Перлини педагогічної творчості

У методичній розробці представлені основні напрямки корекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з заїканням, конспект індивідуального логопедичного заняття з використанням практичних методів та прийомів з подолання заїкання.

Урок української мови в 7 класі, побудований по підручнику Глазової О. П., Кузнецова Ю. Б., Рідна мова: підр. для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Зодіак – ЕКО,2007. В основних напрямках реформи загальноосвітньої школи зазначається, що людина повинна виховуватись у нас не просто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин суспільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтересами, високою культурою праці і поведінки

Барабаш Л. М. "Урок біології, 9 клас. Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця."
Урок включає в себе потужний дидактичний, виховний та розвивальний потенціал, реалізація яких сприяє цілісності сприйняття будови та функцій організму людини, зокрема роботи серця.

Мета: ознайомити учнів із видами та напрямами сучасної популярної музики, історією їх розвитку, творчістю відомих виконавців;формувати вміння аналізувати твори музичного мистецтва;розвивати вміння обгрунтовувати свою точку зору;виховувати повагу до світової музичної спадщини, зацікавленість її творами й митцями, збагачувати емоційний досвід учнів.

З метою забезпечення глибокого засвоєння навчального матеріалу, виробки умінь та навичок учнів, з метою підвищення інтересу учнів до предмету, для того, щоб створити у класі на уроці атмосферу доброзичливості, успіху, навчати учнів бажати вчитися, працювати у команді, отримувати задоволення від процесу навчання, я використала урок-гру « Шлях до зірок».

Урок волейболу є найефективнішим видом рухових дій для фізичного виховання підростаючого покоління. Для успішної творчої роботи учнів надзвичайно важливо створити оптимальні умови для організації навчання, тому для вивчення офіційних сигналів використовую вірш та картки а для забезпечення міцного засвоєння знань безпосередньо на уроці у процесі співробітництва учителя і учнів використовую тестові завдання.

Мета: Познайомити учнів з формами: реалістичними, декоративними та їх специфікою. Розвивати образно-просторове та формально-логічне мислення. Формувати вміння спрощувати, узагальнювати, виявляти конструкцію та об' єм форми. Виховувати охайність і зацікавленість.

Матеріал присвячений поглибленню методичних розробок у навчанні біології з використанням професійних педагогічних навичок.

На уроці застосовуються здоров’язберігаючі технології, технології розвитку критичного мислення та інтерактивні технології

Представлена розробка призначена для першого практичного уроку трудового навчання в 5 класі. Учні зможуть зрозуміти як виконати розмітку та з’єднання деталей із матеріалів тканого та нетканого походження на прикладі виготовлення закладки для підручника в підтримку акції « Бережи книгу» до Дня бібліотеки.

Познайомити дітей зі способом розрізнення іменників у Давальному і Місцевому відмінках;
Вчити робити висновки і узагальнення, застосовувати набуті знання на практиці;
Привчати спостерігати за красою природи, бачити і відчувати Ії, збагачувати дитячу уяву, формувати почуття любові.

План-конспект уроку з української мови для 9 класу з використанням мультимедійного проектора і елементів інтегрованого уроку.

Урок був проведений у межах Шевченківських днів на шкільній предметній декаді гуманітарних наук. Він відповідає чинній програмі та календарному плануванню з української літератури у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів в межах теми «Життя та творчість Т.Г.Шевченка» як урок літератури рідного краю.

Урок дає можливість краще усвідомити красу поетичного слова відомих поетів Срібного сторіччя, розвивати інтерес до художнього читання, інтелект учнів.

Цілі уроку: сформувати в учнів уявлення про особливості кіномистецтва;
познайомити з історією створення кіно; розвивати навички використання довідкової та додаткової літератури; розвивати навички використання ІКТ для вирішення пізнавальних завдань; розвивати творчі здібності учнів під час виконання самостійних завдань; створити для учнів ситуації емоційної співпричетності досліджуваному періоду; на матеріалі уроку виховувати почуття, інтересу до культурі.

Comments