Перлини педагогічної творчості


Уроки розроблено відповідно до діючої Програми з алгебри 9 класу до підручника «Алгебра: Учебник для 9 класса.» (Під ред.  В. Кравчук, М.Підручная, Г.Янченко). На різних етапах уроків системно використовую прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, а саме: методи інтерактивного та активного навчання, робота в парах, робота в малих групах (варіанти організації роботи груп: «Діалог», «Пошук інформації», «Коло ідей»), «Ажурна пилка», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Броунівський рух», «Експертних груп», «Домашніх груп». Передбачається використовування комп’ютерної техніки.Скорик Н.Д. Розробка уроку «Створення програм з підпрограмами-процедурами»

Розробка призначена для надання допомоги вчителю в підготовці та проведенні уроків інформатики з теми «Основи алгоритмізації та програмування». Може бути використана під час роботи з обдарованими дітьми, не залежно від віку, які готуються до участі в різних змаганнях по програмуванню. Методика уроку орієнтована на проведення занять у   компьютерному класі із використанням мови програмування Паскаль.


Сезько Т.А. Проект "Гармонійний розвиток і самовдосконалення особистості"


Проект спрямовано на розвиток інтелекту та почуттів дітей:виявлення та розвиток їхніх здібностей,озброєння способами самовдосконалення і самовиховання,орієнтацію на позитивні життєві принципи. Проект включає періодизацію навчально-виховного процесу, аркуш мети ,план-схему самовдосконалення, вправи з розвитку креативності.


Урок позакласного читання в 6 класі за оповіданням Клавдії Фольц «Материнське серце» ставить за мету познайомити дітей із творчістю письменниці, показати силу материнських почуттів і ставлення дітей до батьків, спонукати до аналізу своїх вчинків, розвивати спостережливість, уміння працювати в групах, висловлювати власну думку, виховувати любов і повагу до батьків.

Собіна Т.В. Знай і люби російську мову (матеріали до вікторини)


Робота учнів над розв язанням різноманітного роду завдань,захоплює дітей і допомагає їм у цікавій, ігровій формі закріпити та поглибити свої знання з мови,розвиває у них кмітливість, змушує думати,порівнювати, підвищує інтерес до предмету, формує орфографічні, пунктуаційні навички та розвиває мову дітей,підвищує Їх мовну культуру.


Сучасна педагогіка характеризується зміною підходів до навчання та відмовою від багатьох стереотипів. Швидкі темпи розвитку суспільства, необхідність пошуку шляхів виходу економіки України з занепаду, впровадження нових технологій навчання — усе це потребує змін із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творчої особистості під силу створювати нові теорії, технології, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому задача педагога  — забезпечити кожному учню можливість використання свого творчого потенціалу.


Ільїна В.В. Розробка уроку літератури «Простота , що народжена великим майстром. Творчість Мацуо Басьо. Своєрідність хоку» у 8 класі

Урок № 9 розроблений за програмою «Література. (російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» Л. А. Сімакової, В. В.  Снєгірьової та призначений для вивчення у 8 класі теми: «Із Середньовічної поезії Сходу». Запропонований урок є 5 під час вивчення даної теми. Знайомство з новим жанром поезії супроводжується презентацією з яскравими ілюстраціями, які розповідають про побут та своєрідність культури Японії. Все це повинно сприяти усвідомленому сприйняттю навчального матеріалу, надати можливість особисто побувати в ролі поета.

Comments