FramtidsTrondheim

Trondheim har cirka 62 000 flere innbyggere i 2050 enn i dag, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050. På disse nettsidene får du mer informasjon om dette strategiarbeidet.

Oppdateringer

06.12.18

Vi ønsker velkommen til førjulsmøte om byutvikling i Trondheim. Formålet er å orientere om noen av de pågående arbeidene som har betydning for hvordan Trondheim bør utvikles fram mot 2050.

21.11.18

Hurra - en stor milepæl er nådd: I dag hadde vi oppstartsseminar for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. På denne siden kan du se hele programmet, video-opptak, bilder av teamene, deltakerne i forskningsprosjektet "Samskaping av fremtidens byer" og evalueringskomiteen, og presentasjonene som ble holdt.

20.11.18

Oppstartsseminar for kortisiktig gatebruksplan ble arrangert på Rådhuset i dag. Her ligger presentasjon og rapport fra verkstedet.

20.11.18

Byantikvaren i Trondheim har hjulpet oss med å lage en finfin oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Trondheim sentrum. Dette er et viktig kunnskapgrunnlag for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 (som har oppstartsseminar 21.11.18), men er også en nyttig oversikt for de som er interessert i Trondheims historie!

12.11.18

Snart braker det løs! 21. november blir det oppstartsseminar for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Da blir blant annet programmet, viktige tema for oppdraget, de fire teamene, deltakerne i forskningsprosjektet "Samskaping av fremtidens byer" og evalueringskomiteen presentert. Oppstartsseminaret blir streamet på Facebook-siden vår.

12.11.18

Vi hadde informasjonsmøte og verksted om Kjøpmannsgata med 50 engasjerte mennesker 5. november 2018. På denne siden finner du en informativ presentasjon om prosessen i Kjøpmannsgata og en oppsummering av idéverkstedet.

25.09.18

Hurra! Vi mottok 24 gode tilbud til den åpne anbudskonkurransen om deltakelse i parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.

24.08.18

Kom og møt oss på standen Barn og unge i sentrum – bli med og lag byen under Maker Faire i Kongens gate 24. og 25. august. Se mer informasjon på facebook-siden vår.

23.08.18

Vi har lyst ut en åpen anbudskonkurranse om deltakelse i parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Se hele utlysningen på doffin.no.

15.08.18

Nå kan dere se oppsummering, presentasjoner, bilder, resultater og evaluering av verkstedet om eksisterende verdier i Trondheim sentrum.

07.08.18

Da var vi i gang igjen! I dag hadde formannskapet sitt første møte etter sommerferie, og da fikk de orientering om medvirkningsaktivitetene vi har gjort sammen med dere! Blant annet fikk de høre mer om innbyggerpanel og gjestebud, og det har Adressas Trygve Lundemo skrevet en kommentar om (bak betalingsmur).

Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Merete Wist (lokale sentrum) og Marte Nordhus (gatebruksplan) om planarbeidene.

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som er engasjert i byutvikling. Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? La oss få vite om deg – registrer deg i dette skjemaet. Les om hvordan vi ønsker å komme i kontakt med folk i denne artikkelen i Trondheim2030.no.