Torg og gaterom

Det planlegges for store endringer i byrom og gaterom i forbindelse med bygging av ny butikk og boliger i sentrum.

Det vil imidlertid ikke skje før om en stund og i mellomtiden gjør vi små trivselstiltak som skal gjøre det hyggeligere å oppholde seg i sentrum:


Rabattparken

Senhøsten 2018 plantet Trondheim bydrift en trerekke og klargjorde for sommerblomster i det som til da hadde vært en romslig grøntrabatt med plen. Målet trærne skal skjerme litt fra parkeringshavet som preger sentrum på en negativ måte.

Vi vet at folk er glade i rekken med bjørk som går langs gangveien mellom øvre og nedre torg, og forhåpentligvis vil også de nye trærne vekke varme følelser.

Nytt inngangsparti for boligstiftelsen

I 2018 stå nytt inngangspart, nytt uterom, ny renovasjonsløsning, ny terrasse og ny gangvei ferdig. Etter noe skepsis i starten er dette blitt et veldig populært tiltak. Nå er det både mulig å se opp til Søbstad gård fra sentrum, og en ny snarvei er tatt i bruk.

Beboerne har fått et mye triveligere inngangsparti med praktiske løsnininger for parkering av bil og rullator.

Smuget/veita

Etter at det gamle torget ble bygget igjen sto det bare en smal passasje nesten uten vinduer igjen. Det ble et skummelt sted mange klaget på.

Sommeren 2017 malte kulturskolen den ene veggen.

Her blir det store endringer når familiekontoret flytter inn til sommeren 2019. Da vil det bli åpnet opp med nye vinduer og innganger.

Belysning

Riktig belysning er viktig og vil bli prioritert når sentrum utvikles i tiden fremover. I et samarbeid mellom borettslagene og Trondheim kommune er det laget en lysplan for bydelen. Den vil bli fulgt opp når sentrum skal utvikles videre.

Midlertidig møblering på torget

I 2014 var det ingen møbler på torget

Kommunen tok initiativ til å møblere med nye benker og plantekasser.