42(2) февраль 2015 года

В номере:

1. Козинець Р. В., Стеценко А. В. Використання комп’ютерних технологій на уроках гуманітарного циклу в спеціальній школі для дітей з вадами слуху

2. Воронова Н. Г., Козинець Р.В. Білінгвістичний метод навчання дітей з вадами слуху

3. Шичева О.М. Особливості організації та методики проведення занять з безпеки життєдіяльності та охорони праці