Сучасне управління освітою

Кошова С. В., Тупікіна О.В., Ромас С.М. Мета-проект. Управління якістю неперервної освіти педагогів в міжатестаційний період на засадах кредитно-модульної системи (методичний навігатор) 

    У роботі розглядаються основні напрямки моделювання інноваційного науково-методичного супроводу неперервного професійного зростання педагогів в міжатестаційний період, система роботи методичних служб щодо підвищення рівня професійної компетентності вчителів початкових класів та розвитку їх творчої ініціативи. Пропонується план-календар щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи шляхом запровадження кредитно-модульної системи навчання в міжатестаційний період, розкрито модель роботи з учителями.
Comments