Valentinlyst

stedsanalyse

Historiske verdier

Valentinlyst_historisk.pdf

Valentinlyst har navnet sitt etter en gammel gård som ligger i sør av området som i dag oppfattes som Valentinlyst. Gården finnes fortsatt, men ligger bortgjemt midt inne i et boligfelt.Som store deler av Trondheim, besto området stort sett av dyrka mark som etter krigen gradvis ble bygget ut. Av de første større områdene til å bli bygget ut var Persaunet hageby som ble bygget på slutten av 40-tallet.

Fra midten av 60-tallet ble større områder bygget ut, blant annet høyblokkene som nå karakteriserer Valentinlyst. Det var også i denne perioden at Kong Øysteins veg ble anlagt gjennom området. De større område-utbyggingene fortsatte utover 70-tallet. Av de mest karakteristiske, er de små husene i Bromstadenga borettslag. Disse ble bygget som miniboliger øremerket til personer over 60 år. I 1975 ble Valentinlyst kjøpesenter åpnet som et av de første kjøpesentrene i Norge.

På Tyholt ble det tidlig etablert både radiostasjon (1930) og skipsmodelltank (1939) som var forløperne til henholdsvis NRK og Sintefs nåværende anlegg. I 1985 ble Tyholttårnet bygget og ble en del av Trondheims bysilhuett.

Rundt Valentinlyst ligger det flere bevarte gårdstun; Bromstad, Chatrinelyst og Blussvold.

Om bevaringsområdet ved Brøset/Reitgjerdet skriver byantikvaren: Gammelt sinnssykeasylanlegg, opprinnelig leprahospital, med et tilhørende parkområde rett sønnenfor som oppsluttende miljø. Viktig som helsehistorisk monument.


Valentinlyst, 1969Foto: Ukjent/NTNU UB
Flyfoto fra 2017 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1999 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1964 (norgeibilder.no)
Flyfoto fra 1947 (norgeibilder.no)
Kart over området fra 1850
Valentinlyst gård, 1952Foto: Ukjent/NTNU UB
Sintefs skipsmodelltank bygges, 1937Foto: Schrøder
Valentinlyst senter på åpningsdagen, 1975Foto: WikiStrinda
Radiostasjon på Tyholt, 1934Foto: Hifling-Rasmussen
Valentinlystblokkene bygges, 1965Foto: Klaus Forberg
Valentinlyst gård i dagFoto: Trondheim kommune
Gamle veier og gårdstun Skravert=revet, fullfarge=eksisterende.
Historisk utviklingKartet viser hvordan området har blitt bygget ut over tid.

Byantikvaren

I byantikvarens aktomhetskart for kulturminner kan du lese mer om bygg og områder med antikvarisk verdi. Informasjon om kartet finner du her.

Bildet er lenket til nettkartet for kulturminner.