Практика компетентнісного підходу

Поставнича І.І. Проектна діяльність в початковій школі. Урок – проект на тему: "Збережемо цей прекрасний світ. С. Носаня «Ялинка», О. Олесь «Ялинка»."

Мета уроку: вдосконалювати навички виразного читання, уміння швидко орієнтуватися в тексті, порівнювати зміст різних творів, збагачувати словниковий запас, виховувати спостережливість, любов до природи, привчати їх до мудрого використання багатств природи.


Гопта Наталя Миколаївна. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках математики у початковій школі через використання інноваційних технологій


Проектна діяльність та методи і прийоми інтерактивного навчання багатофункціональні: вони активізують та стимулюють пізнавальну діяльність; оптимізують спілкування; підсилюють інтерес до навчання, навчатися самостійно; розкривають здібності та можливості дитини. Інформацію учні використовують для власного розвитку, самореалізації.


Алпатова А.М. Навчальний проект з української мови «Стежка до знань» (4 клас)


Проектна робота надає учням можливість спілкуватись у реальній життєвій ситуації, що вимагає від них застосовувати вивчений матеріал. Зацікавленість вибором теми та процесом роботи над проектом підвищує їх мотивацію та інтерес до вивчення мови, створює умови для творчої самореалізації учнів, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.


Мета уроку: Розширити і поглибити поняття звірі, птахи, комахи; формувати елементарні поняття риби, земноводні, плазуни, черви, молюски, раки; виробляти вміння розпізнавати звірів, птахів, плазунів, земноводних, риб, комах за істотними ознаками. Формувати вміння виділяти істотні ознаки тварин; розвивати уяву. Виховувати пізнавальний інтерес до вивчення тварин, прагнення до самовираження в поєднанні з толерантним ставленням до інших, потребу в охороні і збереженні природи.


Прідьма С.Д. Урок-презентація проекту «Збережімо природу Землі разом»


Мета уроку: Закріплювати знання учнів про планету Земля, сформувати уявлення про екологічні забруднення, їх наслідки, формувати екологічну свідомість.Розвивати вміння школярів відбирати інформацію, використовуючи різні джерела, робити висновки, розвивати мовлення, абстрактне і логічне, мислення, пам'ять, спостережливість. Виховувати екологічну культуру, етичні почуття, дбайливе ставлення до природи нашої планети.


Розробка уроку у формі ділової гри «Коректор» для 8 класу. Мета уроку: поглибити та систематизувати знання учнів із пунктуації та орфографії; формувати правильну літературну вимову; виховувати орфографічну та пунктуаційну вправність, розвивати предметні та життєві компентентності.


Проектна діяльність ефективно реалізує розвивально-виховні функції навчання, активізує пізнавальну та самостійну  діяльність учнів, підвищує якість знань. А інтегровані уроки, в яких  використовуються проекти, дають можливість довести цілісність освіти, розвивати творче мислення, інтелект та емоційні образні почуття дітей молодших класів.
Comments