Helsepolitiske Nyheter 2016

Lenke 2020 Lenke 2019 Lenke 2018 Lenke 2017 Lenke 2016 Lenke 2015 Lenke 2014 Lenke 2013 Lenke 2012 Lenke 2011 Lenke 2010 Lenke 2009 og tidligere

Puber, pleiere og prester. Vårt Land 3.11.16 v/ Erik Lunde.

Fotballpub på sykehjem er bra. Men vi må ikke glemme det viktigste i eldreomsorgen: Pleie og omsorg. Les.

Påviser cannabisskade. Dagsavisen 3.11.16 v/ NTB

Norske forskere: Cannabis tredobler risikoen for psykose. Forskning viser sterke funn på at slik misbruk utløser psykose hos personer som ellers ikke ville få det, og ikke omvendt. Les.

NAV-ansatte sjekker familie, venner og kjendiser. Aftenposten 3.11.16 v/ Lorns Bjerkan.

Fersk rapport avdekker snoking i personlige opplysninger. Les.

Traumatiserende for eldre å bli flyttet mot sin vilje. Aftenposten 23.8.16 v/ Elin T.H. Berglund.

Vi trenger et lovverk som gir et rettsvern for eldre og deres boforhold. Dette er en undersøkelse fra England. Et prosentvis høyt antall eldre som ufrivillig ble flyttet på, opplevde dramatisk økning av alvorlige psykiske og fysiske helseplager. På engelsk kalles det «Transfer Trauma». Dette bidrar også til økende dødsfall. På dette området finnes det ingen statistikker i Norge. Les.

MS-syke krever større kapasitet for stamcellebehandling i Norge. Oppslag i NRK P2 18.8.16.

Hvert år er det rundt 100 pasienter som reiser til utlandet for å få stammcellebehandling for Multiple Sklerose. På dette behandlingsområde ligger Helse-Norge håpløst etter. I fjor var det 13 pasienter som fikk stamcellebehandling i Norge. I Sverige var det 120. Begrunnelsen fra helseminister Høie er at behandlingsopplegget er risikofylt og effekten ikke grundig nok dokumentert (mangel på evidensbasert forskning). Helsemyndighetene vil intensivere forskningen på dette området og få klarere dokumentasjon før de eventuelt vil iverksette et mer omfattende behandlingsopplegg.

Gravide som bruker Paracet, kan få hyperaktive barn. Aftenposten 17.8.16 v/ Kristin Jonassen Nordby og Lene Skogstrøm.

Den ferske britiske studien er den fjerde som finner en sammenheng mellom bruk av Paracet under svangerskapet og hyperaktivitet hos barn. På pakningsvedlegget til Paracet står det imidlertid: «Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Paracet dersom du er gravid.» Les.

Alle må åpne øynene for bakterietrusselen. Aftenposten 17.8.16 v/ Marit Hermansen, Torill Moseng og Camilla Hansen Steinum.

Dersom vi ikke reduserer bruken av antibiotika, vil vi bringes tilbake til helsevesenet vi hadde før 2. verdenskrig. Antibiotika representerer et av helsefeltets største fremskritt i det forrige århundre. Siden Alexander Fleming oppdaget penicillin i 1928, har mennesker over hele verden brukt mer og mer av vidundermiddelet, med en behagelig forestilling om at det vil virke for alltid. Til tross for at Fleming selv advarte mot overforbruk da han mottok Nobelprisen, har det tatt lang tid før vi har innsett at den svært sjenerøse bruken har gjort bakterier resistente på veien. Konsekvensen er at små infeksjoner kan bli dødelige. Les.

Norge sist ute med å tilby effektiv kreftmedisin. Aftenposten 17.8.16 v/ Overlege Oluf D. Røe.

I løpet av tre-fire år har Norge endt opp blant de minst solidariske helsevesenene i Vest-Europa innen behandling av avansert kreft. På grunn av prisen på medikamentene er Norge siste land til å ta i bruk ny og effektiv kreftbehandling. Helsemyndighetene innså at det kom til å komme flere dyre medisiner. dDerfor ble et såkalt Beslutningsforum opprette i 2013, bestående av de fire direktører i våre helseregioner. En ny generasjon immunterapi kom i 2014, deretter fulgte en ny utredning for Beslutningsforum. Den nye immunterapien ga kun moderate bivirkninger. Les1. Les2.

Kreftsyk opplevde seg som kasteball i en måned. Aftenposten 13.8.16 v/ Tine Dommerud.

Tiden fra Tone Merete (41) fikk beskjed om at hun hadde kreft til hun ble operert, var mer utmattende enn selve behandlingen. Pakkeforløp er en salgs bruksanvisning til kreftpasienter som skal gi forutsigbarhet for pasienter, pårørende og fastleger. Oversikten beskriver antall kalenderdager pasienten skal vente på de ulike stadiene fra utredning til behandling. Sykehusene er ikke juridisk forpliktet på å følge pakkeforløpet. Klagene i hovedsak gjelder ikke den medisinske behandling, men svikt i informasjon og frustrasjon i måten man blir møtt på. Les1 Les2.

Ap lover gratis fastlege til 16- og 17-åringer. Aftenposten 6.8.16 v/ Caroline Enge.

Ungdom dropper å gå til fastlege fordi de synes egenandelen på kr. 152 på dagtid er for dyrt. Støre foreslo på årets sommerleir på Utøya at fastlege skal være gratis for 16- og 17-åringer. Forslaget vil koste rundt 100 millioner kroner viser beregninger Arbeiderpartiet har fått gjennomført hos Stortingets utredningsseksjon. I dag er alle som er 16 år eller yngre fritatt for egenandel. Les.

Må tenke nytt om innsamling. Norge IDAG nr. 32.2016 v/ Ingunn Marie Ruud.

Unge givere er mer prosjektorientert og mindre organisasjonslojale enn tidligere generasjoner. Norges Innsamlingsråd tror organisasjonene blir nødt til å omstille seg for å nå fremtidens givere. Gjennomsnittsalderen på faste givere i kristelige organisasjoner kan være ganske høy. Tendensen viser at yngre givere gjerne gir til enkeltprosjekter eller kampanjer og velger seg hjertesaker over en visse periode, men binder seg nødvendigvis ikke til en organisasjon slik foreldregenerasjonen gjerne har gjort. Les.

Jordmortjenestene må styrkes. Aftenposten, lederartikkel 6.8.2016.

Jordmortjenestene må styrkes særlig i kommunene. Det er det bred politisk enighet om. Særlig gjelder dette i byene. Da passer det dårlig at halvparten av landets jordmødre er godt over 50 år. Det må bli et kvalitetskrav om såkalt en-til-en-omsorg. Les.

