Saupstad bibliotek

Et sted å møtes

Saupstad bibliotek tilbyr varierte tjenester til alle i bydelen. Der ligger også et filmverksted, der du kan låne film- og redigeringsutstyr. Saupstad er også et verktøybibliotek.

Adresse: Reier Søbstads veg 24, 7078 Saupstad

Telefon: 72 54 80 12

E-post: saupstad@tfb.no

Åpningstider Saupstad bibliotek er søndagsåpent 12-16 frem til 2.juni

Trondheim kommune planlegger å utvikle lokalene til biblioteket i løpet av 2019.