eGov som en samhandlende Overbygningsplattform

Dato: 26. januar 2012 Sted: BI Nydalen Auditorie A2-40 Tid: 15:00 - 18:00

Videokonferansen 26. januar 2012:

EPR-forum i samarbeid med OASIS , Den norske Dataforening og BI.

Hans A. Kielland Aanesen (LinkedIn)

Dataforeningens faggruppe for Helse og IKT har fått to internasjonale kapasiteter til å belyse temaet.

John Borras ( OASIS ) dekker internasjonale spesialområder innen - eGovernment, Interoperability Framework, Open standards, eVoting, Transformational Government.

David Webber ( OASIS ) er internasjonalt anerkjent for sin kompetanse innen åpne SOA-baserte standarder, XML-modellering og Templating innen borgersentrerte applikasjoner for US eGov, UK eGov med mer.

Tankeskifte: Borgerne må bli aktive eiere av vårt Fellesskap og ikke passive klienter !

Den nye Samkjørings- og Samhandlingsparadigmet for offentlig tjenesteutøving og samhandling som pågår internasjonalt betegnes nå med eGov 2.0. Dette går mot en interaksjon mellom tjenestemottaker med sitt sosiale nettverk, det offentlige tjenesteapparat, private tjenesteytere og frivillige hjelpeorganisasjoner.

Link Dataforeningen: Felles prinsipper og helhetlige løsninger for elektronisk forvaltning...

OASIS TGF TC fremmer et overordnet rammeverk for bruk av informasjonsteknologi for å forbedre levering av de offentlige tjenestene.

I motsetning til de foreldede tradisjonelle e-Government strategier , tar TGF utgangspunkt i borgernes behov og engasjement for å sikre økt bruk og avkastning av de offentlige IKT-investeringene. TGF-arbeidet omfatter definisjon av rammene, identifikasjon av brukstilfeller, og gir tilpasning og veiledning for regjeringer over hele verden, uavhengig av deres tidligere gjennomføring av eGov-initiativer.

Relaterte linker:

OASIS eGov Member Section: ( eGov 2.0)

OASIS eGov: http://www.oasis-egov.org/.

OASIS TGF: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=tgf

Seminarets foredrag: