Світ виховання

Калітенко С. Ж. "Масленица” 
За неделю до Масленицы ребята из редколлегии оформляют стенд, посвященный этому празднику и веснеФормування і розвиток навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, будучи головною метою навчання з літератури, має займати не менше половини навчального часу на уроках словесності. Даний конспект уроку розвитку мовлення передбачає роботу над побудовою діалогічних і монологічних висловлювань узагальнюючого характеру, які виконуються учнями самостійно, передбачає розвиток логічного і творчого мислення, застосування набутих раніше вмінь.
Сценарій виховного заходу, присвячений к дню Всесвітнього дня авіації та космонавтики.Урок розроблено до підручника «Читанка» 2 клас О.Я. Савченко, К.: Освіта, 2010 для шкіл з українською мовою навчання. Нетрадиційний метод уроку дає широкі можливості навчання: засвоєння учнями основних норм української літературної вимови, збагачення та активізація словникового запасу; формування граматичних умінь; навчання діалогічного і монологічного мовлення. Цей урок позакласного читання є підсумком пошукової роботи учнів, учителя. На уроці використовується додатковий матеріал про появу хліба на землі. Текст, який підібраний з статей, розповідей, енциклопедії дається в стислому але зрозумілому для дітей вигляді. Підібрані вірші, прислів’я, розповіді; каравай, хліб, та урочистість уроку допоможуть виховати у дітей бережне відношення до хліба, повагу до людини-трударя. Матеріали уроку можуть бути використані учителями початкових класів, вихователями груп продовженого дня.

Comments