Helsepolitiske Nyheter 2018

Innhold

 1. Leger som kommer og går (fastleger). Da 30.11.18 v/ Sigrid Bonde Tusvik, Marit Tuv og Bente Rognan Gravklev.

Her presenteres tre artikler som tar opp fastlegenes vanskelige arbeidsforhold Les1. Les2. Les3.

 1. Helsepolitikere krever svar fra Høie om implantater. Ap 29.11.18 v/ Time Dommerud m.fl.

Ap krever at helseminister Bent Høie umiddelbart sørger for åpenhet rundt sviktende implantater. Les.

 1. Vårt reformerte helsevesen. Da 26.11.18 Kronikk v/ Reidar Georg Schwebs, spesialist i psykiatri.

Vårt helsevesen er i løpet av de siste decennier blitt gjenstand for politisk vedtatte reformer som har resultert i endringer mange kanskje ikke er tilstrekkelig klar over. Les.

 1. Sykehus er for og med mennesker. Debatt. Da 22.11.18 v/ Hans Erik Heier.

Argumentene for å legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten til Gaustad er for det meste av teknisk art. Argumentene dreier seg i liten grad om menneskers behov. Les.

 1. Voldsforskning i fare. Da 22.11.18 v/ Petter Marius Udland.

Støttegruppen etter 22. juli bekymret for svekket tilbud. Nå kan senteret for forskning på vold og traumatisk stress bli lagt ned. Les.

 1. For mange piller og for lite mat. Nationen 21.11.18 v/ Birgitte Iversen.

Riksrevisjonen er bekymret for kvaliteten i eldreomsorgen. Særlig er utfordringene store når det gjelder sikkerheten til eldre pasienter. Les.

 1. Hauglie grep til tvungen lønnsnemnd (Sykepleierstreiken): Hadde ikke noe valg. Da 21.11.18 v/ Bibiana Piene og Helle Høiness.

Statsråd Hauglie viser til at Helsetilsynet har konkludert med at det vil være umiddelbar fare for liv og helse dersom NHOs varslede lockout hadde blitt iverksatt fra i dag av. Les.

 1. Sykehuset Innlandet: Et sykehus i krise. Ap 21.11.18 v/ Stein Helge Tingvoll, Fredrik Eng og Marte Kvittum Tangen.

Vi er bekymret for at det planlagte hovedsykehuset ved Mjøsa aldri blir noe av. Les.

 1. Omfordeling av barnetrygd gir 40.000 færre fattige barn. Ap 21.11.18 v/ Sigurd Bjørnestad.

Behovsprøvd barnetrygd kan gi kraftige kutt i barnefattigdommen. Men det kan dempe lysten på å jobbe. Les.

 1. Mangler medisiner til barn. Leger slår alarm. Da 19.11.18 v/ Peder Marius Udland.

Eksperter på barnemedisin advarer om betydelig mangel på nødvendig antibiotika og andre medisiner til barn. Les.

 1. Åpent brev til Bent Høie (ME-syke). Da 19.11.18 v/ Kjartan Leer-Salvesen m.fl.

ME er hovedårsaken til langtidsfravær i skolen og bringer stadig flere voksne ut av arbeidslivet. Les.

 1. Det er farlig å bli dement. Heldigvis finnes det løsninger. Ap 15.11.18 v/ Joacim Lund.

Bare i Oslo forsvinner 100 til 120 demente fra hjem og institusjoner hvert år. De fleste blir funnet, men ikke alle i live. Les.

 1. Roar Guldbrandsen tok prostataprøve. Få dager senere døde 68-åringen. Ap 1.11.18 v/ Lene Skogstrøm m.fl.

I slutten av februar tok Gulbrandsen vevsprøver som skulle vise om han hadde prostatakreft. Han ble syk dagen etter og døde få dager senere, høyst sannsynlig av komplikasjoner i form av blodpropp etter prostatabiopsien. Les1. Les2. Les3. Les4. Les5.

