Психологічний супровід виховного процесу

Габік Л.А., Полтавська Т.М., Меланчик А.П., Гріцаєнко А.С. Робота психолога з педагогічним колективом

Зміст

1. Особливості роботи шкільного психолога з педагогами на різних етапах їх професійного становлення

2. Напрями діяльності психолога з педагогічним колективом

3. Форми та методи взаємодії практичного психолога з педагогічним колективом для покращення психологічного клімату

4. Психологічний супровід атестаційного періоду

5. Методи психологічної діагностики педагогічного колективу

6. Збереження професійного здоров'я вчителя

7. Профілактика емоційного вигорання

8. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з педагогічним колективом

Тренінг «Профілактика емоційного вигорання»

Тренінг «Розвиток педагогічної рефлексії»

Інформаційний тренінг для класних керівників «Попередження насильства в сім’ї»

Заняття з педагогами «Я сам будую своє життя»

Корекційно-розвивальне заняття «Як допомогти вчителю зберегти своє здоров’я та подолати стрес»

Тренінг для педагогів «Як діяти в конфліктній ситуації»

9. Психологічна просвіта педагогічного колективу

Доповідь «Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху»

Круглий стіл «Вплив інформаційного поля на внутрішній світ і поведінку дитини»

Практико - орієнтований семінар «Шлях до вершини»

Семінар «Психологічний супровід особистісного розвитку шестирічних дітей»

Семінар–практикум «Психолого-педагогічна профілактика суїцидальної поведінки підлітків»

Доповідь «Види та прояви насильства серед дітей у школі»

10. Діагностика педагогічного колективу

Календарний план проведення діагностики

Діагностичний інструментарій для визначення професійно значущих, особистісних якостей учителя

Групова оцінка особистості вчителя

Рівень професійної компетентності вчителя

Анкета для експертної оцінки уроку

Оцінка соціально-психологічного клімату в колективі за полярним профілем 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3

Методика Ф. Фідлера «Психологічний мікроклімат колективу»

Шкала професійного стресу

Анкета для визначення психологічного клімату в колективі

Анкета для педагогів на визначення психологічної культури і виявлення труднощів в області психології

Анкета на виявлення рівня сформованості групи як колективу

Методика діагностики рівня емоційного вигорання В.В. Бойко

Опитувальник самоперевірки знань в області психології спілкування

Оцінка мотивації успіху

Анкета «Учитель-учень» (рейтинг вчителів, що атестуються)

Лозняк Л.В. Конфлікт у школі: чи можна йому запобігти?

Зміст

Тренінг для педагогів «Конфлікт у школі: чи можна йому запобігти?»

Орлова С.О., Пасхалова О.В., Першина О.І., Рига Г.О., Скородід Ю.К. Робота психолога з батьками: конструктивний діалог

Зміст

1. Особливості роботи психолога з батьками у навчальних закладах

2. Форми та методи роботи з батьками (традиційні та інноваційні)

3. Методи дослідження сім'ї в статистиці та динаміці

4. Умови успішного проведення спостереження за сім’єю

5. Схема спостереження за сім’єю

6. Класні збори як ефективна форма взаємодії класного керівника з батьками

6.1. Тематика батьківських зборів у кожному класі

6.2. Орієнтовні теми проведення класних батьківських зборів

6.3. Рекомендації класним керівникам щодо успішного проведення батьківських зборів

6.4. Форми проведення зборів

6.5. Документальне оформлення батьківських зборів

6.6. Алгоритм проведення зборів

6.7. Поради психолога щодо проведення батьківських зборів

6.8. Тематика виступів психолога на батьківських зборах

Лекція, з використанням відеоматеріалу «Рекомендації батькам щодо виховання дітей»

Бесіда «Вплив телебачення та Інтернету на молодь»

Рекомендації батькам щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Кошкарьова Я.А., Цибульська Є.О., Товстико Г.В. Робота психолога з батьками: конструктивний діалог

Зміст

1. Особливості роботи з батьками в сучасних умовах

2. Традиційні та інноваційні форми та методи роботи з батьками

3. Тематика батьківських зборів у кожному класі

4. Практичні розробки батьківських зборів та інших форм роботи з батьками

5. Рекомендації класним керівникам щодо успішного проведення батьківських зборів

Психологічне заняття з елементами тренінгу для батьків «Зрозуміти одне одного»

Класна година-тренінг для батьків та «Батьки та діти»

