Перлини педагогічної творчості

Лєпєхова О. В. Напрями логопедичної роботи з корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку

У методичній розробці представлені основні напрямки корекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з заїканням, конспект індивідуального логопедичного заняття з використанням практичних методів та прийомів з подолання заїкання.

Авгітопуло Н. Ю. План-конспект уроку розвитку мовлення 7 клас

Урок української мови в 7 класі, побудований по підручнику Глазової О. П., Кузнецова Ю. Б., Рідна мова: підр. для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Зодіак – ЕКО,2007. В основних напрямках реформи загальноосвітньої школи зазначається, що людина повинна виховуватись у нас не просто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин суспільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтересами, високою культурою праці і поведінки

Барабаш Л. М. "Урок біології, 9 клас. Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця."

Урок включає в себе потужний дидактичний, виховний та розвивальний потенціал, реалізація яких сприяє цілісності сприйняття будови та функцій організму людини, зокрема роботи серця.

Версетілова Л. І. Цигліна О. І. Розробка уроку 11 клас Музичні ритми Америки.

Мета: ознайомити учнів із видами та напрямами сучасної популярної музики, історією їх розвитку, творчістю відомих виконавців;формувати вміння аналізувати твори музичного мистецтва;розвивати вміння обгрунтовувати свою точку зору;виховувати повагу до світової музичної спадщини, зацікавленість її творами й митцями, збагачувати емоційний досвід учнів.

Долбік О. І. Урок- дидактична гра з алгебри у 9 класі «Шлях до зірок»

З метою забезпечення глибокого засвоєння навчального матеріалу, виробки умінь та навичок учнів, з метою підвищення інтересу учнів до предмету, для того, щоб створити у класі на уроці атмосферу доброзичливості, успіху, навчати учнів бажати вчитися, працювати у команді, отримувати задоволення від процесу навчання, я використала урок-гру « Шлях до зірок».

Єфименко Ірина Дмитрівна Розробка уроку в 11 класі з теми : «Волейбол»

Урок волейболу є найефективнішим видом рухових дій для фізичного виховання підростаючого покоління. Для успішної творчої роботи учнів надзвичайно важливо створити оптимальні умови для організації навчання, тому для вивчення офіційних сигналів використовую вірш та картки а для забезпечення міцного засвоєння знань безпосередньо на уроці у процесі співробітництва учителя і учнів використовую тестові завдання.

Жуковська А. А. Розробки уроків з образотворчого мистецтва для 6 класу

Мета: Познайомити учнів з формами: реалістичними, декоративними та їх специфікою. Розвивати образно-просторове та формально-логічне мислення. Формувати вміння спрощувати, узагальнювати, виявляти конструкцію та об' єм форми. Виховувати охайність і зацікавленість.

Міхеєнко Л. М. Розробка уроку «Сприйняття інформації нервовою системою»

Матеріал присвячений поглибленню методичних розробок у навчанні біології з використанням професійних педагогічних навичок.

Моісей А. М. Урок з основ здоров’я в 4 класі «Якісна їжа. Корисна для здоров’я їжа»

На уроці застосовуються здоров’язберігаючі технології, технології розвитку критичного мислення та інтерактивні технології

Немчина Д. Є. Конспект уроку:« Технология выполнения аппликации. Способы разметки. Изготовление закладки». 5 класс.

Представлена розробка призначена для першого практичного уроку трудового навчання в 5 класі. Учні зможуть зрозуміти як виконати розмітку та з’єднання деталей із матеріалів тканого та нетканого походження на прикладі виготовлення закладки для підручника в підтримку акції « Бережи книгу» до Дня бібліотеки.

Романенко О. В. Розробка плану-конспекту уроку з української мови. Давальний і місцевий відмінки іменників.

Познайомити дітей зі способом розрізнення іменників у Давальному і Місцевому відмінках;

Вчити робити висновки і узагальнення, застосовувати набуті знання на практиці;

Привчати спостерігати за красою природи, бачити і відчувати Ії, збагачувати дитячу уяву, формувати почуття любові.

Скворцова Т. О. Розробка плану-конспекту уроку з української мови.Складнопідрядні речення з підрядними умови, причини, мети

План-конспект уроку з української мови для 9 класу з використанням мультимедійного проектора і елементів інтегрованого уроку.

Філь С. І. _«Тарас Григорович Шевченко і Маріуполь — духовний зв’язок, перевірений часом» Урок літератури рідного краю у 9 класі

Урок був проведений у межах Шевченківських днів на шкільній предметній декаді гуманітарних наук. Він відповідає чинній програмі та календарному плануванню з української літератури у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів в межах теми «Життя та творчість Т.Г.Шевченка» як урок літератури рідного краю.

Червона Т. В. Урок літератури в 11 класі за творчістю поетів Срібного сторіччя «Будем как солнце»

Урок дає можливість краще усвідомити красу поетичного слова відомих поетів Срібного сторіччя, розвивати інтерес до художнього читання, інтелект учнів.

Шпак Г. В. Урок з художньої культури "Екранні мистецтва. Кінематорграф"

Цілі уроку: сформувати в учнів уявлення про особливості кіномистецтва;

познайомити з історією створення кіно; розвивати навички використання довідкової та додаткової літератури; розвивати навички використання ІКТ для вирішення пізнавальних завдань; розвивати творчі здібності учнів під час виконання самостійних завдань; створити для учнів ситуації емоційної співпричетності досліджуваному періоду; на матеріалі уроку виховувати почуття, інтересу до культурі.