 1. Taper titusener som helsefagarbeider ved å jobbe privat. Da. 12.10.18 v/ Andreas Slettholm.

Minstelønna til en nyutdannet helsefagarbeider i Oslo er langt lavere i private sykehjem enn i kommunale, viser tall fra Fagforbundet. Mange må ha en ekstrajobb, forteller tillitsvalgte Gisella Castillo. Les1. Les2.

 1. Den store glutenbløffen. Da 10.10.18 v/ Reidar Spigseth.

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen med et kuttforslag i tilskudd til dem som er avhengig av glutenfri mat. Det er bløff at glutenfri mat er blitt 70% billigere og at det kan begrunne kutt i tilskuddene. Det er urettferdig at regjeringen kommer med et så stort kuttforslag som går utover 26.400 cøliakere i landet, hevder Reidar Spigseth. Les.

 1. Underlig raushetskampanje. 10. oktober er den internasjonale dagen for psykisk helse. Da 10.10.18 v/ Eskil Skjeldal

Den 10. oktober er den internasjonale dagen for psykisk helse. Årets tema er «raushet», men Skjeldal nyanserer og reflekterer rundt begrepet «raushet» og opplever at dette begrepet blir brukt på en uforpliktende måte. Les.

 1. Tolga-saken krever gransking. VG 7.10.18 v/ Mikkelsen, Norman, Haugsbø og Sørbø.

Saken gjelder tre brødre som av Tolga kommune er vurdert som psykisk utviklingshemmede, men som ikke er det. Dette føler brødrene som et overgrep. Tolga kommune har fått urettmessig millioner i statlige overføringer for brødrene som ikke har psykisk utviklingshemming. Politikerne krever gransking om regelverket er fulgt. Les1. Les2.

 1. Trontalen. Gahr Støres kommentar: Vi bør forvente mer. Da 4.10.18 v/ Jonas Gahr Støre.

Arbeidet med trontalen er ikke enkelt. Formen er spesiell. Talen skal leses av Kongen. Tiden er knapp. Den skal formidle regjeringens arbeidsplan for det neste året. Både mål og prosjekter. Nå øker ulikhetene og regjeringens politikk forsterker utviklingen. Les.

 1. Øremerking redder liv i rusomsorgen. VL 4.10.18 v/ Pernille Huseby.

For å redde liv må vi satse på bedre oppfølging etter endt soning eller behandling. Vi forventer at regjeringen satser på å bevilge øremerkede midler til oppfølging etter soning eller behandling. Les.

 1. Mistroens sykehus, - det store nye regionsykehuset i Oslo. Ap. 4.10.18 v/ Andreas Slettholm.

Planen er å selge hele Ullevål sykehus og bygge et stort regionsykehus på Gaustad i tilknytning til Rikshospitalet. I tillegg skal Aker sykehus gjenåpnes som lokalsykehus og Radiumhospitalet skal pusses opp. Les.

 1. Frivillige kan ikke gjøre jobben (gjelder rus). VL 4.10.18 v/ Hans Chr. Paulsen.

Arbeidstrening gir rusmisbrukere en meningsfylt og rusfri hverdag, men Byrådet i Oslo mener Frelsesarmeen kan erstatte fagfolk med frivillige og foreslår store tilskuddskutt. Les1. Les2.

 1. Har ikke tid til å gå turer med beboerne på sykehjemmet. Klassekampen 3.10.18 v/ Pål Hellesnes.

I en undersøkelse ble de ansatte spurt om hvor ofte de går tur med beboerne. 52% oppgir at de gjør det en gang i måneden eller sjeldnere. Både kyr og innsatte i fengsler har lovbestemt rett til at de skal ut hver dag. Det har ikke de eldre, sier Jette Dyrnes som er leder for helsefagarbeiderne i Delta og ansvarlig for undersøkelsen blant medlemmene. Hun synes funnene er triste. Les.

 1. Helseteknologiske tankekors. DN 1.10.18 v/ Torunn Aardal.

God anvendelse av teknologi kan være å innføre medisinsk avstandsoppfølging for syke og samkjøring av løsninger mellom helseforetak, pasient og fastlege. Les.

