ІКТ в педагогічному процесі

Прибільська Т.В. Розробка уроку до пiдручника 11класу  Л.В. Калiнiної, I.В.Самойлюкевич «British Painting»

    Урок розроблений до підручника англійської мови 11 класу Л.В. Калiнiної, I.В. Самойлюкевич 2011 року видання. Тема уроку «British Painting». "Використання  комп’ютернoї технiки на уроцi  дозвляє не тiльки урiзноманiтнювати види роботи, не тiльки збагачує матерiал, який подається на уроцi, а й забезпечує високу результативнiсть та якiсть навчально-виховного процессу та «…сприяє переведенню учнiв з позицiї «споживача» наукової продукцiї до позицiї «спiвучасника» i « вирoбника»…»." (Т.Волобуєва) При розробцi уроку були використанi розташованi на сайтi British council текстовi матерiали, а також вiдеоматерiали з сайту http/www.encyclopedia.com/video.

Гундертайло С.М. Розробка динамічних моделей у середовищі EXCEL для підтримки викладання математики основної школи

Автор розкриває впровадження педагогічних засобів навчання математики в галузі ІКТ, пошук нових шляхів удосконалення якості освіти, вміння поєднувати традиційну систему навчання з інноваційною комп‘ютерно-орієнтованою. Пропонує динамічні комп’ютерні моделі як засіб підтримки викладання математики.

Comments