Fakta og Debattsted

Vi har dette nettstedet og ett tilknyttet fakta og debattsted for "Mulighetenes eldreomsorg".

Vi bruker Google’s nettstedteknologi og teknologien fra Facebook for å debattere og bidra med fakta. Nettstedet er delt inn i et antall nettsider.

Hver nettside vil ha ett tilknyttet debattsted. Adressen til debattstedet legges først på beskrivelsen i nettsiden. I tillegg er det opprettet flere frittstående debattsteder. De frittstående temaer får en lenke til debattstedet på sentrale steder der temaet behandles på nettsidene.

Debattstedene består av et antall temaer som kalles tråder. Når en tråd blir opprettet får trådene et navn – som beskriver temaet. Tråden starter med at temaet beskrives. Adressen til nettstedet legges først i beskrivelsen.

Bidragsyterne eller debattantene kan legge inn sine innlegg på trådene. Innlegget kan omfatte lenker til utredninger eller videoer i You Tube. Innlegget kan besvares gjennom nye innlegg av debattanter.

Vi har tidligere tatt det for gitt at formålet med å koble inn Facebook er å etablere et forum for diskusjoner og debatt. Et like viktig formål er å ha et debattsted hvor mange kan bidra med faglige innspill, utredninger og videoer. Dette betyr at debattanten blir bidragsytere til en dynamisk utvikling av nettstedet.

Dermed vil debattstedet bli en arena for faglig samarbeid. Alle kan legge inn synspunkter og fakta r forutsatt at de er medlem av Facebook.

Etter hvert som debattstedet fylles opp med bidrag vil viktige bidrag bli flyttet over til nettstedet.

Debattanten må først melde seg inn i Facebook hvis debattanten ikke allerede er det. Deretter må han melde seg inn som venn av Mulighetenes eldreomsorg på Facebook.

Alle som er registrert i Facebook kan lese innlegg i debattene. Det er bare vennene av Mulighetenes jernbane som kan delta i debattene.

Vi skal prøve ut Facebook i seg selv og samspill med nettstedet Mulighetenes Jernbane. Vi har bare utnyttet en liten del av funksjonaliteten i Facebook. Dette innebærer at det vil komme endringer og tillegg i orienteringen og utnyttelse av Facebook