korrespondance 2016

Korrespondance om sagen 
Svar til mig 22.3.16 "Sammensætningen af den tværministerielle arbejdsgruppe er klar, men vi mangler at få udpeget medlemmer fra ministerierne. Dette tager vi fat på efter påske. Ud over de hidtidige ministerier/myndigheder i arbejdsgruppen vil Finansministeriet også blive inviteret med."

  1. "Internationale eksperter vil blive inddraget i forbindelse med rådgivning af danske myndigheder i tekniske og faglige spørgsmål. Der vil især blive lagt vægt på, at de internationale eksperter tilsammen dækker erfaringer fra eksisterende eller planlagte mellemlager- eller slutdepotfaciliteter. Det overvejes desuden at inkludere repræsentanter for internationale nukleare myndigheder. "

11.3.16

"Kontaktforum oprettes med det formål, at interessenter løbende kan følge arbejdet frem mod forelæggelse af et oplæg til politisk drøftelse. Målet er at involvere decentrale myndigheder, interesseorganisationer og borgere i processen.

Sammensætningen af kontaktforum bliver som følger:

  • Kommunernes Landsforening (tre medlemmer)
  • Danske Regioner (et medlem)
  • Miljøorganisationer (tre medlemmer)
  • Repræsentanter for offentligheden, herunder borgergrupper (tre medlemmer) 
  • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) (to medlemmer)
  • Dansk Dekommissionering (to medlemmer)
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet (to medlemmer) De nukleare tilsynsmyndigheder i Danmark (to medlemmer)" 
9.3.16

UFM har svaret mig følgende: "I og med at de nye undersøgelser af mellemlager-løsningen indbefatter en sammenligning med slutdepot-løsningen, så vil der blive lejlighed til at diskutere slutdepot i det samme kontaktforum. Eftersom der er en politisk beslutning fra sidste år om at stille arbejdet med slutdepot-løsningen i bero, indtil mellemlager-undersøgelserne er afsluttede, så vil vi ikke oprette et separat kontaktforum  for slutdepot-løsningen.

8.3.16


4.3.16

Svar på spørgsmål fra Søren Egge Rasmussen (EL) Uddannelses- og ForskningsudvalgetSvar på sp. 81 (om inddragelse af udenlandske eksperter) - Svar på sp. 80 (om kontaktforum) - Svar på sp. 79  - Se i den forbindelse Atomaffald – Nu med Inddragelse af Borgere og udenlandske Eksperter! Atom Posten 22.11.16


Comments