 1. Legemiddel ble 16 ganger dyrere på tre år. DN 1.10.18 v/ Åsne Haugli.

Legemiddelansvarlige ved sykehusene frykter at livsviktige medisiner, som i dag er både gamle og billige, kan få eksplosiv prisvekst eller forsvinne fra markedet.. Les1. Les2.

 1. Skammer seg ikke lenger over å nave. Db 2.10.18 v/ Øistein Norum Monsen.

Anja Askeland (47) er lei av stengte dører i arbeidslivet, fordommer og møtene med et iskaldt Nav-system. Les1. Les2. Les3.

 1. Hvordan funker nye digitale legetjenester? Vi har testet dem. Db. 2.10.18 v/ Trine Høklie Jonassen og Jorun Gaarder.

Stadig dukker det opp nye digitale alternativer til det trdisjonelle sysiske legebesøket. Vo jar sjekket hvilke som er best. Les1. Les2.

 1. På kollisjonskurs om helprivat omsorg. Ap 2.10.18 v/ Solveig Ruud.

Kjempebra, sier Frps Sylvi Listhaug om helprivat eldreomsorg. Ap frykter private luksushelsetjenester vil tappe det offentlige for fagfolk og kompetanse. Les.

 1. Enighet om at fastlegen skal få mer tid til pasienten. Ap 2.10.18 v/ Tine Dommerud.

Legeforeningen og helseminister Høie legger striden bak seg. For å beholde dagens fastleger og for å sikre rekruttering skal det sees nærmere på tre forhold: 1) Hvor mange nye oppgaver fastlegene har fått , 2) Oppgaver de ikke kan droppe, men som de ikke får betalt for, 3) Åpne for at fastlegene kan ha færre pasienter på listene uten å tape penger. Les.

 1. At det er delte meninger om et stort sykehusprosjekt i Oslo, er å forvente. Ap 14.9.18 v/ Førydis Braathen.

Samlet innebærer planene for Radiumhospitalet og første etappe av utbygging på Aker og Gaustad investeringer for rundt 27 milliarder. I langtidsplanen for Oslo universitetssykehus vil sykehusutbyggingen koste 42,3 milliarder. Dette inkluderer anslag også for etappe 2 som ennå ikke er utredet eller kostnadsberegnet av Helse Sør-Øst. Les.

 1. Kommunesammenslåing kan skape trøbbel for eldreomsorgen. Ap 9.9.18 v/ Solveig Ruud.

Kommuner som skal slå seg sammen sliter med å planlegge fremtidige tilbud i eldreomsorgen. Det slår KS fast i en fersk undersøkelse. I løpet av de neste årene skal antall kommuner reduseres fra dagens 422 til 356. Frem til 2020 vil det pågå en prosess i rundt 110 kommuner der alt fra to til fem kommuner skal slås sammen til en ny kommune. Disse prosessene kan skape trøbbel for nye kommuners omosorgsplanlegging. Les.

 1. Uro om sykehusutbygging. Det er kamp om milliarder, lokalisering og kapasitet. DN 8.9.18 v/ Åsne Haugli.

Utbygging av Oslo Universitetssykehus er Norges største byggeprosjekt noen sinne. Vi debatterer nye løsninger og begreper hele tiden uten nå se hvorfor vi ikke etterlever det vi selv har vedtatt., uttaler en skeptisk Kjersti Toppe (Sp). Les.

 1. Har normal årslønn som sykepleier, men er utestengt fra 95% av boligmarkedet i Oslo. Ap 8.9.18 v/ Kathrine Humburset.

Ifølge den såkalte sykepleierindeksen, en indeks som måler hvor stor andel boliger en singel sykepleier har råd til og får lån til å kjøpe, har Heidi råd til fem prosent av alle boliger i Oslo. Da 27.8.18. Les1. Les2.

 1. Jakter på mystisk magebakterie. Db 7.9.18 v/ Christopher Sjuve.

Det har aldri vært sett slik bakterie, Salmonella entritides, i Norge. Ni fylker er rammet av den mystiske bakterien. Det jobbes på spreng for å kartlegge smittekilden. Les.

