Tor Haug

Tor er anerkjent både i Norge og Internasjonalt for sin kunnskap innen metodeutvikling:

- Vegggrafmetoden – er en integrert metode i organisasjonsutvikling , administrativ effektivitet og systemutvikling. Metoden ble introdusert i både Norge og Sverige via arbeidsgiverorganisasjonene, og har vært en av de dominerende metoder i sytemutvikling i de Nordiske landene i mer enn 20 år. Hans erfaring og kunnskap var hovedbakgrunnen for utviklingen av EPR konseptet.

- EPR konseptet – elektroniske prosesser og rutiner basert på elektroniske mapper (e-Folder). Hans hovedspørsmål var: Vil det være mulig å utvikle en felles måte å gi datastøtte på i alle typer av arbeidsprosesser ved å organisere gjennom et begrenset antall standardiserte og generiske komponenter?

Svaret var en standardisert struktur og funksjonalitet for allle typer av elektroniske mapper. I 1997 ble boken om EPR utgitt av Tano Aschehaug AS i Oslo. Boken ble ingen komersiell suksess fordi tiden ikke var moden for den type teknologi på dette tidspunkt. Prinsippene har imidlertid vist seg å være stabile og er nå mer moden for kommersiallisering.

- Målrettet prosjektstyring – Milepelplanlegging og ansvarskart – er et annet konsept. Konseptet ble offisielt presentert i 1975, mens boken ble publisert i Norge i 1984 (Andersen, Grude, Haug). Den er nå oversatt til seks språk. Den London baserte forleggeren Koogan Page publiserte tredje engelske utgave i 2004.

- BRADOK konseptet – Et Brukerorientert analyse og dokumentasjonssystem.

Tor har tro på at han med sin erfaring vil bli en viktig bidragsyter till "Mulighetenes Eldreomsorg".

Andre relevante erfaringer:

- Utviklingssjef Norske Folk i 11 år ( på den tiden det ledende Livs- og Pensjonsforsikringsselskap i Norge)

- En av de tre grunnleggere av Coopers&Lybrand Consulting – CLC ( senere PwC Consulting) i Norge. Forlot CLC i 1994.

- Formann Den Norske Dataforening (DND) i 6 år. DND er den ofisielle norske medlem av IFIP.

Mailadresse: tor@eprforum.no

Tor er EPR-ansvarlig