Roar test

Den standardiserte strukturen og funksjonaliteten i tjenestemappene er selve grunnlaget for å utvikle og tilpasse anvendelser på en enkel måte. ( Se video 1 og fig 1)

Strukturen er bygget slik at den gir mulighet for en standardisert modellering av hovedtrekkene i anvendelsen med metadata og avanserte maler (Styrekort/templater) som sentrale elementer. ( Se fig 4)

Sanntidsmodellering og prosessering av disse er et totalt nytt og tvingende nødvendig virkemiddel i interaktive systemløsninger gjennom en samhandlende OVERBYGNING.

Viktig å forstå er også at man skal slippe å skifte ut de eksisterende og underliggende fag- og ekspertsystemer. Disse skal kun eksponere logikk og informasjon til overbygnigen under et felles og "åpent" Web-services REGIME. Kun hvis underleverandørene ikke er med på dette skifter man det ut.