Nyheter om Helse- og sosialpolitikk i Media

Hei venner!

Nedenfor er det årsmessig lagt ut en rekke AVISARTIKLER som fanger opp aktuelle helsepolitiske temaer.

Velg aktuelt år og "Trykk" på "Les" og du får opp hele artikkelen på skjermen din og du kan evt. også laste den ned på egen maskin. Nettsiden oppdateres med jevne mellomrom.

Husk! Det er tre former for løgn:

  1. Svart løgn,

  2. Hvit løgn og

  3. Det som står i avisen.

Det betyr at du ikke skal sluke «ting og tang rått», men tenk selv og ha et kritisk blikk.

Er noen interessert i FAGSTOFF, eks.: om Ledelse og organisasjon, Verdibasert ledelse, Endringsledelse, Teamledelse, Kompetanseutvikling, Konflikthåndtering. Send med i så fall en mail, og jeg vil kunne sende deg spennende fagstoff i retur.

Min mailadresse: geir@lahnstein.no

Beste hilsen Geir Lahnstein tlf. 907.87.377

Minner også om at vi arrangerer kurs, tilrettelagt for den enkelte organisasjon, i aktuelle ledelsestemaer samt temaer innen

helse, omsorg og sosialtjenesten. Dette gjøres i regi av KLM-Lahnstein as.

Ta kontakt med Jan Harald Kjærre, mail: kjærre@online.no eller tlf. 900.98.460

Lenker til de respektive år: Trykk på en av lenkene nedenfor og få tilgang til aktuelle avis- og fagartikler.