 1. Krever ettervern for barnevernsbarn. VL 7.9.18 v/ Kenneth Haug.

For oss som har vært i barnevern i mange år, er barnevernet våre omsorgspersoner, og da er det uansvarlig å slippe oss helt løs på 18-årsdagen. Dette sier Vilde Adolfsen som er leder for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). Les1. Les2.

 1. Åtte fallgruver for digitalisering. DN 7.9.18 v/ Tor Olav Mørseth, leder i Digital Norway.

De fleste store digitaliseringsprosjektene ender dårlig. Det gjelder også i helsetjenesten. Heldigvis finnes det etter hvert ganske mange svar på hvorfor. Les.

 1. Strides om spiral-effekt. VL 7.9.18 v/ Elise Kruse.

Gynekologer frykter Høyesterett vil gi sin velsignelse itl at leger kan spre feilinformasjon om prevensjon. Den katolske fastlegen Jachimowicz ble sagt opp av Sauherad kommune fordi hun av samvittighetsgrunner ikke ville sette inn spiral på pasienter som ber om dette. Saken skal prøves for Høyesterett. Les.

 1. Frykter for at sykehusgigant blir for liten. DN 7.9.18 v/ Åsne Haugli.

Det er uro omkring sykehusutbygging. Oslo universitetssykehus vil i fremtiden lesse en stor mengde av dy sykeste syke pasientene over på kommunen, hevder Oslo kommunes helsebyråd Tone Telle Dahl. Les1. Les2. Les3.

 1. Frykter for at Oslos nye gigantsykehus blir forsinket. Ap 7.9.18 v/ Frøydis Braathen.

Aker sykehus ble nedlagt i 2011, men skal gjenoppstå som lokalsykehus for Oslo. Etter planen skal to nye gigantsykehus på Akker og Gaustad med en pris på 40 milliarder kroner stå ferdig i 2027. De to sykehusene skal erstatte Ullevål sykehus som skal legges ned. De to nye sykehusene skal bygges ut parallelt, men en rapport frykter for forsinkelser og vurderer at det kan være klokt å starte utbyggingen av ett sykehus først før man setter i gang med det andre. Tidligere sjeflege Rolf Kåresen mener at det som haster mest er bygging av nytt Aker sykehus. Et nytt region- og lokalsykehus på Gaustad haster overhode ikke, sier Kåresen. Les.

 1. En skamplett på historien! Bigamiloven av 1942. Ap 5.9.18 v/ Hanne Mauno.

Eksil-regjeringen Johan Nygaardsvold vedtok at en gift nordmann kunne søke det norske Justisdepartementet i London om å få innvilget skilsmisse fra sin kone hjemme i Norge uten at hun fikk vite om det. Les1. Les2.

 1. Økonomisk trygghet kan gi høyere fødselstall. DN 3.9.18 v/ Sara Cools og Marte Strøm, forskere ved Inst. f. samfunnsforsk.

Fødselstallene i Norge er historisk lave SSBs fruktbarhetstall er nå på 1,62 barn per kvinne. Dette er betydelig lavere enn enn det som trengs for å opprettholde befolkningstallet på dagens nivå uten innvandring. Noe av løsnignen kan finnes i arbeidslivet. Les.

 1. Velferdsinnovatørene. Ap 2.9.18 v/ Kristin Clemet, Leder i Civita.

Flere artikler i media har uttalt seg om private selskaper og betegnet dem som «velferdsprofitører». I denne artikkelen får kritikerne et fyldig motsvar fra Kristin Clement lede rav den konservative tenketank Civita. Hun hevder blant annet aty «Forbud mot å ta ut profitt fra velferdstjenester kan føre til mindre innovasjon og mindre effektiv drift i helsetjenesten. Les1. Les2.

 1. Vil flytte 500 mill. fra sykehus til fastlegene. Ap 31.8.18 v/ Tine Dommerud.

Stortingsrepresentant for Venstre Carl-Erik Grimstad kommer med forslaget. Presidenten i Legeforenignen, Marit Hermansen, er ikkeimiponert. Våre innspill til statsbudsjettet er fremdeles styring av fastlegeordningen og skjerming av sykehusene. Les.

