DND

Ressursgruppe EPR’s bidrag til FG Helse og IKT

Internasjonale relasjoner

Hans A Kielland Aanesen ( EPR-Forum/OASIS )informerer (17.10.11):

De fleste personene i ressursgruppen er nå også oppdatert på følgende link:

http://www.eprforum.no/category.php/Executive-team/19/

Våre 3 viktigste internasjonale relasjoner er knyttet til David RR Webber(US), John Borras(UK) og Kenneth Wacks(US).

I dette notatet gjentar jeg ikke informasjon og argumentasjon som er gjengitt i artikkelen om tjenestemappen som overbygning og samtalen med David. Begge disse dokumentene er lagt ut på prosjektplassen for FG.

David er en anerkjent internasjonal kapasitet innen XML og tilknyttede disipliner.

David har vært en Norgesvenn helt siden han var ”key-note-speaker” på den store interoperabilitet’s konferansen i Brønnøysund i 2005. Vennskapet er knyttet til en tro på at våre metoder møter kravene som interoperabilitet stiller til en fremtidig utvikling.

David har vært den formelle leder av EPR-Forum siden starten i 2005. I motsetning til oss har David klart å realisere hovedprinsippene i våre metoder i kombinasjon med nye trender innen XML. David har æren for at vi har fått et godt internasjonalt kontaktnett.

David har vært og er en drivende kraft i internasjonal standardisering gjennom OASIS (den største private ”not-for-profit” standardiseringsorganisasjon for XML). OASIS har forslagsrett til internasjonale standarder i ISO. David har også jobbet i NIH ( National Institute of Health).

David er nå direktør i Oracle’s divisjonen for åpne standarder og kildekoder. Denne divisjonen bygger på det grunnleggende arbeid som Sun utførte og som er en grunnpilar i omdannelsen av Oracle til et totalselskap. Det er mange som ikke er klar over det ”hamskifte” som Oracle er i ferd med å gjennomføre. I forrige nummer av Computer World var det et oppslag om hva denne omdannelsen representerer.

Oracle har opprettet en ekspertgruppe som skal utrede og gi anvisninger på overbygninger for systemintegrasjon. Overbygningen vil basere seg på XML templater. Oracle's ekspertgruppe jobber nå med templating innen eGov-løsninger i USA mot DHS (Department of Health & Human Services), HHS(Department of Homeland Security), gjennom bruk av NIEM-modeller ( National Information Exchange Model). Spesielt på områdene Emergency Response (OASIS CAP), Hospital Availability (OASIS HAVE), Suspicious Activity report (SAR), Secure Information exchange (LEXS) med mer.

Arbeidsmetodene I dette strategiske arbeidet dreier seg om Business processes i BPMN + NIEM + CAM-Templates for å få en samhandlende infrastruktur til å fungere.

David håper at Oracle vil støtte en tilsvarende norsk, nordisk eller europeisk ekspertgruppe som skal utvikle templater innen helse og sikkerhet . For oss gjelder det spesielt arbeidsrutiner i forbindelse med overvåkning av legeme og bolig basert på avvikskontroll.

Dette arbeidet vil bli koordinert gjennom EPR-Forums OASIS komité, OASIS BCM-EPR SC.

Jeff Penrose (en av direktørene i Oracle i Europa) kommer til Oslo den 7. og 8. november. David håper at Jeff vil møte meg slik at jeg kan legge frem våre synspunkter for ledelsen i Oracle Europe. David ser for seg at det blir et tett samarbeid mellom ekspertgruppene i USA og Norge.

Jeg – på min side – håper at alt dette vil bane veien for at vi får møte våre helsemyndigheter for å realisere Samhandlingsreformens teknologiske grunnlag og forutsetninger. Sammen med David Webber og Geir Lahnstein (BI) har vi innledet et samarbeid med Oracle's internasjonale Open source og OASIS gruppe med den hensikt å møte norske og europeiske helsemyndigheter for å få til et europeisk-amerikansk eller norsk-amerikansk samarbeid.