De som venter på omlegging av eldreomsorgen, venter forgjeves. Aftenposten v/ James S. Lorentzen (Høyre) 5.8.2016.

Byråd Inga Marte Thorkildsen viderefører i all hovedsak eldrepolitikken fra forrige byråd. I et intervju i januar varslet Thorkildsen at hun ville ha en omlegging av eldreomsorgen. Det er grunn til å minne om at beboere og pårørende i det store og hele er godt fornøyde med Oslos eldreomsorg. Jeg mener at det er et selvstendig poeng å gjenta denne kjensgjerningen, fordi det skaper trygghet for at alle skal få den pleie og omsorg de trenger når behovet melder seg. Thorkildsen er også ansvarlig for fadesen ved nedleggelse av Furuset sykehjem og kravene om at private sykehjem må redusere bemanningen. Les.

Dette har vi opplevd på legevakten. Budstikka 5.8.2016. Stoff hentet var nettside og facebook.

Køer og ventetid på legevakten ved Bærum sykehus har i sommer nok en gang vært et tema. Her er noe av det lesere har skrevet på budstikka.no og Budstikkas Facebook-side om legevakten hittil i år. Les1 Les2.

Her er sykehuspasientene mest og minst fornøyde. VG 1.8.2016 v/ Hans Mortensønn Jordheim.

400 tilfeldig valgte pasienter fra hvert av landets 61 sykehus er bedr om å vurdere sykehuset på ni ulike områder. Bærum sykehus er blant dem som kommer dårligst ut. Sykehusene i Skien, Flekkefjord, Tynset og Eidsvoll ligger på topp, mens ingen av Oslo-sykehusene skårer over middels. Samlet er norske pasienter mer fornøyde med landets sykehus enn de har vært før. Les1 Les 2.

Livsfarlig mangel på medisiner. VG v/ Mona Grivi Norman 1.8.2016.

Vi nordmenn tror at når vi blir syke, vil vi få den beste handlingen go de beste legemedlene som finnes. Det er det ingen garanti for. Melfalan er et velutprøvd legemiddel fra 60-tallet som både gis til kreftsyke barn, til å behandle voksne med lymfe- og bindevevskreft og for å forlenge livet til pasienter med benmargskreft. Det er samtidig et legemiddel som norske sykehus har for lite av. Les. Les.

Mister skolemedisinen pasientperspektivet. Aftenposten v/ Professor i barnesykdommer og kreftpasient Torstein Vik 29.7.2016.

Evidensbasert medisin er å kombinere den best tilgjengelige forskning med klinisk erfaring og pasientenes egne ønsker. I artikkelen problematiserer Vik begrepet evidensbasert medisin og påpeker at det kan medføre at pasienter ikke får den nødvendige behandlding. Han bruker seg selv som eksempel på hvor galt det kan gå. Les1 Les 2.

Helsevesenet stjal livet mitt. Innslag i NRK 20.6.2016 v/ Øyvind J. Heggstad og Malin K. Korsnes.

Fikk fjernet flere kroppsdeler unødvendig. Hvert år blir det utbetalt 1 milliard kroner til pasienter som har blitt feilbehandlet. Per-Idar Vasset fikk blant annet fjerne 60% av leveren, høyre nyre, binyre, gallen og tolvfingertarmen. Etterpå viste det seg at hele operasjonen var unødvendig. Les. Lenke: https://www.nrk.no/mr/xl/fikk-fjernet-flere-kroppsdeler-unodig-1.12986927--

Derfor har Volvat fått 45.000 medlemmer. Historien om Volvat. Aftenposten 9.6.2016.

Hvorfor har Volvat blitt en suksess? Fordi nordmenn stiller stadig større krav til tilgjengelighet. Vi vil finne hjelpen i nærheten, og vi vil ha den raskt. Og når Volvat i tillegg til kort ventetid kan tilby dyktige fagfolk, avansert utstyr og moderne behandlingsmåter, ja så imøtekommer vi folks behov. Sjeflege og medisinsk ansvarlig Christian Loennecken vil ikke si et eneste negativt ord om vårt offentlige helsevesen. Han konstaterer bare at det på en rekke felter er lange ventelister for å få hjelp og behandling. Han sier videre: «Det var ventelister da vi startet for 30 år siden, og det er ventelister i dag. Vi ser hvor ventetiden er lengst, og bygger ut vårt tilbud på disse områdene. Folk var nok mer tålmodige før. Nå er nordmenn krevende pasienter, med god kjøpekraft. Vi er villige til å betale for gode hjelpetilbud,» Les lang artikkel.

Kopler tre dødsfall til sentralisering av sykehus. Nationen 27.5.2016 v/ Kjersti Toppe.

Ordføreren i Tinn kommune mistet tilliten til Sykehuset Telemark etter en alvorlig tilsynsrapport. Styret må kastes, krever han. Fylkeslegen i Telemark gir helseforetaket krass kritikk for overbelegg og bemanningssituasjonen i en tilsynsrapport. tre dødsfall og et neste-dødsfall setes i sammenheng med brudd på lovene om forsvarlig pasientbehandling. Les.

SP: Høie brøt loven når Rjukan sykehus ble nedlagt. Nationen 25.5.2016 v/ Snorre Schjønberg.

Det offentlige sykehuset på Rjukan ble nedlagt i 2015. Dette skapte masse protester i lokalsamfunnet. Nå anklages helseminister Bernt Høye (H) for lovbrudd i sykehussalg. Jussprofessor mener Høies forsvar er «svært problematisk. Senterpartiets vaktbikkje i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Olaf Lundteigen, mener Høie kan ha brutt helseforetakslovens paragraf 32 i forbindelse med at sykehuset Telemark ifjor vedtok kå selge Rjukan sykehus. Paragrafen fastslår at Stortinget må inkluderes når «sykehusvirksomhet» skal selges ut av foretakene. Les side 1 og side 2.

Flere og flere unge uføre. Dagsavisen 13.5.2016 v/ Stian Fyen.

Yngre nordmenn blir stadig oftere uføre, viser tall fra Nav. Men de blir ikke sykere, sier samfunnsforsker. Ved utgangen av mars 2016 var det registrert 317.100 mottakere av uføretrygd. Det er aldersgruppen under 55 år som står for økningen, mens de over 55 blir noe mindre uføre. Det bekrefter en langvarig trend i Norge: Eldre blir friskere, mens yngre blir blir oftere og oftere uføre. Les.

Fødselshjelparane i utkantstroka. Nationen 12.5.2016 v/ Kari Hamre.

