ІКТ в педагогічному процесі


    Предлагаемый урок проводится с учащимися старших классов. Он может быть заключительным в конце учебного года или выступать отдельным уроком по внеклассному чтению. В 2009-2010 учебном году урок положен на новую, современную основу с использованием информационно-коммуникационных технологий, изменена его структура. Идея с удовольствием была подхвачена девятиклассниками. Проведению занятия предшествовала большая, кропотливая подготовительная работа детей и учителя. Творчество писателей, восприятие их произведений старшеклассники ассоциировали с цветами, которые хотели бы им подарить. Мне было приятно видеть счастливые лица ребят. Они могли слушать, радоваться, верить, отстаивать свою любовь к литературе. Праздник состоялся!


Яріна І. М. "Розробка уроку «Раціональні рівняння»"

    Використання комп’ютерних технологій значно полегшує роботу вчителя на уроках математики ,а також підвищує зацікавленість учнів до вивчення нової теми.
Тема «Раціональні рівняння» посідає важливе місце у вивченні алгебри 8 класу. Правильне засвоєння алгоритмів розв’язування дробових раціональних рівнянь та раціональне їх використання дає можливість полегшити роботу учнів на уроках.


    Комп’ютер стає невід’ємним атрибутом багатьох робочих місць. Комп’ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп’ютерної техніки. Для більш ефективного вивчення математики та інформатики доцільно проводити бінарні уроки. Тим самим будемо заохочувати учнів до цікавого вивчення математики, а саме геометрії.


    У представленій статті розглядаються аспекти використання інформаційних технологій під час вивчення української мови та літератури. Думки автора з приводу цього питання можуть бути корисними для вчителів інших предметних напрямків, оскільки порушене питання є актуальним і потребує всебічного вивчення і обговорення. У статті наголошується на перевагах і проблемах застосування інформаційних технологій, на позитивних особливостях такої техніки, як інтерактивна дошка Smart Board. Наводяться приклади з практики педагога щодо використання ІКТ для підготовки flash-презентацій.


    Урок української мови з теми «Словосполучення. Види словосполучень» з використанням можливостей мультимедійної дошки сприятиме стійкій мотивації учнів до навчання, підвищенню їх пізнавальної активності, міцному засвоєнню знань з теми, створить більш продуктивну атмосферу на уроці.
Comments