 1. Aleris tjener millioner på å splitte medisindoser. Ap 30.8.18 v/ E. Røssum og T. Strand.

Aleris har økt sin egen profitt kraftig ved å dele opp kostbar medisin i flere doser. Det har vært ukjent for oppdragsgiver Helse Sør-Øst. I en svarmelding fra Aleris understrekes det at dette ikke har vært forsøkt å holdes skjult. Det påpekes at også offentlige sykehus deler opp medisindoser. Les.

 1. Barn har blitt byrde. VL 30.8.18 v/ Kenneth Haug.

Kinas strenge familiepolitikk er over. Fødselstallet skal tvert i mot opp. Det er ikke så lett i et moderne Kina. I dag ser man på barn som en byrde, ,men samtidig ønskelig fordi man vil ha noen til å ta vare på seg når man blir eldre. Les.

 1. Norsk barnevern går foran. Andre land vil komme etter oss. Aftenposten 29.8.18 v/ Lene Skogstrøm.

Jeg viker ikke en tomme når det gjelder norsk barnevern. Norge er et foregangsland når det gjelder å beskutte barn mot vold og overgrep, sier minister Linda Hofstad Helleland. At det er debatt og kritikk om norsk barnevern er ikke overraskende, mener barne- og likestillingsministeren. Les1 Les2.

 1. Helsevesenets husmødre, fastlegene, og de Høie herrer. Dagsavisen 29.8.18 v/ Marit Tuv.

Flere fastleger har sluttet, seks av ti vurderer å følge etter. Det medisinske husarbeidet fastleger utfører er omfattende. Oppgavene er blitt for mange og dagene for lange. Les1.

 1. Fornekter økende ulikhet. Dagsavisen 29.8.18 v/ Tor Sandberg.

Jensen er tatt på fersken i å fornekte en urovekkende økning i ulikheten i makt og rikdom i Norge, hevder Lysbakken. Antallet barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har passert 101.000 ifølge SSB. Det utgjør 10,3% av alle barn. Les1.

 1. Staten kjøper øyebehandling hos Aleris for 200 mill. kr. Aftenposten 29.8.18 v/ Trond Strand m.fl.

Staten har kjøpt øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner. Offentlige sykehus sier at de kunne ha gjort jobben for 33 millioner. Uten behandling vil pasientene bli blinde Les1. Les 2.

 1. Si opp kontrakten med Aleris. Dagsavisen 29.8.18 v/ Jens M. Sæther.

Fagforbundet mener det er på høy tid at Oslo kommune opphever kontraktene med det private helseforetaket Aleris. Vistoler på det våre medlemmer har sagt og mener vi kan bevise at det har vært for dårlig bemanning. Les1. Les2.

 1. For frisk for innleggelse. Drepte mann i psykose. Da 27.8.18 v/ Nanna Johannessen.

Tre dager etter at 28-åringen ble avvist av helsevesenet, drepte han en tilfeldig mann på Nakholden utenfor Oslo. Da 27.8.18. Les.

 1. Kurser eldre hjemme. Nationen 27.8.18 v/ Mali Arnstad.

Eldre trenger kurs hvor det er lov å stille de "dumme" spørsmålene, mener forsker. I prosjektet "Sosial digital kontakt- mobilisering mot ensomhet blant eldre" har flere organisasjoner gjennomført kurs for å lære eldre om teknologi. Les.

 1. Viktig stemme fra sykehjemmet. Debutroman om sykehjemmet. Da 27.8.18 v/ Veronica Karlsen.

Noen ganger vet du at du sitter på gull, sier forlegger Anne Gaathaug om debutanten Susanne Skogstads roman «Svartstilla». Les.

 1. Unge Venstre vil ha fri abort inntil 24 uke. Dagsavisen 25.8.18 v/ Andreas Haakonsen.

Vi vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 24. Det handler om å harmonisere vårt regelverk med land som Nederland og Storbritannia som tillater abort frem til uke 21 og 24. Det er ingen grunn til at Norge skal være mer konservative enn disse, sier Sondre Hansmark. Jordmødrene er rystet. Les1. Les2.

