Funksjonell beskrivelse

De digitale tjenestene er integrert med de personlige tjenestene.

Omgivelseskontroll er den tekniske betegnelsen på overvåkning av bygninger, det som inngår i bygningen samt arealer. Overvåkningen omfatter elektronisk styring og overvåkning av temperatur, lekkasje og fuktighet, energi, brann og innbrudd samt andre forhold som er vesentlige. Omgivelseskontrollen dekker også overvåkning gjennom video, lyd og bilde med mobiltelefon/PC/PDA som kommunikasjonsmedium.

Omgivelseskontroll i private boliger, omsorgsboliger og sykehus gjør bruk av den samme teknologien som anvendes i bedrifter. Begrepet Smart hus er en internasjonal ”oppfinnelse” som indikerer at huset i seg selv har ”smarte” egenskaper som gjør at huset fungerer etter beboers krav til et trygt og behaglig liv.

I tillegg til funksjoner som er viktige for omgivelseskontroll i bedrifter vil tjenestene også omfatte virtuell nærhet og audiovisuell underholdning. Underholdning kan være interessant for mange.

Disse tjenester innebærer:

  • Brukeren har kontroll over alle forhold i egen bolig som har betydning for å føle trygghet.

  • Dette vil være tjenester som er en forutsetning for at brukeren skal kunne bo i sine vante omgivelser

  • Virtuell nærhet gjennom videotelefoni innebærer at brukeren kan opprettholde kontakt med sine nærmeste – selv om disse bor et helt annet sted

  • Brukeren har tilgang til et bredt spekter av underholdning. Aktiviteter som hindrer isolasjon og som gir hverdagen et positivt innhold

Når grunnlagsinvesteringene er gjort og teknologien etablert i en bolig kan huset utvides med nye funksjoner innenfor gitte rammer. Trygghet kan omfatte flere funksjoner etter hvert som glemselen tiltar.

NB.: Disse elektroniske tjenestene erstatter ikke personlig service, ”varme hender” eller opplegg som fremmer personlig aktivitet og initiativer. Smart hus skal ikke være kommunens svar på hvordan spare penger!

Omgivelseskontroll som sådan er ikke noe nytt. Smart hus har vært kjent lenge – men har ikke tatt av som helhetlige løsninger i boliger.

Denne nye generasjon av Smart hus tjenester kjennetegnes ved:

  • Tjenestene er Internett basert og brukerstyrt

  • Tjenestene styres gjennom scenarioer.

Scenariene (mulige hendelser med konsekvenser) skal bli definert av brukeren selv – også hvilke handlinger en verdioverskridelse eller en hendelse skal utløse.

Handlingen kan være en SMS-melding, en beskjed over høyttaleren som er lagt inn av de pårørende, en melding til fastlegen, styring av temperatur, lys og elektriske apparater, inn- og utkobling av TV eller videosamtaler osv.

  • Smart huset er basert på en helhetlig løsning fra starten av som gjør at funksjonene og tjenestene kan bygges gradvis ut etter behov

  • Smart huset vil kunne bli betjent og styrt av beboerens egen stemme.

  • Brukergrensesnittet vil være vesentlig forenklet og vil skjule underliggende kompleksitet. Tjenestene vil bli opprettet, administrert fra og integrert i elektroniske mapper. Mappene gjøres tilgjengelig gjennom brukerens egen Internettportal.

Omgivelseskontrollen er basert på åpen standard.

Åpen standard innebærer fullstendig frihet i å velge komponenter fra ulike leverandører. Standarden har betegnelsen ANSI/CEA 721. Dette gjør at smart huset kan være basert på komponenter som er masseprodusert for bilindustrien (lave priser). Den åpne standarden gjør også en planlagt og helhetlig utvikling mulig. Eksempler er telemedisin, overvåkning av brukerens fysiske tilstand, dokumentasjon av brukerens helsetilstand gjennom en RFID brikke som er brukerens egen eiendom – men som gjør at brukeren kan gi informasjon til helsepersonell ved behov.

Realiseringen vil være basert på mange tekniske standarder med forskjellige eiere. De viktigste eierne er ISO, OASIS, ANSI og FN.

Basissystemet eller infrastrukturen koster NOK 15.000 ekskl avgift og kabling. Dette er den laveste pris for omgivelseskontroll som har de beskrevne tekniske mulighetene – som vi er kjent med.