Knapt noko er så avgjerande for livet som den hjelpa mor og barn får i samband med fødselen. Arbeidskvardagen til norske jordmødrer gjennom 200 år er skildra i ny bok. Distriktsjordmødrene sitt liv og virke var rikt på drama og utfordringar. Les.

Norges første familiehjem for både fosterfar og fosterbestemor. Ap 12.5.2016 v/ Thomas Olsen.

Denne uken flyttet Nasir Horiat inn til sin nye storfamilie i Norges første familiehjem for enslige mindreårige flyktningebarn. Og med på fosterfarens flyttelass kommer også en bestemor. Les.

Penga eller livet. Dagsavisen 12.5.2016 v/ Marte Gerhardsen.

Forskerne er overrasket over at lungekreftpasienter med høy utdanning og inntekt har mye større sjanse for å bli operert enn pasienter som er dårligere stilt. Jeg er det ikke, skriver Marte Gerhardsen. Les.

Et samfunn som får mer ut av mindre. Mediaplanet 11.5.2016 v/ Une Aina Bastholm (MDG).

Hva om vi utvikler en økonomi som har naturens tålegrenser som ramme, et høyteknologisk velferdssamfunn som optimaliserer og gjenbruker mer enn den forbruker. Les.

Motiverte asylsøkere skal få bonusprogram og «fast track» inn i Norge. Ap 11.5.2016 v/ R. Gjerde og B.S. Kristiansen.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug vil etablere egne integreringsmottak med høye krav til motivasjon og egeninnsats for asylsøkere. Regjeringen vil gi asylsøkere som signerer en kontrakt på at man aksepterer strenge krav om egeninnsats, et individuelt tilpasset integreringsprogram, - i et tett samarbeid mellom mottaket, kommunen frivillige og det private næringsliv. Les.

Tatt for forskningsjuks - nå skal han utdanne spesialister. Ap 11.5.2016 v/ Tine Dommerud.

For ti år siden ble tannlege og lege Jon Sudbø tatt i omfattende forskningsjuks. Nå er han ansatt som klinikkleder ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Universitetet i Oslo synes ansettelsen er så problematisk at de nå vurderer om de skal droppe å sende sine spesialiststudenter til senteret. Les.

Sivilombudsmannen svekkes. Ap 11.5.2016 lederartikkel.

Sivilombudsmannen, etablert i 1962, skal føre kontroll med forvaltningen på vegne av Stortinget. Han skal løfte frem saker der enkeltpersoner opplever seg overkjørt eller utsatt for feil behandling av forvaltningen. Sivilombudsmannen skal arbeide mot at enkeltpersoner utsettes for urett fra forvaltningen. Ifølge årsrapporten for 2015 dokumenteres at forvaltningen i hovedsak gjør en god jobb. Bare 10% klagene fører til kritikk av forvaltningen. Les. Les også svar fra Michael Tetzschener.

Må ta kampen om industripolitikken. Afp 11.5..2016 v/ Andreas Halse.

En ytterligere utvikling av norsk helse og velferd krever også at vi lykkes på andre politikkområder. Ett av disse er nødvendige omstillinger i industrien. Dermed reises spørsmålet om hvilken industripolitikk de politiske partiene fører. Les.

Hva er revidert nasjonalbudsjett? Ap 11.5.2016 v/ Solveig Ruud.

Revidert nasjonalbudsjett er et dokument som beskriver endringer som har skjedd etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før, - endringer som har økonomiske konsekvenser for staten og for Norge som land. Les. Les også.

Vi skal ikke ha et parallellsamfunn i Norge. Ap 11.5.16 v/ Erna Solberg.

Innvandring. Skal samfunnet fungere, må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre. Les.

Vil kurere røykeben. Dagens Næringsliv 10.5.2016 v/ Stian Øvrebø Johannessen.

Støvelen lukker seg rundt leggen og skal være til hjelp for pasienter med røykeben. Nå har gründerne hentet 27 millioner kroner og fått en hel veteranklubb av tidligere næringslivstopper med på laget. Les1 og Les2.

Syk helseledelse, og forslag til behandling. v/ dr. Tore Audun Høie 27.4.2016

Helse er landets største arbeidsplass og behøver god ledelse. I denne artikkelen skisseres forslag til en ledelsesform som passer til en dynamisk kompetansebedrift som har en viktig samfunnsrolle. Inspirasjon er hentet fra kronikken «Det syke huset», - en artikkel skrevet av L.E. Vangsnes i Tidsskriftet for den norske legeforening (2016; 136:203). Les Høies artikkel her.

Professor Olav Helge Førde: Støtt legene som sier nei til pasientene. NRK 26.4.2016 v/ Fredrik Lauritzen.

Førde mener flere leger bør si nei til pasientene sine, av hensyn til både folkehelsen og helsebudsjettet. Og de som sier nei, bør få støtte. Vi kan ikke sende alle med vanlige, banale symptomer in i spesialisthelsetjenesten, Førde ser for seg konturene av et helsevesen som overbehandler og sender bekymrede nordmenn ut i omfattende utredninger og helseskadelige behandlinger. Artikkel.

Store sprik blant leger: Noen henviser sju ganger så mye som andre. NRK 26.4.2016 v/ Fredrik Lauritzen.

Fastlegene som henviser flest til sykehus er også de som har minst tro på at pasienten blir bedre. Samtidig er det store variasjoner mellom legene, i henhold til doktorgrad av Unni Ringberg. Ringberg har undersøkt 4.300 konsultasjoner hos 44 fastleger i Nord-Norge. Artikkel.

Kan ikke tviholde på en mislykket ruspolitikk. Aftenposten 26.4.2016 v/ E. Trædal (MPG) og K. Gumaratnam (Ap).

Som helseminister bør ikke Bent Høie stille seg i veien for Oslos forsøk med heroinassistert behandling. Men dette har Høie sagt nei til. Dette er både kunnskapsfiendtlig og i verste fall en politikk som kan koste menneskeliv. Overdosestatistikken taler stadig sitt tydelige språk: Norge kan ikke tviholde på en mislykket ruspolitikk, sier artikkelskribentene. Artikkel.

Den norske reguleringsstaten. Dagsavisen 25.4.2016 v/ Prof. Noralv Veggeland, Høyskolen i Lillehammer.

Kontrollfokus er i tråd med den måten politikerne syrer samfunnet på. Mer kontroll, mer rapportering, mer fokus på feil og større opptatthet av detaljer. Det gjelder å ikke vise tillit før en kan være sikker på at man selv (regjeringen) ikke løper noen risiko ved å gjøre det! Les artikkel.

