DIFI henvendelse !

Offentlig Tankeskifte med Forvaltnings-Transformering (tGov): eGov as a Platform

Overgang til Selvledelse & Selvbetjening !

Velferdsteknologi og tGov

HTML5 og Mobile Web : Fra tradisjonelle web-sider til web-applikasjoner(apps).

Den nye Samkjørings- og Samhandlings-paradigmet for Offentlig tjenesteutøving og samhandling betegnes med Forvaltnings-Transformering - tGov

Dette må bli en interaksjon mellom Tjenestemottaker med sitt Sosiale nettverk, Det Offentlige Tjenesteapparat, Private Tjenesteytere og Frivillige Hjelpeorganisasjoner.

Dette krever en Felles Nasjonal Infrastruktur og en Samhandlende åpen OVERBYGNING

mao: tGov-SuperPortal med mottoet: eGov as a Platform

tGov-paradigmeskiftet:

EPR-forum ser for seg Offentlige hjemmehjelpstjenester basert på SmartPhone/Tablet APPer og den nye HTML5 standarden.

tGov og OASIS Transforamational Government Framework (TGF)

TGF tar utgangspunkt i borgernes behov og engasjement for å sikre økt bruk og avkastning av de allerede offentlige IKT-investeringene og utbredelsen av Web 2.0.

Bruks-eksplosjonen av Smart-Phones og Tablets har presset gjennom interoperabilitet ( W3C's HTML5) i Nettleser-verdenen. Dette sammen med tjenestedrevet arkitektur og Cloud transformation stiller helt nye krav til systemutvikling og integrasjon, men hvor er det Offentlige i denne prosessen?

Utfordringen er at det trengs et TANKESKIFTE i Offentlig sektor !

En forutsetning for realisering av samhandlings-reformen er at det offentlige tar ansvaret for en felles åpen Internett-basert infrastruktur forankret i de internasjonale "kjøre-regel"-standarder for tjeneste- og applikasjons-drevet arkitektur hovedsaklig spesifisert av W3C og OASIS. Dette må organiseres gjennom en felles og åpen Overbygning som ikke er låst mot leverandør-regimer slik som i dag. Det Offentlige og våre politikere må også lære seg å forstå at det er forskjell på FORVALTNINGS-rollen og NÆRINGSLIVS-rollen!

Den felles overbygning som OASIS TGF tar utgangspunkt i må være et offentlig ansvar. Det er derfor OASIS BCM-EPR SC og EPR-forum må ha en "not-for-profit" og uhildet approach som helst skulle vært styrt og finansiert av en uhildet offentlig institusjon som f.eks DIFI

OASIS og EPR-Forums arbeid kan presenteres på denne måten:

  1. OASIS eGov "Promoting Open Standards for Citizen-Centric Government" OASIS eGov-MS og dennes Transformational Government Frammework Primer

  2. SOA-basert Templat-prosesserings-mekanismer i overbygninger ( OASIS CAM og OASIS BCM).

  3. Introdusere generelle funksjons-modeller for elektronisk nettverks-utstyr til Omgivelses-løsninger (ANSI/CEA-721 nå EPR-eDevice som nå skal starte arbeidet i OASIS BCM-EPR SC )

Vi ønsker finansiering til en slik løsnings-orientering/anvendelse av disse generelle metoder og overbygning for Helsesektoren i første omgang:

Dvs koble arbeidsprosesser og rutiner opp mot Omsorgs-teknologi i prosjektet "Mulighetenes Eldreomsorg"

Det er sponsing av OASIS BCM-EPR SC og EPR-Forum for å finansiere dette pilotprosjekt vi ønsker med en offentlig og nøytral aktør som eier av prosjektet !

Dette er første fase i EPR-Arena for å få til mekanismene opp mot næringslivets eksisterende systemer som må eksponere informasjon til Overbygningen.

Slides show linker:

Link til eksempler på Omsorgs-Templater for OVERBYGNINGEN her

Arenahelseinnovasjon: CareTech : http://www.velferdsteknologi.com

Forankrings-Standarder:

tGov-forum: http://www.tGov.no og nettstedet ”Mulighetenes Eldreomsorg” : http://www.omsorgsteknologi.no

W3C HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/

OASIS CAM: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cam

OASIS BCM-EPR: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=bcm-epr

OASIS UDDI : http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=uddi-spec

W3C WSDL: http://www.w3.org/TR/wsdl

W3C SOAP: http://www.w3.org/TR/soap/

OASIS eGov MS: http://www.oasis-egov.org/

OASIS TGF TC: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=tgf

Referanselitteratur:

Norsk Regnesentral: ( mars 2002 ) Konseptet på Elektroniske mapper (e-Folder) i Elektroniske Prosesser og Rutiner(EPR) med Historie og relaterte aktiviteter

http://www.eprforum.no/product.php/NR-EPR-konseptets-White-paper/73/

McGraw-Hill bok vdr ANSI/CEA-721 av Grayson Evans ( 2001): CEBus Demystified

http://www.amazon.com/CEBus-Demystified-ANSI-Users-Guide/dp/0071370064

ANSI/CEA-721 standarden med overdragelse til EPR-forum:

http://www.eprforum.no/description.php/EPR-eDevice/6/

Foredrag FAD 12.januar 2007

UK ICT strategy October 2011