Helsenett & Infrastruktur

Vil ta helse-styringen fra tabloidavisene

Dagens Næringsliv 15. juni 2011

v/ Jonas Blich Bakken

Nettstedet helsenorge.no er åpnet. Alt om din helse skal være samlet ett sted. Alt om helse på ett sted, det er kort fortalt ambisjonen for det nye nettstedet som helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet i dag. - Du skal kunne bestille legetime og få tilbakemeldinger fra fastleger. Du skal kunne finne alt som er registrert på deg, som søknader og kjernejournal, samt gjennomføre e-konsultasjon med leger, forteller Strøm-Erichsen og Christine Bergland, divisjonsdirektør for e-helse og ikt i Helsedirektoratet.

Dette er vel og merke en beskrivelse av hvor man vil med prosjektet. I dag var det lansering av portalen, og foreløpig er det mest generelle informasjonstjenester som ligger ute – slik som en full beskrivelse av alle medisiner som er godkjent i Norge, samt en større samling artikler om ulike sykdommer og sunnhetsråd.

- Vi skal ha en portal med råd istedenfor at tabloidavisene hver dag skal gi deg råd om hva som er best for deg, sa Strøm-Erichsen under presentasjonen.

Overrasket

Strøm-Erichsen har arvet Samhandlingsreformen for helse-Norge av tidligere minister Bjarne Håkon Hansen. Men mens Hansen planla reformen uten å ta med it-folk i sitt innerste råd, legger Strøm-Erichsen svært stor vekt på dette. Hun synes kommunikasjonen i sektoren er merkelig lite utviklet, tatt i betraktning alt utstyret leger omgir seg med.

- Jeg ble litt overrasket da jeg ble minister over at en sektor som er så teknologidrevet kommer til kort når det gjelder pasient-systemene. Man får ikke god flyt mellom systemene, sier hun.

Hun antyder at slik informasjonsflyt er viktig, blant annet for å kunne få i gang behandling raskt. Et eksempel på dette er at røntgenbilder har blitt sendt med taxi fremfor nett, fordi sykehus ikke har lov til å sende dem elektronisk.

- Det er et paradoks at en papirjournaler har blitt sett på som sikrere enn elektroniske, sier hun.

Les også: Nektes internett - må ta taxi

Strøm-Ericsen påpeker at våre naboland lenge har hatt helseportaler, og at Norge nå følger etter.

- Vi har vært litt konservative, det er det helt slutt på, sier hun om bruken av it i helsesektoren.

Fremover skal det skrives en egen stortingsmelding om it-bruk i helsesektoren, samt at det skal holdes en konferanse om helse-it og personvern.

Blir bedre når folk får se

Innholdet på helsenorge.no kan grovt sett deles i tre. I dag er det mest generell ”leksikon”-informasjon om helse, sykdommer og medisiner. Det er også en del informasjon for å finne frem i helsevesenet. Videre har man tjenester der man slår opp informasjon om deg personlig – som i fremtiden trolig vil inkludere din legejournal. Den fjerde delen er tjenester der du kan få utført noe, som å bestille legetimer eller foreta en legekonsultasjon via nettet. De to siste formene er det foreløpig lite av.

- Det trenger ikke å ta så lang tid, mener Strøm-Erichsen om fremtidige tjenester.

Blant det som allerede finnes er automatisk utregning og utsendelse av frikort for helsetjenester når man har gått over egenandelsgrensen. Før måtte brukerne samle stempler og kvitteringer. Videre er elektroniske resepter allerede innført i noen kommuner. Man jobber også med tjenesten ”mine vaksiner” og med å gi folk oversikt over egne egenandeler på nett. Foreløpig sendes dette bare i posten, selv om man kan bestille nettveien.

Les også: Slipper deg inn på nett - men svaret kommer i posten

Strøm-Erichsen forventer seg mye av å gi folk innsyn i alt som er registrert om dem, fordi feil da ofte oppdages.

- Kvaliteten på alt øker med innsyn, sier hun.

Redaktør: Roar Gulbrandsen

Si din mening i tilhørende Blogg

Budskap

Helsenettet vil stå helt sentralt i den teknologiske infrastrukturen fordi det vil være bærer av helseinformasjon mellom alle aktører i Helse-Norge. Men infrastruktur for IKT må omfatte mye mer enn selve helsenettet. Med infrastruktur mener vi også programvare som har interoperabilitet og samhandling som formål. Kort sagt: ”Infrastruktur for samhandling”.

Utdyping

Teknologisk infrastruktur innebærer at dataprogrammer skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv og hensiktsmessig måte. Infrastruktur i denne sammenheng dreier seg følgelig om hvordan data blir organisert og presentert for at mennesker skal kunne utføre jobben sin best mulig og kunne samarbeide effektivt og trygt både i egen organisasjon og med andre virksomheter. I tillegg må infrastrukturen tilrettelegges for samspill mellom omsorgsteknologi og personlige tjenester.

Infrastrukturen må være basert på internasjonale standarder fordi vi trenger å kunne kommunisere globalt. Infrastrukturen må omfatte felles kjøreregler. God og enkel infrastruktur, som kan tilfredsstille ulike behov, er en nødvendig forutsetning for å få til samhandling i helse og omsorgsektoren.

Infrastrukturen må møte behovene på en enkel måte. Som det er understreket i Samhandlingsmeldingen, må Infrastrukturen ikke ha et teknisk utgangspunkt, men være organisert slik at datastøtten gir best mulig støtte til mennesker i omsorgsarbeidet. I dataverdenen kalles dette for Serviceorientert arkitektur, forkortet til SOA. Dette er en forutsetning for det som er helsetjenestens hovedformål; rett behandling, på rett sted til rett tid.

Knapt noe forvaltningsområde er så komplekst og arbeidsintensivt som helse- og omsorgstjenestene. Fordi helsetjenesten er så kompleks, må infrastrukturen være enkel og bestå av noen enkle og utprøvde grunnmoduler. Brukeropplevd kvalitet står sentralt. Dette forslaget til infrastruktur møter behovene på en enkel måte.

Infrastruktur for samhandling er det viktigste bidraget dette innspillet kan gi til realisering av samhandlingsreformen.

Infrastrukturen kan ikke etableres slik at den dekker alle samhandlingssituasjoner. Den må etableres gradvis ved at man først blir enige om prinsippene som infrastrukturen skal bygge på, deretter velge samhandlingssituasjoner innen hjemmebasert helse og omsorg, hvoretter samhandlingsteknologien prøves ut i liten og kontrollerbar skala.

Våre innspill forutsetter denne trinnvise fremgangsmåten – selv om teksten kan tolkes annerledes.

Si din mening i tilhørende Blogg

Teknologisk infrastruktur består både av helsenett som bærer av informasjon og infrastruktur som grunnlag for samhandling mellom mennesker og organisasjoner - gjelder både data og systemer.

Infrastrukturen må være basert på inetrnasjnale standarder som har samhandling som formål. Infrastrukturen må omfatte kjøreregler.

Infrastrukturen må være enkel og kunne tilfredsstille både små og store, enkle og komplekse behov

Infrastrukturen må ta utgangspunkt i behov for datastøtte i helse og omsorgsarbeidet - ikke et teknologisk utgangspunkt

Infrastrukturen må være basert på noen enkle grunnmoduler

Infrastruktur er vårt viktigste bidrag.

Infrastrukturen må prøves ut i kontrollerte former