Sykehusstrid til debatt. Dagsavisen 25.4.2016 v/ Sofie Prestegård.

Krangler om den sprengte sykehuskapasiteten i Oslo. Temperaturen kan bli høy når sjefen ved Oslo Universitetssykehus og Aker sykehus-forkjemper Jan Bøhler barker sammen i kveld. Oslo legeforening arrangerer debattmøte i Litteraturhuset om kapasitetsproblemer ved Oslo-sykehusene. Artikkel.

Slik skal flere kreftsyke få den beste behandling. TV2 24.4.2016 v/ Kaja Kirkerud.

Immunterapi virker på stadig flere krefttyper. Norsk kreftlege mener man i fremtiden vil behandle nærmest alle kreftformer med immunterapi. Immunterapi beskrives som fremtidens kreftbehandling. Den skånsomme behandlingen tar utgangspunkt i kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreft. I Norge er Nivolumab og Pembolizumab godkjent for bruk på pasienter med føflekkreft. .Artikkel

Vi har fått mer «blålystenkning» i barnevernet. Aftenposten 23.4.2016 v/ Lene Skogstrøm.

Norsk barnevern har fått et særdeles dårlig rykte internasjonalt. Direktør Mari Trommald i Bufdir mener det kan være større risiko for at barnevernet misoppfatter og griper raskere inn i familier fra andre kulturer. Aktuell sak: En norsk-rumensk familie i Naustdal på Vestlandet ble fratatt fire barn av barnevernet, - saken er enn ikke avsluttet. Familien har tilknytning til pinsebevegelsen. Saken har vakt voldsomme reaksjoner i kristne miljøer, med demonstrasjoner i 63 byer i 20 land. Artikkel Les mer.

Ikke bygg nytt sykehus i Drammen. Asker og Bærum Budstikke 23.4.2016 v/ J. Svenningsen og E. Tangen

Asker og Bærums politikere med klar melding til Vestre Viken. Man bør nøye seg med å modernisere dagens sykehus i Drammen. Alternativet er å bygge et flunkende nytt Drammen sykehus på Brakerøya. Det blir 1,5 milliard kroner dyrere enn å pusse opp dagens sykehus. Artikkelen er et partsinnlegg for å bevare Bærum sykehus. Les artikkel her.

Den optimale treningsmengden: En time hver dag. Aftenposten 22.4.2016 v/ Silje Dyregrov.

Diskusjonen rundt hvor lenge og intensivt du bør trene er spørsmål som er blitt debattert i mange år. Ifølge to nylig fremlagte forskningsrapporter så konkluderes det med at den optimale treningsmengden er en time per dag. Omfattende trening viser seg ikke å ha særlig stor pluss-effekt. Litt intensivtrening gir stor positiv effekt for hjertet. Artikkel.

Fulgte opp jente, men brøt regelverket. Budstikka 22.4.2016. Leder.

Den 13 år gamle jenta som døde nyttårsaften på en hytte i Valdres var skoleelev ved flere skoler i Bærum kommune. Hun ble mobbet og sakens dramatiske konsekvens at hun døde, medførte gransking fra det statlige fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus. Rapporten peker på at det var gjort en del formelle saksbehandlingsfeil, men at skolene hadde tatt saken på alvor og fulgt opp jenta. Les leder.

En evig balansegang. DN 22.4.2016. KS-nettside v/ Ida Grøttvik Slettevold.

KS, tidligere Norske kommuners sentralforbund, er en paraplyorganisasjon for norske kommuner. Forfatterne Andreas Hompland og Jon Helge Lesjø har skrevet en jubileumsbok. Organisasjonen kan føre sine aner tilbake til 1903. Blant annet beskrives arbeidet i KS som en krevende balansegang mellom sterke partsinteresser. En rekke portrettbilder blir også gitt, bl.a. av den sterkt profilerte personen Kjell T. Evers (direktør i KS 1945-79) Artikkel.

For mye velferd. DN 22.4.2016. Fredagskronikk v/ Katrine V. Løken.

Mer velferd er ikke alltid bedre - ingen ting er gratis. Er 90 milliarder til barnerettede tiltak riktig ressursbruk. Det er mest i verden regnet per innbygger. Rause budsjetter har ført til at noen velferdsordninger blir utvidet på grunn av politiske kompromisser, heller enn kunnskapsbasert politikk. Fredagskronikk.

Vil granske overskudd i private barnehager. Aftenposten 22.4.2016 v/ Christian Sørgjerd.

Oslo skal undersøke om private eiere tar ut ulovlig stort utbytte. Satsningen er unik blant norske kommuner. Barnehagelovens §142 er tydelig: «offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Samtidig åpner den for at barnehagen kan ha «et rimelig årsresultat». Men hvor går grensen? Artikkel.

Eldremagasin mot strømmen. Dagens næringsliv 22.4.2016 v/ Kari R. Strømmen.

Anne Marit Hjelme (49) er leder av landets mest lønnsomme publikasjon. Ingen aviser eller ukeblader er i nærheten av «Vi over 60», der hver fjerde krone er overskudd og er eid av Grieg media som igjen er eid av det danske Aller-konsernet. Artikkel.

Flertall for nytt inntektssystem. Nationen 22.4.2016 v/ Michael Brøndbo.

Eit nytt inntektssystem for kommunane er seld inn for nye støtteordningar og utflytting av statlege arbeidsplassar. Det nye opplegget har fått flertall i Stortinget og er et viktig premiss i forbindelse med kommunereformen. Marit Arnstad (Sp) jamrer seg over Venstre og sier at partiet har solgt seg for billig. Nærmere om inntektssystemet: Les her. Les også her.

Sukker øker faren for leverkreft. Dagsavisen 22.4.2016 v/ Ester Nordland.

Med jevne mellomrom presenteres ny forskning i media. Det siste oppslaget er forholdet mellom stort sukkerforbruk og mulighet for å pådra seg leverkreft. Eksperimentet ble gjort på mus. Da musene var 40 uker ble de avlivet. Resultatet viste at mus med inntak av mye sukker hadde oftere og flere kreftsvulster i leveren. Forskningsartikkel.

Fagfolk om Sivs eldreløfter. Aftenposten 22.4.2016 v/ Solveig Ruud.

Eldresaken har vært et viktig politikkområde for Fremskrittspartiet. På partiets landsmøte på Gardermoen 22.-24. april vil partiets eldregeneral Bård Hoksrud fronte ønske om at eldreomsorgen «tas ut av kommunene» og gjøres til en statlig virksomhet. I denne kommentarartikkelen kommer en rekke fagfolk med ramsalt kritikk av forslaget. Les mer. Få vil delta i Frps prestisjeprosjekt.

