Fig 5: Tjenestemappe-modellering i Sanntid

Tjenestemappens viktigste Styrekort/templater:

Arbeidsmappe:

Inneholder alt en bruker/rolleinnehaver trenger i arbeidet. Alle Arbeidsmapper er inndelt i faser i forhold til fremdrift.

Inholdskort (Styrekort 1):

Styrer håndteringen av alle Dokumentene i mappen. Den har også sanntids-regneark av tilstandsdata og alarmstatus med responsoppgaver basert på verdier fra Omgivelseskontroll. Se avsnittet OMGIVELSESKONTROLL.

Arbeidsflytkort ( Styrekort 2):

Gir støtte til de administrative arbeids-oppgaver i de administrative rutinene.

(Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang)

Oppgavekort/Tjenestekort ( Styrekort 3):

Definerer fysiske arbeidsoppgaver med arbeidsspesifikasjoner.

Innehar inspeksjon og rapportering.