FramtidsTrondheim

Trondheim har i dag over 200 000 innbyggere. I 2050 kan vi ha cirka 55 000 flere, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune utarbeidet flere strateger og planer, og noen er fortsatt under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050, og være et viktig grunnlag for ny kommuneplanens arealdel. På disse nettsidene får du mer informasjon om strategi- og planarbeidene.

Dette jobber vi videre med:

Egen nettside om ny kommuneplan!

Vi er i gang med å lage en helt ny kommuneplan! Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og vi har laget en felles nettside for de to delene av kommuneplanen.

Oppdateringer:

Kom med forslag i kartet!

Les på nrk.no om hvordan innbyggere i Trondheim kan komme forslag til å gjøre byen enda finere ved å komme med forslag i kartet. Rundt 2000 forslag har kommet til hvordan Trondheim kan bli enda finere. Forslagene er nå oppsummert i en egen rapport som du finner på denne undersiden på framtidstrondheim.no

Vi vil ha innspill og synspunkter!

Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Mari Hage Basberg (gatebruksplan) og Merete Wist (KPA og lokale sentrum) om planarbeidene.

Du kan gjerne gi oss innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no. Merk emnefeltet med hvilken plan du vil gi innspill til.