Sykeplagen. Dagsavisen 22.4.2016 v/ Sigrid Bonde Tusvik.

På et sykehjem står en lege og lytter på en person med stetoskop i over to minutter. JKvinenn har ævrt død i over 15 timer. Hva er det som egentlig skjer på våre sykehjem. Artikkel.

Pasientombud om Jensens sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær». Ap 21.4.2016 v/ Solveig Ruud.

Frp-leder Siv Jensen mener Regjeringen har lagt frem forslag som kraftig styrker rettighetene til eldre som trenger sykehjemsplass. Men fagfolk mener forslaget både villeder, forvirrer go kan føre til svekkede rettigheter. Artikkel.

Pasienten og deres forskere. Aftenposten 21.4.2016 v/ prof. Kristian Gundersen, UiO.

De senere uker har det vært en heftig debatt i media om politikere og forskning. Akademia har rykket ut og sagt at politikere sår tvil om forskningens seriøsitet. Gundersen tar for seg en useriøs undersøkelse om borrelia-bakterier og konstaterer at man blir presset i media til å innta posisjoner som ikke er metodemessig godt nok fundert. Artikkel.

For harde fronter i rusdebatten. Dagsavisen 21.4.2016 v/ Heidi Taksdal Skjeseth.

Skjeseth gjør en sammenligning mellom norsk og amerikansk ruspolitikk. I stor grad opplever mange ruspolitikken som mislykket. I USA har man i noen delstater legalisert bruk av marihuana. Men også blant ledende politikere anser man ruspolitikken som en fiasko. Skjeseth fraråder skråsikkerheten i rusfeltet. Her er artikkelen.

Offentlig bedre enn privat. Dagsavisen 21.4.2016 v/ Kristin Clement, leder av Civita

Det er en utbredt politisk oppfatning i Norge at vi får bedre tjenester dersom det er det offentlige, og ikke private, som eier og driver velferdstjenestene. Jeg har ingen tro på det. Om en tjeneste holder høykvalitet eller ikke, avhenger som regel, om ikke alltid, av helt andre ting enn hvem som eier og driver den. Vi trenger både kapitalen, kompetanse, kreativiteten og kapasiteten som de pribvate bedriftene har, sier Clemet. Les mer her.

Vi ble ikke mer effektive. Vårt Land 21.4.2016 v/ Olav Egil Aune

I mange år har det vært en heftig debatt om nytten og nødvendigheten av målstyring. Artikkelforfatteren henviser til forskning gjort i Danmark og andre land. Her fremgår det at forskjellige tekniske systemopplegg ikke fremmer effektivitet. Det det først og fremst er snakk om er trygghet, tillit og nærhet hos lederen til medarbeiderne. Les mer selv.

På vei mot en klassedelt kreftomsorg. Aftenposten 21.4.2016 v/ Ola Myklebost m.fl.

Nye og avanserte kreftbehandlinger er så dyre å bruke at det offentlige ofte ikke har råd. de med penger kjøper dem fra private klinikker. Tilliten til at det offentlige helsevesenet gir den beste kreftbehandlingen er truet. Artikkel.

Hvem skal jeg klage til når du blir mobbet på skolen. Aftenposten 18.4.2016 v/ Jørgen Svarstad.

Mandag 18. april la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frem sin tiltakspakke mot mobbing i skolen. Han fortalte hvordan han ville ville følge opp anbefalingene til Djupedal-utvalget (Mobbe-utvalget) Blant annet vil han at kommuner skal kunne bøtelegges for dårlig oppfølging av mobbing. Ministeren høstet storm da han uttalte at han ønsket at Fylkesmannen skulle behandle klagesaker i mobbing og ikke ikke Barneombudet slik det var anbefalt i ekspertutvalget. Les mer.

Økte forskjeller i dødelighet blant norske kvinner. NTB 15.4.2016.

Mangel på røykeslutt er hovedårsaken. Norske kvinner med høyere utdanning ligger før (1990) og nå (2009) på samme nivå i dødelighet som medsøstre i andre land og det har ikke skjedd noen utjevning i forhold til kvinner med lavere utdanning. Årsaken til bedrete resultater i andre land skyldes livsstilsendringer, forebygging og behandling, - først og fremst røykekutt, blant kvinner med lavere utdanning. Følgelig er det i disse land større utjevning i levealder mellom høyt og lavt utdannete kvinner. Artikkel.

Absurd at jeg må flytte for å få medisin. v/ malfrid.bordvik@dagensmedisin.no 14.4.2016.

At denne behandlingen skal være utilgjengelig for meg nå, oppleves helt absurd. Jeg føler meg som en person som holder på å drukne og vedkommende på land kan ikke kaste livbøyen fordi man ikke er enige om hvem som skal betale, sier Odd Nesse. Dyr medisin prøves ut noen steder. I dette tilfelle er det kreftmedisin som har gitt svært gode resultater når det gjelder føflekkreft. Myndighetene har sagt generelt nei til å bruke denne dyre medisinen på personer med lungekreft og andre kreftlidelser enn føflekkreft. Artikkel står i tidsskriftet Dagens medisin.

Mener små team vil gjøre eldre tryggere. Aftenposten 8.4.2016v/ Tine Dommereud.

Høyre vil slå sammen hjemmehjelp go hjemmesykepleie og åpner for at sykepleiere kan vanne blomster. I dag risikerer de som både har hjemmehjelp go hjemmesykepleie å treffe flere titalls forskjellig ansatte i løpet av noen uker. Høyre vil nå etablere små team slik at det er færre ansatte rundt hver enkelt klient. Artikkel.

Tiden for de store kostbare velferdsreformene er forbi. Aftenposten 8.4.2016 v/ R.Gjerde og B.S. Kristiansen.

Vi kan ikke fortsette å bevilge oss stadig nye velferdsordninger på stadig nye områder i de neste ti årene. Vi vil få en betydelig mindre olje- og gassektor samtidig som vi skal gjennom et grønt skifte. og det samtidig som det Astrid Nøklebye Heiberg kaller eldretsunamien, vil slå inn for fullt. Det handler om å trygge velferden på sikt. Torbjørn Røe Isaksen sier at nye velferdsreformer, kan ikke utformes for alle. De må være målrettede go treffe dem som trenger det mest. Artikkel her.

Ustyrlig byråkrativekst. Dagemns Medisin 7.4.2016 v/ Torgeir Wyllers blogg.

Da Høyre og Fremskrittspartiet overtok i regjeringsmakten forventet vi i henhold til valgløfter at byråkratiet skulle bli mindre. Slik er det ikke blitt. Byråkratiet vokser mer enn noen gang. Artikkel.

