FramtidsTrondheim

Trondheim har cirka 55 000 flere innbyggere i 2050 enn i dag, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050. På disse nettsidene får du mer informasjon om dette strategiarbeidet.

Vi vil ha innspill og synspunkter fra deg!

Byutviklingsstrategien og sentrumsstrategien er nå på høring!

Siste nytt fra prosjektene:

11.10.19

Trondheim kommune inviterer til åpen dag om byutviklingsstrategien 28. og 30. oktober. Åpen dag er et tilbud til deg, din bedrift eller organisasjon som ønsker informasjon utover orienteringene som allerede har vært avholdt. Tidspunkt må avtales på forhånd. Mer om åpen dag på facebook.

08.10.19

Gi dine innspill til kjøremønster i Midtbyen innen 22.10.2019. Les mer på siden til Gatebruksplan for Midtbyen.

24.09.19

Det første av i alt åtte orienteringsmøter ble avholdt på Klæbu folkebibliotek i går. Det avholdes også orienteringsmøter på bibliotekene i Trondheim.

Ler mer om når og hvor her.

19.09.19

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er nå ute på høring, og vi ønsker å få innspill og kommentarer på utkastet! Vi har derfor laget en digital plattform der det skal være enkelt å komme med innspill og kommentarer på hvert enkelt råd vi har fått fra eksperter, innbyggere, og barn og unge: http://delta.framtidstrondheim.no Fristen for innspill er 15. oktober 2019. Det fullstendige høringsutkastet og mer informasjon om innspillsmuligheter finner dere her.

18.09.19

Vil du vite mer om Byutviklingsstrategien som er sendt på høring inviteres det til orienteringsmøter på bibliotekene. Se Byplankontorets facebookside for mer arrangementsinfo.

18.09.19

Fra 23.09.19 til 05.10.19 er det utstilling på alle bibliotekene i Trondheim og i Klæbu. Her presenteres forslag til byutviklingsstrategier for Trondheim fram mot 2050. Utstillingen er åpen i bibliotekenes åpningstider.

18.09.19

Byplankontoret og Byantikvaren arrangerte pop-up kontor på Café le Frère under Kulturnatt fredag 13. september. Bilder fra pop up-kontoret og innspillene til gatebruksplanen ligger her.

04.09.19

Vi inviterer til åpen idékonkurranse for studenter og nyutdannede, for utforming av Kongens gate, Skipakrok og Cicignons plass - basert på barn og unges innspill og ønsker! Les hele konkurranseprogrammet her.

30.08.19

Forslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050" er nå sendt på høring. Her får du informasjon om høringsfrist og hva som skal skje i høringsperioden.

28.08.19

Fellesnemnda i Trondheim og Klæbu kommuner vedtok i gårsdagens møte å legge "Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050" ut på høring.

Mer informasjon finner du her.

23.08.19

Formannskapet vedtok 13. august 2019 at evalueringsrapporten av parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim 2050 skal danne grunnlaget for sentrumsstrategien, og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi vil ha innspill fra deg! Få mer informasjon om høringsutkastet og hvordan du kan gi oss innspill her.

09.08.19

Gi innspill til løsninger for varelevering og renovasjon i Midtbyen. Frist: 1. september 2019. Les mer her.

27.06.19

Grønn strek er nå oversendt fra rådmannen til ny politisk behandling. Les mer her.

26.06.19

Rådmannen har sendt høringsforslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050" til formannskapet. Formannskapet besluttet 25. juni å sende saken over til Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim. Fellesnemnda tar 27. august stilling til om forslaget skal sendes på høring.

Mer informasjon.

05.06.19

En bredt sammensatt evalueringskomité har laget en grundig rapport om parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Evalueringsrapporten kan du lese her. Her finner du en oppsummering av alle innbyggerinnspillene som kom inn i løpet av utstillingsperioden av parallelloppdraget.

05.06.19

Velkommen til sommermøte om byutvikling 20. juni eller 24. juni. Program finner du her.

20.05.19

Over 15 000 personer så utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 fysisk eller digitalt, og 300 av dem ga oss innspill i løpet av utstillingsperioden. Vi har nå laget en liten rapport som oppsummerer innspillene fra Midtbyens ønsketre på Trondheim folkebibliotek og i det digitale innspillskartet. Kort oppsummert sa publikum at de ønsket seg mer grønt, flere sitteplasser, bedre tilgang til elva, bedre tilrettelegging for gående og flere bilfrie områder!

15.05.19

Presentasjonen fra NTNUs Helge Hilnhutters foredrag på Litteraturhuset, om gange som transportmiddel, finner du her.

14.05.19

Vi vil høre hva du mener om hvordan bo- og bymiljøene vi har i Trondheim i dag kan bli enda finere og hyggeligere. Derfor har vi laget et kartverktøy der du enkelt kan legge inn forslagene dine. Sjekk det ut !

23.04.19

Vi har laget en fin eksempelsamling over tettheten i ulike boligområder i Trondheim. Les rapporten her.

04.04.19

Vi hadde et kjempefint midtveisseminar i parallelloppdraget om offentlige rom på Nyhavna i Dora 28. mars. På denne nettsiden kan du se alle presentasjonene.

25.03.19

Se den digitale utstillingen av framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 her og i nettmagasinet trondheim2030.no. Der kan du også gi innspill og kommentarer! Forslagene står fysisk utstilt i folkebiblioteket fra 25. mars og fram til 9. april, og i bytorget til rett over påske. Se bilder fra utstillingsåpningen i folkebiblioteket.


Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Merete Wist (lokale sentrum) og Kristian Sandvik (gatebruksplan) om planarbeidene.

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som er engasjert i byutvikling. Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? La oss få vite om deg – registrer deg i dette skjemaet. Les om hvordan vi ønsker å komme i kontakt med folk i denne artikkelen i Trondheim2030.no.

Du kan gjerne gi oss innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no. Merk emnefeltet med hvilken plan du vil gi innspill til.