Valentinlyst

stedsanalyse

Byform og bystruktur

Valentinlyst_bystruktur.pdf

Valentinlyst peker seg ut i Trondheim som det stedet med flest høyblokker på ett sted. Blokkene er bygget etter det modernistiske prinsippet “høyhus i det grønne”, og er omkranset av store grønne flater. Det relativt flate landskapet gjør blokkene godt synlige, og de fungerer derfor som landemerker og orienteringspunkter. Et annet tydelig landemerke i området er Tyholttårnet.

Resten av bebyggelsen her består av lavblokker, terrasseblokker, rekkehus- og småhusområder. Med unntak av området opp mot Tyholt hvor det ligger kontorbygg med større volum.

Bebyggelsen er relativt åpen, noe som gir flere lange siktlinjer mot fjorden og marka, og internt mellom boligområdene.

Det offentlige plassrommet/sentrumsområdet brer seg ut fra butikksenteret. Det er utflytende, uten definerte torg eller plasser og preges av store parkering- og veiarealer. Det finnes også tilløp til et mindre sentrumsområde lengre sør-øst langs Magnus Berrføtts veg.

Tett og lav bebyggelse rundt høyblokkene
De karakteristiske høyblokkene
Lavblokker med grøntarealer
Lange siktlinjer gjennom flatt landskap
Eiendomsstruktur:Grønt - borettslagLilla - offentligRødt - privatRosa - kommunaltOransje - fylkeskommunaltGult - statens vegvesen
BakkeparkeringArealer brukt til bakkeparkering