Omsorg viktigere enn pensjon. Aftenposten 1.4.16 v/ Ola Storeng.

Helse og omsorg blir velferdsstatyens akilleshæl. Vi kan ikke basere oss på at flertallet av alle kvinner skal inn i omsorgsyrkene omnoen tiår. Hva er viktigst: Penjson eller god pleie og omsorg i alderdommen? Hvordan kan vi skape trygghet for begge dleer når eldrebølgen melder seg for alvor? Les.

Tre leger slutter på Rikshospitalet etter konflikt. VG 30.3.2016 v/ Sigrid Helene Svendsen.

Igjen er det en massiv konflikt blant de faglige på Rikshospitalet. I nesten ett år har denne konflikten pågått på den eneste avdelingen i Norge som utfører nyre- og levertransplantasjoner. Man frykter at dette går utover pasienttilbudet. Elsa Klev ventet på ny nyre i over tre år. Mye av pensjonisttilværelsen har medgått til å vente på telefon. For første gang på minst ni år var det i 2015 over 300 som sto på venteliste for å få nyretransplantasjon. Les om konflikten. Organtransplantasjoner. Om Elsa Klevs situasjon.

Usunt kosthold koster oss 154 milliarder hvert år. NTB 15.3.2016.

Hadde befolkningen fulgt kostrådene til myndighetene, ville samfunnet og folk fått en gevinst på 154 milliarder kroner lavere i året, ifølge opplysninger fra Helsedirektoratet. Det er snakk om redusert sykefravær, uførhet og lengre liv, samt flere leveår og bedret livskvalitet for den enkelte. Artikkel her.

Unicef slakter barnevernet. Dagbladet 1.3.2016 v/ Asle Hansen.

Norsk barnevern har vært ute i hardt vær. I mange land har det vært spontane demonstrasjoner mot norsk barnevern. Unicef er også klar i sin dom. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Unicef reagerer på at gutt (15) med autisme og Downs syndrom blir flyttet fra fostermor og plassert på institusjon. Artikkel.

Om fryktkultur i norske sykehus. NRKTV Debatten 25. februar 2016 v/ Programleder Ingunn Solheim.

Innslaget på TV tar opp på bred basis fryktkulturen i norske sykehus. https://tv.nrk.no/serie/debatten/nnfa51022516/25-02-2016

Et sykehus for fremtiden. Aftenposten 23.2.2016 v/ Terje Rootwelt og Morten Reymert.

Artikkelforfatterne mener samling av mange avanserte funksjoner innen blant annet spesialisert kirurgi, barnesykdommer go intensivmedisin gir beste løsning for pasienter og fag. Innlegget er et svar til Rune Slagstad som i prinsippet er mer reservert når det gjelder hensiktsmessigheten ved for store sykehusenheter. Les mer her.

Hjemmehjelpere rekker ikke melde fra om feil. Ap 22.2.16 v/ Christian Sørgjerd.

Byråd Inga Marte Thorkildsen vil ha åpenhet om avvik i eldreomsorgen. En intern rapport som byrådet selv har offentliggjort beskriver tidsklemma. Mange ansatte mangler også opplæring i hvordan de skal melde inn feil som gjøres. Thorkildsen varsler om åpenhetsrevolusjon i eldreomsorgen. Les.

Derfor tetter blodårene seg. Dagbladet 22.2.2016 v/ Cecilie Veronica Jensen.

Åreforkalkning er hovedårsaken til hjerte- og karsykdommer, men hva kommer det egentlig av? Forandringen i blodåresystemet vårt som gjør at vi får plakk i hjerte, halsen eller beina, begynner i 20-årsalderen, sier seksjonsoverlege for karkirurgi ved Rikshospitalet Kirsten Krogh-Sørensen. Hvis man røyker vil fortetningsprosessen framskyndes med 10-15 år. Gjennomsnittsalderen for dem som opereres for forsnevringer i halspulsårer er 65 år iflg. Kroh-Sørensen. Les.

Det går for sakte. Det gjelder bl.a. psykisk helse og rus. Akers Avis 19.2.16 v/ Anne Grete Orlien.

Det refereres her til en fagbok utgitt på Gyldendal forlag som tar opp forholdet om «tid». Orlien trekker parallellen til forhold i Groduddalen og også psykisk helse og rus og mener at nødvendige tiltak forbigås i stillhet og tar for lang tid. Hun skriver følgende.

Kritisk til lydigheten i norsk helsevesen. Ukeavisen Ledelse 19.2.2016 v/ Tore Høie intervjuet av Anita Myklemyr.

En del ledere i sykehusene ser ut til å styre primært av lojalitetsplikt overfor eierne. Men lojaliteten bør være overfor pasienten. Tore Høie, er forfatter av boken«Helseledelse» og er kritisk til lydighetskulturen i norsk helsevesen. Artikkelen leser du her.

Når åpenhet er en trussel. Dagens Næringsliv 19.2.2016 v/ Hanne Frøyshov, UNN.

Åpenhet er en styrke, ikke en trussel. I styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge opplevde jeg det motsatte. Som ansattes representant sto jeg overfor valget om å bidra til et reelt demokrati, med mulighet for å delta i åpne debatter, eller å godta at ytringer knebles. Les mer.

Reform uten krav fra folket. Fokus på kommunesammenslåing. Nationen 19.2.16 v/ Espen Lahnstein.

I Lier kommune har de utredet bredt om sammenslåing, uten nok kunnskap og uten et krav fra folket. Buskerud-kommunen kaller seg den grønne kommunen mellom Drammen og Oslo. Hvor skal lokalpolitikerne skape et engasjement rundt en reform som ikke er ønsket lokalt? Les hva det dreier seg om.

Mener styret bidro til frykt. DN 19.2.2016 v/ Åsne Haugli og Reidar Mide Solberg.

Overlege Hanne Frøyshov har som ansatteutvalgt styrerepresentant ved UNN fremmet mange bekymringer og kritiske ytringer. Jeg oppfattet at mine ytringer skulle snakkes ned, sier hun. Som å bokse i bomull. Les.

Sykepleiernes praksis baserer seg på teori. Aftenposten 19.2.2016 v/ Unni Hembre.

For å utøve god sykepleie må man lese, forså og anvende teori og forskning i praksis. bak alle sykepleieprosedyrer ligger det akademisk teori og forskning. Vi ved Instituttet må sørge for å formidle denne sammenhengen til våre studenter. Artikkelen til Hembre er et svar på ramsalt kritikk av sykepleirutdanningen fremsatt av student Cathrine Krøger. Les hva Hembre skriver.

