FramtidsTrondheim

Trondheim har i dag over 200 000 innbyggere. I 2050 har vi cirka 55 000 flere, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050. På disse nettsidene får du mer informasjon om dette strategiarbeidet.

Vi vil ha innspill og synspunkter fra deg!

Siste nytt fra prosjektene:

08.01.21

Mange byutviklingsinteresserte deltok på det digitale nyttårsmøte om byutvikling 7. januar. Det var ønskelig at presentasjoner og opptak fra møtet gjøres tilgjengelig i etterkant. Så derfor - her ligger både opptak og presentasjoner.

08.01.21

7. januar ble det avholdt høringsmøte angående kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i forbindelse med vurdering av utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel. Her finner du både kunnskapsgrunnlaget, presentasjon og opptak fra orienteringen på høringsmøtet.

18.12.20

Det inviteres til digitalt høringsmøte 07.01.21 kl. 12.00 - 13.00. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med drøfting av en utbyggingsrekkefølge i ny arealdel til kommuneplanen. Kunnskapsgrunnlaget er nå på høring. Møtet skjer på plattformen Google meet. Mer om høringsmøtet finnes her.

18.12.20

Kunnskapsgrunnlag for en eventuell utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel er nå sendt på høring. Kunnskapsgrunnlaget finnes her. Høringsfristen er 11.02.21.

15.12.20

Hurra!! 09.12.20 vedtok bystyret i Trondheim en Byutviklingsstrategi for Trondheim. Strategien beskriver retningen det er ønskelig at areal- og transportutviklingen skal beveges seg i fram mot 2050. Sammen med sentrumsstrategien, som ble vedtatt tidligere i høst, har dermed Trondheim staket ut en god kurs for videre byutviklingsarbeid. Les mer om byutviklingsstrategien og vedtaket her.

15.12.20

Vi ønsker velkommen til heldigitalt nyttårsmøte om byutvikling 07.01.21. Her finner du program og lenke til møtet. Programmet er det samme som på det annonserte julemøtet 14.des som ble avlyst grunnet feil med google.

04.12.20

Velkommen til heldigitalt julemøte om byutvikling 14. desember kl. 13.00. Et spennende program, og lenke til møtet finner du her.

06.10.20

Sak om Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050 er nå sendt til politisk sluttbehandling. Mer informasjon finner du HER. Strategien inneholder mål, grep og delstrategier for byens videre utvikling mot 2050.

24.09.20

Byantikvaren har sammen med Asplan Viak AS laget kulturhistorisk DIVE-analyse for nordøstre del av Midtbyen i Trondheim, som et kunnskapsgrunnlag til områdeplanen vi er i gang med. Les analysen med beskrivelser, fortolkninger, verdisetting og aktivering av kulturmiljøet i nordøstre del av Midtbyen.

11.09.20

Vi arrangerte sammen med Kommunalteknikk digitalt verksted om avfall i nordøstre del av Midtbyen. Agenda, presentasjoner, video av innledende innlegg og resultat av gruppeoppgaver finner du her.

31.08.20

Om du er interessert i presentasjoner fra det digitale høringsmøtet om grønn strek finner du det her.

28.08.20

Vi arrangerte digitalt byutviklingsseminar om Trondheim sentrum og Midtbyen for ansatte i Trondheim kommune 28. august. Se agenda, presentasjoner og videoer her.

14.08.20

Det er et mål at enda flere skal gå, sykle og ta buss i Trondheim. Det er derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med kriterier for hvordan potensial for miljøvennlige reiser kan vurderes. Areal- og samferdselskomiteen får saken på bordet 19.08.20. Les mer her på PS 0043/20, eller her.

08.07.20

Rundt 2000 forslag har kommet til hvordan Trondheim kan bli enda finere. Forslagene er nå oppsummert i en egen rapport som du finner her.

08.07.20

Velkommen til digitalt høringsmøte om grønn strek 26.august. Mer informasjon om møtet finner du her.

07.07.20

Grønn strek er sendt ut på ny høring med frist for høringsmerknader og synspunkter 15. september 2020. Les mer her.

17.06.20

Presentasjonene fra sommermøtet 16. juni er nå tilgjengelige her.

09.06.20

Formannskapet vedtok i dag å sende et utkast av Gatebruksplan for Midtbyen ut på høring. Se hele forslaget her.

05.06.20

Velkommen til digitalt sommermøte om byutvikling 16. juni. Les mer her.

27.04.20

Vi har sendt et ferdig forslag til Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi til politisk sluttbehandling i bystyret. Se hele forslaget på framtidstrondheim.no

29.01.20

Trondheim har en unik Midtby, som vi er svært stolte av. Nå er vi er i samarbeid med Byantikvaren i Trondheim i gang med en omfattende kulturhistorisk analyse av nordøstre kvadrant i Midtbyen. DIVE-analysen vil danne et svært viktig grunnlag for kommunens videre arbeid med en områdeplan for denne delen av Midtbyen. Les mer om metoden, medvirkningsprosessen og ønsket sluttresultat her.

03.12.19

Her finner du presentasjoner brukt på byplankontorets julemøte 02.12.19.

20.11.19

Velkommen til årets julemøte om byutvikling 2. desember. Med møtet ønsker byplankontoret i Trondheim kommune å orientere om pågående arbeid som har innvirkning på byens utvikling. Møtet er åpen for alle med interesse for byutvikling. Dagsorden finner du her.

08.11.19

Gi dine innspill til byliv, gange og bymiljø i Midtbyen innen 22.11.2019. Les mer på siden til Gatebruksplan for Midtbyen.

11.10.19

Trondheim kommune inviterer til åpen dag om byutviklingsstrategien 28. og 30. oktober. Åpen dag er et tilbud til deg, din bedrift eller organisasjon som ønsker informasjon utover orienteringene som allerede har vært avholdt. Tidspunkt må avtales på forhånd. Mer om åpen dag på facebook.

