Saupstad sentrumsutikling

I Saupstad lokale sentrum finner du både matbutikker (Coop og Rema), gjenbruksbutikk, restaurant, treningssenter og apotek . Av kommunale tjenester finner du bibliotek, helsehus, bydelskafe, familietjeneste, ungdomsklubb og innovasjonshub tilknyttet skolene. Det er også private helsetjenester: tannlege og legekontor. Innenfor kort avstand finner du barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, samt Husebybadet og idrettsareanaer (Husebyhallen, Kolstad arena og fotballbaner. Dessverre fremstår sentrum som nedslitt og lite tilgjengelig. Det er tomme lokaler og folk lurer på hvordan fremtiden ser ut for Saupstad lokale sentrum.

(Hva vil vi få til?) Vi vet at folk i bydelen ønsker seg endringer i sitt lokale sentrum. De ønsker seg trygge og gode uterom som ikke preges av trafikk og parkerte biler og de ønsker seg flere småbutikker og serveringstilbud. Det gamle torget ble bygget igjen og omgjort til butikklokale, mange savner torget og ønsker at sentrum får et bedre torg enn de har i dag.

(Hvordan håper vi det blir? ) Nå satser kommunen, næringslivet og innbyggerne i bydelen sammen for å få det til. Vi håper og tror at innen få år vil nye butikklokaler, med moderne leiligheter med heis i etasjene over butikkene stå på plass. Biblioteket vil videreutvikles og det planlegges at helsehuset skal erstattes av et nybygg. Allerede til sommeren planlegger kommunen å åpne et nytt familiesenter i det gamle Saupstadsenteret og vi jobber for å endre uterommene skritt for skritt med små og store strakstiltak.

(Hvorfor bry seg?) For å få til en varig endring og forbedring trenger vi så mange gode ideer som mulig. Dere som bor i bydelen vet best hva stedet trenger og hvilket potensial det har. Her har vi samlet informasjon om planer og forslag, vi vil vite hva du synes om dem. Trykk på denne knappen/her og fortell oss hva du mener Saupstad lokale sentrum trenger.


Tidslinje?

Kalender?