Norsk metode gjorde vondt verre for problemungdom. Aftenposten 18.2.2016 v/ Stein Lillevolden.

En ny metode skulle få unge med problemadferd på rett kjøl ved å belønne positiv oppførsel med alt fra kinotur til ny deodorant. Men slik gikk det ikke i Danmark. Artikkel.

Hvilke genetiske endringer skal vi tillate i mennesker?. Aftenposten 18.2.2016 v/ Kristin Halvorsen og Audrun Utskarpen.

Nye metoder fo rå nedre gener gir fantastiske muligheter til å behandle go forebygge sykdom, men vi trenger klare grenser. Blodkreften rammet Emily Whitehead. Ingen tradisjonelle kreftbehandlinger hjalp den amerikanske jenta, og snart kom hun til å dø. I 2012 fikk hun en eksperimentell genterapi-behandling, der noen av de hvite blodcellene hennes ble genmodifisert til gjenkjenne og angripe kreftceller. Nå har tiåringen Emily vært kreftfri i tre og et halvt år. Artikkel om genmodifisering.

Kald krig på norske sykehus. Dagens Næringsliv 18.2.16 v/ Frode Heldal.

Den store feilen er at det aldri har vært meningen at profesjonsverdenen skal styres av administrasjonsverdenen. De to stormaktene skal leve side om side. I flere artikler har det vært fokusert på ledelse i helsetjenesten. Artikkelen til Frode Heldal derimot påpeker forskjelligheten i tenkning og kultur når det gjelder ledelse og fagfolk: Ledere søker effektivitet, leger søker kvalitet. Ledere søker likhet, leger søker unikhet. Ledere søker kontroll, leger søker tillit. Det relateres til leger som yrkesgruppe, mens de øvrige profesjonsgrupper ikke er omtalt. Artikkelen kan leses her.

Inngår forlik med Betanien. Vårt Land 11.2.2016 v/ Erlend Friestad.

Saken mot den under underslagsdømte eksdirektøren Are Blomhoff nærmer seg slutten. For ett år siden ble Are Blomhoff dømt til fengsel i tre fipr for å ha underslått 15,8 millioner kroner. Blomhoff var fram til januar 2013, da han vedgikk underslagene, forstander og direktør for Stiftelsen Betanien i Bergen. Stiftelsen driver sykehus, sykehjem og høgskole. Underslaget skjedde ved at tiltalte fikk overført penger til en fiktiv vedlikeholdskonto tilknyttet sykehjemmet som bare han disponerte og kjente til. Artikkel.

Stoppeklokkeomsorg og frekkhet. Dagsavisen 11.2.2016 v/ Tore Nyseter.

Det var den kjente AP-sekretær som i en alder på over 100 år ga betegnelsen «stoppeklokkeomsorg». Han uttalte seg imidlertid meget rosende om hvordan, han for egen del, opplevde å være sykehjemspasient. Nyseter går videre i resonnementet og sier at «tidsstudier ikke hører hjemme i eldreomsorgen, men i industrien». Et slikt verdigrunnlag flytter fokus bort fra kvaliteten på oomsorgen og over på lønnsomhet og økonomi. Debattartikkelen til Nyseter har du her.

Ideell sektor trenger sterk politisk vilje. Vårt Land 11.2.2016 v/ Line Henriette Hjemdal.

Er vi villige til å ofre prinsipper om fri konkurranse og lavest mulig pris dersom det er nødvendig for å sikre videreføring av gode ideelle tiltak vi som samfunn blir fattigere uten. De siste års utvikling viser at markedskreftene og manglende politiske grep gjør de ideelles andel mindre, ikke større. Artikkel her.

Når ansatte ikke tør si fra. Aftenposten 11.2.2016 v/ Vibeke Borgersen

Stadig flere trenger hjelp til å håndtere en fryktkultur på arbeidsplassen. - er arbeidslivet lite demokratisk? Hva skjer når stadig færre tør melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I henhold til Bitten Nordrik og Eivind Falkum så er det organisasjoner som har en type system hvor det å rette kritikk kan ramme vurderingen av deg som arbeidstager. Når adferden din blir overvåket får det konsekvenser for hvordan du tør å oppføre deg. I undersøkelsen «Norsk ledelsesbarometer 2015» viser at 1 av to arbeidsgivere ikke vil høre motforestilligner. Les mer om undersøkelsen.

Kommunens konsulentregning for folkemøtene: Tre møter kr. 200.000. Asker og Bærum Budstikke v/ Nils Hernes.

Mandag kveld i kulturhuset i Asker ønsket ordfører Lene Conradi velkommen til folkemøtet om kommunesammenslåing. For jobben til det internasjonale konsulentselskapet Deloitte ble det betalt kr. 200.000. Til sammenligning sitter en fagarbeider i en barnehage igjen med kr. 210.000 for et års arbeid i Asker kommune. Hvorfor bruke eksterne konsulenter, spør Budstikka. Det må være noen kommuneansatte som er i stand til å arrangere folkemøter. Om de tre møtene.

Stadig Bærum sykehus. Asker og Bærum Budstikke 10.2.2016 v/ Finn H. Eriksen.

Bærum sykehus er et foretak innen Vestre Viken. I forbindelse med reorganisering av Vestre Viken har også søkelyset vært rettet mot Bærum sykehus. Ikke minst på grunn av den konkrete funksjonsfordeling mellom Bærum sykehus og et nytt moderne sykehus i Drammensområde. Lokaliseringsspørsmål (geografisk plassering) er av de saker som mobiliserer mest emosjoner hos menensker. Les engasjert innlegg.

Ønsker flere faste vikarer og færre fra vikarbyråer. Dagsvisen 5.2.2016 v/ Tom Vestreng.

I de første åtte månedene i fjor ble det meldt 8.000 avvik i kvalitetssystemet ved sykehjemmene i Oslo (kommunale og private). Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) tror faste vikarer kan få ned avvikene på sikt. Det er grunn til sette spørsmål ved såvidt omfattende bruk av bemanningsbyråer. Les hele artikkelen.

Dårligere tilbud på sykehjem. Nå forsvinner aktivitørene. Akers Avis 5.2.2016 v/ Aktivitør Tone Wiik.

Artikkelen fastslår at det er en trist utvikling som våre eldre har i vente når det skal gjennomføres budsjettkutt i sykehjemsetaten i Oslo. Konkret betyr det at aktivitetstilbudet til de eldre på sykehjemmene blir dårligere. Totalt er det krav om at sykehjemmene skal kutte 15 millioner kroner. I snitt blir dette rundt kr. 800.000 per institusjon. Se oppslag i Akers avis. Aktivitørene forsvinner.

