דף הבית

הנדסת מכונות ומערכות ייצור ממוחשבות
סביבת הלימוד
הנדסת מערכות: עולם שלם המתואר בחלקו באמצעות מושגי ליבהבפורטל מצוי גם סרגל עליון המשקף את רוח המגמה. סביבת הלימוד של מגמת הנדסת מערכות היא סביבה עשירה וגמישה שתומכת בלמידה התנסותית סביב פרויקטים במעבדות לימוד מודרניות. תלמיד במגמה מקבל אפשרות כל שנה להשתלב בפרויקטים מרתקים במסגרתם הוא בוחר את נתיבי הלימוד, תחומי העניין, נושאי החקר, וקצב הלימוד.
אנחנו מאמינים בגישה חינוכית לפיתוח מיומנויות חשיבה של התלמיד באמצעות תהליך תכן הנדסי מערכתי וספירלי.


תהליך זה משמש אותנו בשלושה אופנים:
1. פלטפורמת פיתוח של יחידות לימוד התנסותיות.
2. התלמיד לומד בכיתה לפי תהליך זה.
3. ההישגים הלימודיים מוערכים באמצעות מחוון מעצב שבנוי לפי תהליך התכן המערכתי.
מגמות הנדסת מכונות ומערכות ייצור ממוחשבות כוללות ארבע התמחויות עיקריות:
  1. מערכות מכטרוניקה
  2. מערכות תעופה
  3. מערכות תיב"מ
  4. תחזוקת מערכות הנדסיות
פורטל תוכן משמעו תלקיט חומרי לימוד שאושרו על-ידי הפיקוח לסייע להוראת התכנים הלימודיים במגמה. כדי להקל על ההתמצאות באתר תוכנן סרגל הניווט הימני לפי סעיפי תכנית הלימודים בכל מקצוע. 

הנדסת מערכות