ІКТ в педагогічному процесі

Конспект уроку вивчення властивостей додавання, розвитку знань, умінь та навичок, мета якого - навчити учнів застосовувати властивості додавання; розвивати комунікативну компетентність, логічне мислення, вміння самостійно набувати нових знань та використовувати їх для досягнення поставленої мети

Дослідницька робота на тему «Спільне та відмінне у творчості Т.Шевченка і П.Куліша» передбачає зробити порівняльну характеристику творчості двох видатних літературних діячів.
У роботі відмічено, що найголовнішу роль як Куліша, так і Шевченка, які зробили вагомий внесок в українську літературу, політику. Історія взаємин Куліша з Шевченком виходить далеко за межі особистих відносин і криє глибокий суспільно-політичний зміст. На різних етапах ця історія має свої особливості. В їх взаєминах відбиті змагання думок, ідеологій, естетичних поглядів, що характеризують різні ідейні тенденції і напрями.

У педагогіці гра розглядається як історично сформоване соціальне явище, особливий вид діяльності людини, в якому творчо або посередньо віддзеркалюється навколишня діяльність. Різноманітні рухи і дії дітей під час оздоровчих спортивних свят, змагань позитивно впливають на їхню серцево – судинну, дихальну та інші системи організму, на загальний фізичний розвиток та здоров’я.

Comments