Заняття з елементами тренінгу для молодших підлітків та їх батьків «Світ батьків – світ дітей»

Батьківські збори на тему «Стилі сімейного виховання»

Батьківські збори у п'ятому класі «Взаємодія та взаєморозуміння школи та сім'ї»

Розвиваюче заняття для батьків «Регуляція поведінки дитини в сім'ї, шляхи і засоби»

Розвиваюче заняття для батьків «Розвиток комунікативної компетентності батьків у системі дитячо-батьківських відносин»

Розвиваюче заняття з батьками «Емоційне благополуччя в родині, його роль в дитячо-батьківських відносинах»

Консультація психолога для батьків «Як побачити обдаровану дитину»

Бесіда з батьками вихованців позашкільного закладу на тему: «Золоті» правила виховання»

Бесіда з батьками вихованців гуртків на тему: «Важкі підлітки»

Групова консультація по темі: « Моя дитина стає важкою...»

Практичне заняття для батьків на тему: «Батьки і діти»

Джеломанова В.А., Драпова Н.В., Уланська Н.М., Носуленко О.В. Години спілкування з психологом

Зміст

1. Основні напрями та методичні аспекти роботи психолога навчального закладу

1.1. Види роботи психолога

1.2. Основні напрями діяльності психолога освіти

1.3 Методичні рекомендації щодо організації та проведення «години психолога»

2. Вікові особливості учнів та тематика годин спілкування з психологом на кожному віковому етапі

2.1. Початкова школа (молодший шкільний вік 6-7 – 10-11 років)

2.2 Основна школа (молодший підлітковий вік 10-11 – 14-15 років)

2.3 Старша школа (старший підлітковий вік 14-15 – 17-18 років)

3. Практичні розробки годин спілкування з психологом

3.1 Розробки годин спілкування для початкової школи

Психологічне заняття для учнів 1- 4 класу на тему: «Емоції»

Урок риторики для учнів 1 класу на тему: «Міміка і жести»

3.2 Розробки години спілкування для середньої школи

Психологічне заняття для учнів 5-8 класів на тему: «Агресія і її ознаки»

Психологічне заняття для учнів 5 класу на тему: «Я – п’ятикласник»

3.3 Розробки годин спілкування для старшої школи

Година спілкування учнів 10-11 класів на тему: «Конфлікти»

Профорієнтаційне заняття для учнів 10-11класів на тему: «Інтерес і професія»

Капустіна Т.В., Найбоченко І.А. Використання тренінгу в роботі класного керівника

1. Загальне уявлення про психологічний тренінг: поняття тренінгу, методи проведення, зміст та структура

2. Особливості організації та проведення тренінгу

3. Практичні рекомендації щодо проведення тренінгів класники керівниками. Тематика тренінгів

4. Розробки тренінгів для всіх учасників навчально-виховного процесу

Тренінг з батьками «Ефективне спілкування батьків з дітьми»

Інтерактивна гра для підлітків «Техніка встановлення дружніх взаємин у колективі»

Система тренінгів щодо підвищення комунікативної компетенції підлітків

Миронова Л.Д., Папакіца Н.М, Слабишева О.Є., Міронова О.П., Новікова Н.С., Синельникова Т.В., Психологічний супровід роботи класного керівника з дітьми девіантної поведінки

Зміст

1. Теоретичні аспекти девіантної поведінки

1.1. Психологічна характеристика соціальної поведінки

1.2. Психологічна характеристика девіантної поведінки

1.3. Основні підходи до пояснення девіантної поведінки

1.4. Особистість підлітка і девіантна поведінка

2. Аспекти діяльності класного керівника з дітьми девіантної поведінки

2.1. Зміст ранньої профілактики відхилень у поведінці дітей

2.2. Діагностика девіантної поведінки учнів

2.3. Рада профілактики правопорушень

2.4. Документація щодо супроводу дітей девіантної поведінки

2.5. Розробки заходів щодо попередження та подолання девіантної поведінки учнів

3. Робота з батьками дітей девіантної поведінки

Корекційно-розвивальна програма роботи з дітьми, що зазнають поведінкових труднощів

Профілактична бесіда «Щоб не сталося біди»

Профілактичний захід «Як не потрапити на наркотичний гачок»

План-конспект тренінгу «Формування сексуальної культури молоді»

Диспут «За хмарою тютюнового диму»

Анкетування підлітків «Молодь і протиправна поведінка»

Зарицька О. М. Шляхи подолання професійної деформації вчителя