presentasjon

Forslag til 10 minutters presentasjon: 4-6 slide

Tor sitt forslag IT-funk_Tor

Hans sitt forslag IT-funk_Hans