De ideelle organisasjoner styrkes. Vårt Land 5.2.2016 v/ Helseminister Bent Høie.

Det er en kontinuerlig debatt i norsk helsetjeneste når det gjelder rollene til det offentlige, private helsetilbydere og tilbud fra frivillige organisasjoner på non-profitt-basis. Høyre og helseministeren er blitt utfordret av Arbeiderpartiet. Bent Høie gir her sitt tilsvar.

Fryktkulturen i helsevesenet er til skade for oss alle. Aftenposten 5.2.2016 v/ K.K. Utne og P. Risøe.

En ny debatt har dukket opp i media. Det gjelder åpenhet og villighet til å lære av feil begått i helsetjenesten. Spørsmål: Hvorfor er det blitt så viktig å kneble offentlige uttalelser om forholdene på norske sykehus. Forfatterne av artikkelen er leger og styremedlemmer i Yngre legers forening. Hele kronikken får du her. Hele kronikken får du her.

De skjønner ikke bæret. Om Bærum sykehus. Budstikka 28.1.2016 v/ B. Christian Jenssen.

Det har i helseregion sør-øst i flere år vært stor strid om fremtiden til Bærum sykehus. Lokalavisen Asker og Bærum budstikke har med jevne mellomrom heftige partsinnlegg med krav om å beholde sykehuset. Spørsmål om sykehuslokalisering vekker til live de sterkeste emosjoner i hele landet. Fremtiden til Bærum sykehus ønsker man også å se i sammenheng med et nytt regionsykehus i Drammensområdet. Les partsinnlegget til Jenssen her.

En statsråd på prøve (Ny helse- og sykehusplan). Dagsvisen 25.1.2016 v/ Tore Nyseter.

Høsten 2015 la helseminister Bent Høie frem regjeringens forslag til ny sykehusplan. Et viktig stridens eple har vært om nedlegging av flere små sykehus og om de resterende små sykehus skal få opprettholdt sin kirurgiske akuttfunksjon. Tore Nyseter hevder at den nasjonale helse- og sykehusplan ikke kan vedtas i Stortinget i sin nåværende form. Les hele kronikken her.

Etikkversting ble best i klassen. Vårt Land 25.1.2016 v/ Journalist Sara Høgestøl.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte Initiativ for etisk handel (IEH) i år 2000 sammen med NHO og LO. Formålet er "å fremme ansvarlige leverandørkjeder, slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske. og arbeidstagerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. I starten var initiativet rettet mot private bedrifter. Tiltaket feirer nå 15-års-jubileum. I 2007 kom også offentlig virksomheter med. Etter at Helse Sør-Øst ble kåret til "etikkversting" i 2008, valgte Helse Sør-Øst å ta grep. Les mer om dette her.

Når juks blir vane. Dagens Næringsliv 25.1.2016 v/ Øyvind Kvalnes.

Finnes det noen medisin mot juksesyken i arbeidslivet? Vi kan ta tre lærdommer om vanejuks fra forskning. Den mest oppsiktsvekkende juksesaken i den senere tid er knyttet til bilprodusenten VW. I etterkant av slike avsløringer reises det spørsmål om hvem som tok beslutningen og om hvem som visste hva på hvilket tidspunkt. Uttalelser fra ansatte i Volkswagen tyde rpå at det hersket en fryktkultur i bedriften. Folk har visst om jukset, men ikke tatt sjansen på å rapportere om det. Kvalnes kobler juks opp mot hva forskning sier om fenomenet. Les artikkel. Artikkel.

Ekstra østrogen kan begrense demens hos kvinner. Aftenposten 20. jan. 2016 v/ Tine Dommerud.

Et funn fra en doktorgradsavhandling ved NTNU viser at kvinner som tar østrogentilskudd fra starten av overgangsalderen og fortsetter med det i norn år, kan ha redusert risiko for demens. Det er første gang en internasjonal studie ser på formen av hippocampus og bruk av østrogen. Dyrestudier tyder også på den samme sammenhengen. Les artikkelen.

Genene bestemmer. Om sosial angst. NTB, oppslag i Dagsavisen 18.1.2016. v/ Mette Estep.

Et norsk forskningsprosjekt viser at sosial angst er mye mer arvelig enn tidligere antatt. Likevel varierer angsten mye over tid, og det er gode muligheter for å bli kvitt diagnosen. Hele artikkelen kan leses her.

Samhandlingsreformens elendighet. Dagsavisen 18.1.2016 v/ Noralv Veggeland.

Samhandlingsreformen er en av de større helsereformer i Norge de seneste årene. Ikke rart at det også har stormet en hel del rundt denne reformen. Det sentrale faglige poenget er at ferdigbehandlete pasienter ikke skal bli liggende på medisinske sengeposter på somatiske sykehus, men bli skrevet ut for nødvendig oppfølging i kommunehelsetjenesten. Intensjonene er de beste. Professor Noralv Veggeland ved høyskolen i Lillehammer er imidlertid skarpt kritisk til hele reformen og summerer opp i sin kronikk en rekke negative sider ved reformen. Les hele kronikken her.

Fastleger skal skrive ut mindre antibiotika. Nationen 8.1.2016. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet.

Norske allmennleger skal gjennomgå og få tilbakemelding på hvor mye antibiotika de skriver ut til pasienter. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) tror legene vil ønske en ordning for dette velkommen. Hver fjerde nordmann får antibiotika på resept hvert år, noe som er altfor mye. Les artikkel.

Psykisk helse som obligatorisk skolefag. Dagsavisen 6. januar 2016 v/ Gunn Pound. Leder Mental Helse Stovner.

Vi er flinke til å snakke om vondtene våre. Men hvorfor snakker vi ikke om den psykiske helsa? Tiden er overmoden for å innføre faget psykisk helse som obligatorisk skolefag i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. Les mer om hva hun har på hjertet.

Maktskifte i rusomsorgen: Aftenposten 4.1.2016 v/ Anlov P. Mathiesen.

Rusfeltet lider under en nedlatende holdning mot de det handler om, hevder forfatteren. Veien mot en bedre rusomsorg må innebære en større inkludering av brukerne selv. Etter tiår med ovenfra-og-ned-holdninger i helsevesenet har vinden snudd. Politikerne og fagfolk er blitt opptatt av at rusavhengige skal medvirke og ha innflytelse over eget behandlingsløp. Det er imidlertid et stykke fra gode intensjoner om medvirkning til reell innflytelse, og brukerne har fortsatt i realiteten ingen innflytelse. Les hele artikkelen her.