Valentinlyst

stedsanalyse

Natur og landskap

Valentinlyst_natur og landskap.pdf

Valentinlyst ligger på en flate som skråner svakt mot nord. Herfra har man sikt over fjorden i nord-øst og mot marka i sør-øst. Fra platået på Tyholt har man utsyn mot fjorden i nord og bymarka i vest. De store flatene gjør også at høyblokkene på Valentinlyst og tårnet på Tyholdt er godt synlige i bybildet.

Det er lite igjen av det opprinnelige jordbrukslandskapet, bortsett fra områdene rundt Brøset gård, men disse er også omregulert til nye formål.

Det går flere sammenhengende grøntdrag gjennom området som gir gode muligheter for nærturer. Det finnes også en tursti som går gjennom Valentinlyst, over Moholt kirkegård, Voll og inn til marka ved Lohove.


Sikt mot fjorden og Fosen
Sikt mot Brøset og marka
Nærnatur
Estenstadmarka landskapssilhuett
Flomveier og flomsonerRisokosoner for flom i områdene rundt åpne og lukkede bekkeløp i nord-øst.
NaturverdierOmråder vurdert til å ha viktige naturverdier. Grønt - viktig lokaltGult - svært viktig lokaltOransje - regional verdiRødt - nasjonal verdi
KvikkleireOmråder med kvikkleire markert, risikoklasse indikert ved farge (mørkere=høyere risiko).
ArtskartHer kan du lese om arter som finnes i området, og sjekke om de er truede eller har en livskraftig bestand. Kartet er laget av Artsdatabanken og GBIF Norge.