08.10.19

Gi dine innspill til kjøremønster i Midtbyen innen 22.10.2019. Les mer på siden til Gatebruksplan for Midtbyen.

24.09.19

Det første av i alt åtte orienteringsmøter ble avholdt på Klæbu folkebibliotek i går. Det avholdes også orienteringsmøter på bibliotekene i Trondheim.

Ler mer om når og hvor her.

19.09.19

I kartverktøyet vårt kan du legge inn forslag til hvordan Trondheim kan bli enda finere.

Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Merete Wist (lokale sentrum) og Kristian Sandvik (gatebruksplan) om planarbeidene.

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som er engasjert i byutvikling. Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? La oss få vite om deg – registrer deg i dette skjemaet. Les om hvordan vi ønsker å komme i kontakt med folk i denne artikkelen i Trondheim2030.no.

Du kan gjerne gi oss innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no. Merk emnefeltet med hvilken plan du vil gi innspill til.

Du skal ikke behøve å bli politiker eller arkitekt for å være med på å forme Trondheim i tiden som kommer.

19.09.19

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er nå ute på høring, og vi ønsker å få innspill og kommentarer på utkastet! Vi har derfor laget en digital plattform der det skal være enkelt å komme med innspill og kommentarer på hvert enkelt råd vi har fått fra eksperter, innbyggere, og barn og unge: http://delta.framtidstrondheim.no Fristen for innspill er 15. oktober 2019. Det fullstendige høringsutkastet og mer informasjon om innspillsmuligheter finner dere her.

18.09.19

Vil du vite mer om Byutviklingsstrategien som er sendt på høring inviteres det til orienteringsmøter på bibliotekene. Se Byplankontorets facebookside for mer arrangementsinfo. Her får du informasjon om høringsfrist og hva som skal skjedde i høringsperioden til byutviklingsstrategien.

18.09.19

Fra 23.09.19 til 05.10.19 er det utstilling på alle bibliotekene i Trondheim og i Klæbu. Her presenteres forslag til byutviklingsstrategier for Trondheim fram mot 2050. Utstillingen er åpen i bibliotekenes åpningstider.

18.09.19

Byplankontoret og Byantikvaren arrangerte pop-up kontor på Café le Frère under Kulturnatt fredag 13. september. Bilder fra pop up-kontoret og innspillene til gatebruksplanen ligger her.

04.09.19

Vi inviterer til åpen idékonkurranse for studenter og nyutdannede, for utforming av Kongens gate, Skipakrok og Cicignons plass - basert på barn og unges innspill og ønsker! Les hele konkurranseprogrammet her.

30.08.19

Forslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050" er nå sendt på høring. Her får du informasjon om høringsfrist og hva som skal skje i høringsperioden.

28.08.19

Fellesnemnda i Trondheim og Klæbu kommuner vedtok i gårsdagens møte å legge "Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050" ut på høring.

Mer informasjon finner du her.

23.08.19

Formannskapet vedtok 13. august 2019 at evalueringsrapporten av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim 2050 skal danne grunnlaget for sentrumsstrategien, og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi vil ha innspill fra deg! Få mer informasjon om høringsutkastet og hvordan du kan gi oss innspill her.

09.08.19

Gi innspill til løsninger for varelevering og renovasjon i Midtbyen. Frist: 1. september 2019. Les mer her.

27.06.19

Grønn strek er nå oversendt fra rådmannen til ny politisk behandling. Les mer her.

26.06.19

Rådmannen har sendt høringsforslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050" til formannskapet. Formannskapet besluttet 25. juni å sende saken over til Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim. Fellesnemnda tar 27. august stilling til om forslaget skal sendes på høring.

Mer informasjon.

05.06.19

En bredt sammensatt evalueringskomité har laget en grundig rapport om parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Evalueringsrapporten kan du lese her. Her finner du en oppsummering av alle innbyggerinnspillene som kom inn i løpet av utstillingsperioden av parallelloppdraget.

05.06.19

Velkommen til sommermøte om byutvikling 20. juni eller 24. juni. Program finner du her.

20.05.19

Over 15 000 personer så utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 fysisk eller digitalt, og 300 av dem ga oss innspill i løpet av utstillingsperioden. Vi har nå laget en liten rapport som oppsummerer innspillene fra Midtbyens ønsketre på Trondheim folkebibliotek og i det digitale innspillskartet. Kort oppsummert sa publikum at de ønsket seg mer grønt, flere sitteplasser, bedre tilgang til elva, bedre tilrettelegging for gående og flere bilfrie områder!

15.05.19

Presentasjonen fra NTNUs Helge Hilnhutters foredrag på Litteraturhuset, om gange som transportmiddel, finner du her.

14.05.19

Vi vil høre hva du mener om hvordan bo- og bymiljøene vi har i Trondheim i dag kan bli enda finere og hyggeligere. Derfor har vi laget et kartverktøy der du enkelt kan legge inn forslagene dine. Sjekk det ut !

23.04.19

Vi har laget en fin eksempelsamling over tettheten i ulike boligområder i Trondheim. Les rapporten her.

04.04.19

Vi hadde et kjempefint midtveisseminar i parallelloppdraget om offentlige rom på Nyhavna i Dora 28. mars. denne nettsiden kan du se alle presentasjonene.

25.03.19

Se den digitale utstillingen av framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 her og i nettmagasinet trondheim2030.no. Der kan du også gi innspill og kommentarer! Forslagene står fysisk utstilt i folkebiblioteket fra 25. mars og fram til 9. april, og i bytorget til rett over påske. Se bilder fra utstillingsåpningen i folkebiblioteket.