Helsepolitiske nyheter 2009 og tidligere

Puber, pleiere og prester. Vårt Land 3.11.16 v/ Erik Lunde.

Fotballpub på sykehjem er bra. Men vi må ikke glemme det viktigste i eldreomsorgen: Pleie og omsorg. Les.

Påviser cannabisskade. Dagsavisen 3.11.16 v/ NTB

Norske forskere: Cannabis tredobler risikoen for psykose. Forskning viser sterke funn på at slik misbruk utløser psykose hos personer som ellers ikke ville få det, og ikke omvendt. Les.