Saupstad lokale sentrum

Saupstad lokale sentrum er ett av 12 lokale bydelssentra i Trondheim. Det ligger i bydelen Saupstad-Kolstad, sør i Trondheim – nord for Heimdal sentrum og vest for Bjørndalen. Bydelen ble bygget ut fra midten av 1970-tallet, og det lokale sentrumet har torg, butikker, bibliotek og helsehus – pluss en stor parkeringsplass for biler. Saupstadsenteret sto ferdig i 1974. Om lag 7500 personer som har Saupstad som sitt lokale sentrum i dag.

Dronefoto: VinnVinn reklame, øvrige foto og Illustrasjoner: Trondheim kommune
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Saupstad sentrum i dag:

I Saupstad lokale sentrum finner du i dag både butikker, restaurant, treningssenter, lege og tannlege. Det er bibliotek, helsehus, bydelskafe, familietjeneste og ungdomsklubb her, og det er kort vei til barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skole.

I sentrum er det også kort vei til Husebybadet som har besøkende fra hele byen og flere attraktive arenaer: Kolstad arena, Husebyhallen og fotballbaner – i tillegg til kirke og bydelspark /gravlund.

Likevel er folk bekymret for fremtiden til Saupstad lokale sentrum. Det er færre butikker enn før. Det lille torget er nedslitt, og mange kjører bilen helt inn på torget når de har et ærend der – til andres misnøye. Området har dårlig tilgjengelighet for gående. Den store parkeringsplassen dominerer, og overalt har du utsikt mot bilene.

Bydelen fortjener et bedre ansikt utad!

Folk i bydelen ønsker seg endringer. De ønsker seg trygge og gode steder å være, og et koselig torg. Det må være enkelt og å gå og sykle. Folk er lei av å bare se på biler! De vil heller besøke flere småbutikker og ha et mer variert serveringstilbud.

Innbyggerne i bydelen, næringslivet og Trondheim kommune satser sammen for å få til endringer. Biblioteket skal videreutvikles, og allerede i høst åpnes et nytt familiesenter i det gamle Saupstadsenteret. Politikerne i Trondheim har bestemt at helsehuset skal erstattes av et nybygg om 5-10 år. Før dét skjer, bygges helsehusets første etasje noe om, og åpnes opp for flere aktiviteter og aktører.

Sammen jobber vi for å endre uterommene skritt for skritt med små og store tiltak – som skal gjøre det triveligere å være i sentrum.

Vi tror at innen få år vil nye butikklokaler, med moderne leiligheter med heis i etasjene over stå på plass. Nærsenter AS har i samarbeid med Coop startet arbeidet med å lage en ny reguleringsplan som skal bestemme hvordan ny bebyggelse kan se ut.

Oversiktskart

Innenfor en radius på 10 minutters gange, finner du i Saupstad sentrum om lag...

 • 1750 arbeidsplasser
 • 7300 innbyggere:
   • 1400 barn og unge (0-16 år)
   • 4900 voksne (16-66 år)
   • 1000 eldre (67+ år)
 • Befolkningstetthet: 3,4 personer pr. dekar
 • Utnyttelsesgrad: 11 %
Tall per 15.01.2018

Sammen finner vi de gode løsningene:

fortell oss hva du mener om Saupstad sentrum

Hvordan kan Saupstad sentrum bli – og hva kan skje der? Her finner du info om planer og ideer: