Fra gemmerne 5

"Selv små mængder højradioaktivt affald kan få lokalbefolkningers sind i kog, så vi skal ifølge Knud Brodersen ikke gøre os store forhåbninger om at få eksporteret det til udlandet. Han mener den bedste løsning ville være at lade affaldet ligge på Risø og håbe på, at det internationale syn på radioaktivt skrot forandrer sig. At bore et geologisk depot til 250 kilo affald dybt nede i den danske undergrund vil være en kostbar overreaktion, mener Brodersen, men det kan meget vel blive udgangen på det hele, vurderer han".

Knud Brodersen var chef for affaldshåndteringen på Risø i 40 år.

Den daværende direktør Jørgen Kjems sagde i samme artikel: "Og affaldet kan uden problemer ligge hernede mange år endnu".

Comments