Torg og gaterom

Mange ideer for hvordan uterommene kan bli bedre... Strakstiltak for å teste ut hva som er viktig. Delvis privat grunn og delvis kommunal - krever samarbeid mmmmmmmmmmmm

Har du ideer til hva vi bør gjøre for å få det triveligere i sentrum? Vi har ikke store budsjett, men vi samarbeider med bibliotek og helsehus om å legge til rette for bedre kobling kdjbfkgbbvs

Ta kontakt med Sigrid Gilleberg på byplankontoret, sigrid.gilleberg@trondheim.kommune.no

Rabattparken

Senhøsten 2018 plantet Trondheim bydrift en trerekke og klargjorde for sommerblomster i det som til da hadde vært en romslig grøntrabatt med plen. Målet trærne skal skjerme litt fra parkeringshavet som preger sentrum på en negativ måte.

Vi vet at folk er glade i rekken med bjørk som går langs gangveien mellom øvre og nedre torg, og forhåpentligvis vil også de nye trærne vekke varme følelser.

Nytt inngangsparti for boligstiftelsen

I 2018 stå nytt inngangspart, nytt uterom, ny renovasjonsløsning, ny terrasse og ny gangvei ferdig. Etter noe skepsis i starten er dette blitt et veldig populært tiltak. Nå er det både mulig å se opp til Søbstad gård fra sentrum, og en ny snarvei er tatt i bruk.

Beboerne har fått et mye triveligere inngangsparti med praktiske løsnininger for parkering av bil og rullator.

Smuget/veita

etter at det gamle torget ble bygget igjen sto det bare en smal passasje nesten uten vinduer igjen. Det ble et skummelt sted mange klaget på.

Sommeren 2017 malte kulturskolen den ene veggen.

Her blir det store endringer når familiekontoret flytter inn til sommeren 2019. Da vil det bli åpnet opp med nye vinduer og innganger.

Prøvebelysning

Prøvebelysning, ny belysning i smuget og vinterbelysning.

Felles kunnskapsgrunnlag for mer permanente løsninger...

Midlertidig møblering på torget

I 2014 var det ingen møbler på torget

Kommunen tok initiativ til å møblere med nye benker og plantekasser.