 1. Overgrepsoffer tapte erstatningssak mot kommune. VG 24.8.18 v/ Hanna H. Røset.

Hun ble grovt misbrukt ved flere anledninger. I sin anklage mot kommunen mente hun at om kommunen hadde grepet inn, så ville overgrepene være forhindret. Hun gikk til erstatningssak mot kommunen fordi den hadde forsømt seg. Hun tapte saken. Les1.

 1. Sorg i familien ved dødsfall. VG 24.8.18 v/ Professor Atle Dyregrov ved senter for krisepsykologi ved Univ. i Bergen.

Nesten alle dødsfall krever omstilling i familien. For en del familier kan dødsfallet medføre tap av familiens samspill i årtier fremover. For andre kan det medvirke til utvikling av enkeltmedlemmer i familien. Les1. Les2.

 1. Kontorarbeid stjeler stadig mer av fastlegenes tid. Ap 21.8.18 v/ Tine Dommerud.

Fastlege med klar melding til sykehusleger: Vi blir sekretærene deres noen ganger. Det er feil og kostbart. I løpet av fire år har arbeidstiden for allmennlegene økt med ca. syv timer i uken viser tall fra Helsedepartementet. Les1. Les2.

 1. Sykefravær i verdenstoppen. Da 20.8.18 v/ Olaf Thommessen, leder i Bedriftsforbundet.

Sykefraværet i Norge koster småbedriftene godt over 20 milliarder kroner i året. Thommessen hevder at Stein Reegaard i LO ikke bringer noe nytt inn i debatten om det å få redusere sykefraværet. Reegaard advarer bl.a. mot kutt i sykelønnen. Les.

 1. Sorg i familien ved dødsfall. Db 18.8.18 v/ Atle Dyregrov, prof. i krisepsykologi ved Univ. i Bergen.

Nesten alle dødsfall krever omstilling i familien. for en del familier kan dødsfall bidra til å tap av familiens samspill i årtier fremover. For andre kan det medvirke til utvikling av enkeltmedlemmer i familien. Les1. Les2.

 1. Foreldre mistet omsorgen i fem år. Db 18.8.18 v/ Asle Hansen og Siv Johanne Seglem.

I 2014 underkjente psykiateren rapporten som kunne ha gitt foreldrene barna tilbake. I april i år ble han dømt for overgrepsbilder av barn. Dømt psykiater slaktet stjernepsykologer. Les hele sakenher: Les1. Les2.

 1. Sannheten om slankepiller. Dagbladet 14.7.18 v/ Jenny Mina Rødahl.

To slankepiller har dokumentert effekt, men du å spise sunt og være aktiv likevel, ifølge eksperter. Les1.

 1. Fastleger og deres pårørende trenger håp om at det er endringer på gang. VG 14.7.18 v/ Frode H. Krogh.

Endringer må være på gang for at yrket fortsatt skal inngå i våre framtidsplaner, sier Frode H. Krog,h som er gift med en fastlege. Fastlegenes ustabile situasjon går ut over familieliv og pasienters sikkerhet. Les1.

 1. Slår Aps løfte med 600.000 pasienter. Dagsavisen 29.6.18 v/ Aslak Bodahl.

Over 1,6 millioner flere behandlinger og utredninger ved sykehusene er fasiten for regjeringen fra 2012 til 2017. Dermed har regjeringen slått sykehusløftet som Arbeiderpartiet frontet under valgkampenn i 2013 med over 600.000. I tillegg er planene om overoppfylt ved at ventetider ved sykehus ned. Flere har fått hjelp, og det står færre folk i helsekø, sier helseminister Bent Høie til visenes Nyhetsbyrå. Les.

 1. Flere barn venter fortsatt på millionmedisinen Spinraza. VG 26.4.18 v/ Nanna Johannessen.

Foreldre fortviler. Etter en hard priskrig ble legemiddelet Spinraza godkjent for barn med spinal muskelatrofi (SMA) under 18 år i februar. Likevel sier flere foreldre at barna deres fortsatt venter på innkalling til sin første behandling. For mange av barna haster det å komme i gang med behandling fordi viktige funksjoner forsvinner mer og mer dag for dag. De blir svakere for hver dag som går. Les.

