діяльності. На такому уроці важливими є умови для створення творчої атмосфери. Виведення правил додавання раціональних чисел відбувається в легкій, ненав’язливій формі. Засвоєння матеріалу виявилося надійним, доступним, цікавим. Захопившись, учні не помічають, що вчаться, пізнають, запам’ятовують нове. Діти чекають таких уроків, бо це сприяє розвитку самоосвітньої діяльності.

Шуміліна О.М. Урок – огляд знань з орфографії 
Мета: повторити вивченні орфограми, удосконалити вміння, навички усного та письмового мовлення, розвивати асоціативне мислення та фонематичний слух; виховувати пізнавальний інтерес.
Comments