Hans Aanesen

Over de siste 10 årene har hans arbeid vært dominert av "åpne" og plattformuavhengige løsninger basert på internasjonale standarder. Hovedsaklig har standardiseringen relatert seg til forskjellige BUS-teknologier for prosessovervåkning og styring samt TCP/IP-nettverk.

Hans har deltatt aktivt i flere internasjonale standardiseringsarbeider som blant annet har endt opp i CEA-721 standarden (Consumer Electronic Association). Sammen med sitt programvareteam i Romania har han utviklet spesielle "tynne" serverløsninger som f.eks en ESS-server som er en prosess-server for omgivelseskontroll basert på CEA-721 standarden. Han har lang erfaring i programvareutvikling både for mikroprosessor-teknologi , minimaskiner og mainframes. Han har blant annet utviklet sitt eget Sanntidsoperativsystem og BUS-protokoller i forkant av sitt internasjonale standardiseringsarbeid i CIC ( CEbus Industri Counsil). Han var grunlegger av IT & Process AS som leverte ENØK-systemer til ENERGI- og Nettverksselskaper og er en av grunnleggerene av Integrasoft Srl i Romania. Integrasoft har spesialisert seg i audio- & video-streaming og byggautomasjon.

Hans har sin Master of Science i Engineering Cybernetics ved NTNU og driver sitt eget konsulent- og utviklings-selskap IT & Integration AS (ITI) og engineerings-selskap Vitheia Norge AS (ITI-Norge)

Han har mange års erfaring i systemintegrasjon og nettverksløsninger relevant for SAMHANDLING gjennom nødvendige felles og nøytrale OVERBYGNINGER.

Mange av de siste års prosjekter er knyttet til fagområdene ERP( "Enterprise Resource Planning") og Portalteknologi.

Hans erfaring i tjenesteintegrasjon, engineering, produksjon, salg, logistikk og installasjon vill være viktige bidrag for å kunne muligjøre tjenestehåndtering ved "åpen" samhandling i helsesektoren. Reelle SOA standarder i OASIS som definerer SENARIO(Templat)-prosessering i såkalte OVERBYGNINGSPORTALER er nødvendig teknologi. Hans har blant annet koordinerende formannsverv i OASIS-kommiteene OASIS CAM TC og OASIS BCM-EPR SC som definerer kravene til slike nødvendige overbygninger. Har også tatt initiativet til "fremtidens" helseprofil i OASIS TGF TC (Transformational Government) som kan hentes her.

E-post: hans@tGov.no

Hans er teknologiansvarlig