 1. Leger bør få vite om hemmelige medisinpriser. VG 28.2.18 v/ Camilla Huuse.

Ny rapport fastslår at leger bør få vite om medisinpriser, men ikke pasienter og pårørende. En arbeidsgruppe har utredet hvordan hemmelige priser skal praktiseres i Norge. Bakgrunnen er at direktørene for de fire regionale helseforetakene bestemte at prisene skal hemmeligholdes i februar 2017. Denne hemmeligholdelse har skapt sterke reaksjoner. Les.

 1. Merete (41) stjal piller og forfalsket resepter. Dagbladet 27.2.18 v/ T. D.Skaug og M. Landsend.

Sjefens reaksjon endret alt. Ikke i min villeste fantasi var det henne. I 2017 var det 155 helsepersonell som ble fratatt autorisasjonen, iflg. oversikt fra Helsetilsynet. De fleste leger, sykepleiere og hjelpepleiere. I 2016 var antallet 114 (41 færre). Les.

 1. Høie lover pakkeforløp for psykisk helse og rus. Nationen 15.1.18 v/ Nina Haabeth, NTB.

Pakkeforløp for kreftsyke har vist gode resultater. Pasienter er fornøyde og fagfolk opplever at de kan gjøre en bedre jobb. Ventetiden må ned i hele Helse-Norge. Nå vil vi også gi den tryggheten til mennesker med rusproblemer og psykiske helseutfordringer, sa Høie i sin årlige sykehustale. Noe av dette skal iverksettes allerede i år. Les.

 1. I årevis har Stine kjempet mot spiseforstyrrelser. Dagsavisen 15.1.18 Førstesideoppslag.

Stine Bratvold (22) har kjempet en lang kam. Nå tar hun et oppgjør med lang ventetid for behandling. Hun får støtte av fagfolk. Les.

 1. Bare utvalgte får vaksinestikk (meslingvaksine). Ap 14.1.18 Tine Dommerud.

Alt kommunalt helsepersonell i Oslo som har kontakt med barn og unge gjennom jobben, tilbys nå gratis vaksine mot meslinger. Dette er MMR-vaksinen (meslinger, kusma og røde hunder) Les.

 1. Sykehuset ga feil blodtype til pasient. VG 9.1.18 v/ H. Giæver, M. Braaten og R. Røed.

Statens helsetilsyn skriver i en rapport at Vestre viken helseforetak ikke ga forsvarlig helsehjelp til en pasient som fikk feil blodtype injisert. Sykepleier klistret iflg. Helsetilsynet på feil navn på dosen med blod. Det gikk fint med pasienten i etterkant av feilen, men dette er iflg. Blørstad ren og skjær flaks, men utfallet kunne like godt ha blitt fatalt. Les.

 1. Hvor skal vi dø? VL 3.1.18 v/ Andvik, Brenne, Slaaen og Broen.

I Norge er det et mål om at pasienter som er i livet siste fase skal få ha mest mulig tid hjemme og få dø hjemme, dersom dette er mulig. Spørreundersøkelser viser at opp mot halvparten av oss ønsker å d ø i hjemmet. Trass dette er Norge ett av de landene i verden som har lavest andel hjemmedød, under 15 prosent på landsbasis. Les.

 1. Utdaterte behandlingsråd. Dagens Medisin 3.1.18 v/ Benedikte Monrad-Krohn.

Pasienter med ME blir ofte behandlet som psykisk syke i helsevesenet, med kognitiv terapi og gjenopptrening. Men det er feilbehandling av av mange ME-syke. Det er på tide at man ser ME-pasienter på en ny og mer oppdatert måte. Mange blir ikke friske slik behandlingen er i dag. Les

Argumentene for å legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten til Gaustad er for det meste av teknisk art.  Argumentene dreier seg i liten grad om menneskers behov.  Les.