Mobilitet

Travelt? Ta snarvegen:

Her er en oversikt over arbeidet som gjøres med trafikksikkerhet og fremkommelighet i bydelen: Enten du går, sykler, reiser med buss eller tar bilen så har du sikkert merket at tilbudet er i endring. Dette er mulig på grunn av alle innspillene befolkningen har kommet med til kommunen.

Tilbudet er i endring!

  • Nye metrobuss-stasjoner: Nytt busstilbud er tatt i bruk og bussholdeplassene er bygget om til metrobuss-stasjoner. Sammen med de nye skoleanleggene endres også tilbudet for gående og syklende. Vi stiller også såkalte rekkefølgetiltak for å sørge for trafikksikre løsninger.
  • Ny sykkelvei med fortau ved nye Heimdal: sammen med Heimdal videregående skole bygget Trøndelag fylkeskommune fortau i Blisterhaugen og ny sykkelvei med fortau forbi skolen. Når ny Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole bygges frem til 2021, vil det også komme nye strekninger med gang- og sykkelvei.
  • Ny gang- og sykkelbro: Miljøpakken er også en viktig bidragsyter til forbedringene som kommer: Ny gang- og sykkelbro mellom Saupstad og Rosten er under planlegging, og forventes også å stå ferdig i 2021.

Fordi det er så mye som skjer, har vi laget et tiltakskart. Kartet viser hvilke strekninger som har fått eller skal få ny standard, hvilke nye forbindelser som skal bygges og hvilke forbindelser vi mener fortsatt mangler. Sammen med kartet er det laget en tabell for forklarer nærmere hva, hvordan og når endringene kommer på plass.

Vil du vite mer om dette? Her finner du noen dokumenter og utredninger for deg som vil dykke ned i temaet: