Saupstad bibliotek

Saupstad bibliotek tilbyr varierte tjenester til alle i bydelen. Der ligger også et filmverksted, der du kan låne film- og redigeringsutstyr. Saupstad er også et verktøybibliotek. Trondheim kommune planlegger å utvikle lokalene til biblioteket i løpet av 2019.

Et sted å møtes

For 50 år siden var biblioteket et stille sted med bibliotekarer som hysjet på deg, metervis med støvete bøker og stempel bakerst i boka… i dag kan vi fortsatt låne bøker, men vi bruker samtidig biblioteket til en drøss med andre ting – fra dataspill og filminnspilling til folkemøter og minikafé.

Hvordan tror du at du og alle de andre på Saupstad kommer til å bruke biblioteket i 2030?

VELKOMMEN til folkemøte 2!

I vår inviterte vi til folkemøte for å få gode idéer til nyinnredning av biblioteket, vi fikk mange gode innspill. Sommeren har vi derfor brukt til å bearbeide innspillene og MANDAG 2. SEPTEMBER KL. 19.00 inviterer vi til et nytt folkemøte for å presentere de ferdige planene:

Biblioteket vil bli bygget om i løpet av høsten, med blant annet nytt formidlingsrom og ny uteplass mot Blisterhaugen.

Følg gjerne prosessen på Facebook - i gruppen: "Nytt" bibliotek på Saupstad