FramtidsTrondheim

Trondheim har cirka 55 000 flere innbyggere i 2050 enn i dag, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050. På disse nettsidene får du mer informasjon om dette strategiarbeidet.

Oppdateringer

09.08.19

Gi innspill til løsninger for varelevering og renovasjon i Midtbyen. Frist: 1. september 2019. Les mer her.


27.06.19

Grønn strek er nå oversendt fra rådmannen til ny politisk behandling. Les mer her.

26.06.19

Rådmannen har sendt høringsforslag til "Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050" til formannskapet. Formannskapet besluttet 25. juni å sende saken over til Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim. Fellesnemnda tar 27. august stilling til om forslaget skal sendes på høring.

Mer informasjon.

05.06.19

En bredt sammensatt evalueringskomité har laget en grundig rapport om parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Evalueringsrapporten kan du lese her. Her finner du en oppsummering av alle innbyggerinnspillene som kom inn i løpet av utstillingsperioden av parallelloppdraget.

05.06.19

Velkommen til sommermøte om byutvikling 20. juni eller 24. juni. Program finner du her.

20.05.19

Over 15 000 personer så utstillingen Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 fysisk eller digitalt, og 300 av dem ga oss innspill i løpet av utstillingsperioden. Vi har nå laget en liten rapport som oppsummerer innspillene fra Midtbyens ønsketre på Trondheim folkebibliotek og i det digitale innspillskartet. Kort oppsummert sa publikum at de ønsket seg mer grønt, flere sitteplasser, bedre tilgang til elva, bedre tilrettelegging for gående og flere bilfrie områder!

15.05.19

Presentasjonen fra NTNUs Helge Hilnhutters foredrag på Litteraturhuset, om gange som transportmiddel, finner du her.

14.05.19

Vi vil høre hva du mener om hvordan bo- og bymiljøene vi har i Trondheim i dag kan bli enda finere og hyggeligere. Derfor har vi laget et kartverktøy der du enkelt kan legge inn forslagene dine. Sjekk det ut !

23.04.19

Vi har laget en fin eksempelsamling over tettheten i ulike boligområder i Trondheim. Les rapporten her.

04.04.19

Vi hadde et kjempefint midtveisseminar i parallelloppdraget om offentlige rom på Nyhavna i Dora 28. mars. På denne nettsiden kan du se alle presentasjonene.

25.03.19

Se den digitale utstillingen av framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 her og i nettmagasinet trondheim2030.no. Der kan du også gi innspill og kommentarer! Forslagene står fysisk utstilt i folkebiblioteket fra 25. mars og fram til 9. april, og i bytorget til rett over påske. Se bilder fra utstillingsåpningen i folkebiblioteket.

19.03.19

Kortsiktig gatebruksplan ble vedtatt i Formannskapet. Saksframlegg, rapport m.m. ligger her.

18.03.19

Hjertelig velkommen til utstillingsåpning 25. mars for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050! Utstillingen står til 9. april. Vi gleder oss!

06.03.19

Vi hadde en fantastisk og innholdsrik dag under avslutningsseminaret for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 5 mars. Klikk her, så finner du programmet, presentasjoner, video og bilder av avslutningsseminaret.

25.02.19

Vi har medvirket til podcasten Store, lille Trondheim om medvirkning i byutvikling. Hør podcasten på soundcloud.com!

04.02.19

Informasjon om arbeidet med kortsiktig gatebruksplan ligger her:

25.01.19

Vi fikk gode innspill på verkstedet med elevråd om barn og unges oppvekstvilkår 10. januar. Elevrådene fra sentrumsskolene Bispehaugen, Singsaker og Ila skoler var representert. Resultatet fra verkstedet skal brukes videre i det pågående planarbeidet i Kjøpmannsgata.

17.01.19

Vi hadde en helt fantastisk dag under midtveisseminaret for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. På denne siden finner du programmet, presentasjoner, video, bilder og oppsummering av gruppearbeidet under midtveisseminaret.

11.01.19

Kan en klimavennlig by også være en attraktiv by? Ja, sier forskerne. Men hva slags areal- og transportutvikling er det som bidrar til dette? Les mer her.

Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Merete Wist (lokale sentrum) og Marte Nordhus (gatebruksplan) om planarbeidene.

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som er engasjert i byutvikling. Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? La oss få vite om deg – registrer deg i dette skjemaet. Les om hvordan vi ønsker å komme i kontakt med folk i denne artikkelen i Trondheim2030.no.