1.6 Frivillige organisasjoner

Redaktør: Geir Lahnstein

Si din mening i tilhørende Blogg

Røykebein gir helseskapde. Les.

Dagens Næringsliv, 28. september 2010 v/ Linn Karen Ravn.

Tema: Platou-megler Sohlberg har reist 12 mill. kr. til bygging av skole for gatebarn i Sudan.

Det var under en periode med sykdom at megleren, Preben Sohlberg bestemte seg for å dele noe av sin formue til veldedig formål. Plan Norge med Helen Bjørnøy som leder opplever hjelpen fra Sohlberg og den øvrige norske finanselite som fantastisk. Jeg mener at alle bør gi én prosent av brutto inntekt, sier Sohlberg, som selv har spyttet inn kr. 250.000. Ekteparet Sohlberg ønsker å opprette «Sohlberg Foundation» med tanke på å etablere en organissjon som styrer større donorer inn i konkrete hjelpeprosjekter. Jeg er fortsatt kapitalist, hevder han, men mener at det er fullt mulig å kombinere med veldedighet. Forøvrig er det grunn til å nevne at mens 34 amerikanske milliardærer har lovet å gi bort minst 50% av formuen sin til veldedige formål, merker norske ideelle organisasjoner lite til givegleden fra næringslivet. Kommunikasjonsdirektør Bernt G. Apeland i Røde Kors sier at foreløpig er den tohundrelappen som hver enkelt av oss gir ved innsamlingsaksjoner viktigere enn det formuende personer gir. I 2009 utgjorde inntekter fra næringgslivet 41 millioner kroner i Røde Kors. Det vil si bare 3,8% av de totale inntektene.

Lenker til aktuelle artikler: