Helsepolitiske Nyheter 2015

Lenke 2020 Lenke 2019 Lenke 2018 Lenke 2017 Lenke 2016 Lenke 2015 Lenke 2014 Lenke 2013 Lenke 2012 Lenke 2011 Lenke 2010 Lenke 2009 og tidligere

Helsepolitiske Nyheter 2015:

Rus rammer ikke blindt. Aftenposten 23. des. 2015 v/ S. Haugsgjerd og M. Gedde-Dahl.

Det er gjerne de som tidligere har hatt problemer i livene sine som rammes av rus-helvete. Rus rammer ikke blindt. Det er noen grupper som klart fremstår som sæsrskilt sårbare, og spørsmålet er hva vedkommendes nettverk og samfunnet gjør med det? Les artikkel.

Gir legene fri fra byråkrati. Dagens næringsliv 2.12.2015 v/ Jostein Løvås.

I alle år har det i helsetjenesten vært en jamring over unødvendig skjemavelde og byråkrati. Med App´enes ankomst kan vi kanskje øyne en ny vår og bedre tider. Erfaringen i denne artikkelen er hentet fra et legekontor på Sandane. Artikkel.

Kunnskapsnivået om hiv er bekymringsfullt lavt. Aftenposten 2. des. 2015 v/ Tine Dommerud.

Fremdeles er hiv forbundet med stor angst og utrygghet. Noen hiv-positive er åpne i mediene og gjør et utrolig viktig arbeid i synliggjøring av his, sier Anne-Karin Kolstad i Hiv Norge. Hiv må avdramatiseres og avmystifiseres. Artikkel.

Slik kan teknologi forenkle helsevesenet. Aftenposten 2. des. 2015 v/ Arve Henriksen.

Nårmobiltelefonen til sykepleier Cecilier Eknes gir lyd fra seg, vet hun at det gjelder en av de 64 beboerne ved Østsiden sykehjem i Fredrikstad. Hverdagen vår er blitt mye enklere, teknologien medfører også en større trygghet for pasientene, sier Ekenes. Mer om Mobile nettløsninger.

Helsesøster kan få en bror. Dagsavisen 2.12.2015 v/ Hanad Ali.

Språkvask skal hjelpe gutter inn i helseomsorgen. Det er akutt behov for menn. Da hjelper det ikke å kalle dem for «sykesøstre» eller «jordmødre». Hvordan synes du at det klinger: En mann er ansatt og blir kalt «jordmor». Les mer om dette i artikkelen. Artikkel her.

Høies utvalgte har ikke akuttkirurgi som hjertesak. Nationen 2.12.2016 v/ Bjørn Allgot, leder for ekspertgruppe av pasienter, brukere og pårørende

Bent Høies ekspertgruppe av pasienter og pårørende er håndplukket av departementet, påstår artikkelforfatteren. Ingen av dem har akuttkirurgi som hjertesak. Les flere detaljer her.

Hvor stort bør et sykehus være? Aftenposten 2.12.2015 v/ Naresh Sugandiran, blogger i Dagens Medisin.

I forbindelse med fremlegging av ny «Nasjonal helse- og sykehusplan» er det blitt publisert en rekke artikler. En av disse tas med her. Det reises spørsmål om hvor stort et sykehus bør være for å ha kirurgisk akuttfunksjon. Det har vært en heftig politisk debatt om og i så fall hvilken grad små sykehus skal ha nødvendig akuttkirurgi. Les artikkel.

Politikerbesøk i Drammen. Dagsavisen-Fremtiden 19.8.2015 v/ Hans A. Kielland Aanesen.

Representanter for Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte et velferdsteknologisk BOFELLESSKAP i Drammen som er god reklame for den pågående «disruptive helseinnovasjon» vi er opptatt av å videreutvikle. Dette representerer første versjon av våre individuelt tilpassede kjørende servicemaler i Omsorgssektoren som allerede har flere års driftserfaring. Service-malene representerer individuelle scenarioer som samspiller med et rikt utvalg av forskjellige utstyrsleverandører og BUS-protokoller. Viser hvorledes samspill kan benyttes gjennom et rikt utvalg av flere vanlige ÅPNE teknologi-standarder ( KNX, CAN, etc ).

Mishandling av pasienter. Kronikk VG 7. jan. 2015 v/ Per Fugelli.

Fugelli har alltid gått i bresjen for de aller svakeste i vårt samfunn. Denne gangen gjelder det myndighetenes overgrep i forhold til rusmisbrukere. Han problematiserer «menneskeverd» og retter et barskt angrep mot politiets håndtering av rusmisbrukere ut fra at de bare blir ansett som et «ordensproblem». Kronikken finner du her.