Geir Lahnstein

Mailadresse: geir@tGov.no

Geir er høyskolelektor og konseptutvikler

i bruk av moderne omsorgsteknologi i helsetjenesten

Utdanning:

  • Diplomøkonom 1969, Handelhøyskolen BI

  • Eksamener ved Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

  • Programmerer ved Universitet i Oslo, Studentsamskipnaden

  • Systemutvikler og prosjektleder

  • Økonomisjef i Universitetsforlaget

  • Høyskolelektor ved Diakonhjemmets høyskolesenter

  • Systemkonsulent og foreleser ved NKS Høyskole

  • Kursvirksomhet i regi av Norsk Sykepleierforbund om bruk av info.tekn. i helsetjenesten

  • Fast gjesteforeleser i Lederutdanning for overleger, DnLF

  • Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

  • Omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor

  • Egen næringsvirksomhet

Utviklingsarbeid:

  • Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, NKI

  • Utvikling lederutdanning for sykepleiere, NKS

  • Utviklling av lederutdanning for helse- og sosialpersonell, Diakonhjemmet

  • Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, Handelshøyskolen BI

  • Utvikling av kurshefte i regi av Norsk Akkreditering om kvalitet i helsetjenesten

  • Forfatter sammen med Hans Aanesen i høringsuttalelse til Hagen-utvalget (NOU 2011:11)

Publikasjoner (bøker, kompendier, artikler o.a.):

  • Forfatter og medforfatter av 10 bøker

  • Forfatter av 28 studieguider ved BI

  • Milepæler i organisasjon og ledelse. 521 s.

  • Viktige begreper i organisasjons- og ledelsesfaget. 87 s.

  • Noen hovedlinjer og årstall i internasjonal samfunnsøkonomi. 25 s.

  • Noen hovedlinjer og årstall i norsk samfunnsøkonomi. 59 s.

  • Norsk velferd, helse- og omsorgstjeneste i et historisk perspektiv.

  • Noen glimt fra medisinens og helsefagets historie. 184 s.

Annen virksomhet:

  • Deltager i etablering av Den norske dataforening

  • Deltager i etablering av Forum for databehandlling i helsesektoren

  • Etablering av Heltberg gymnas

  • Forfatter av 23 studieguider ved BI

  • Forskjellige verv i politisk virksomhet og i frivillige organisasjoner