FramtidsTrondheim

Trondheim har cirka 62 000 flere innbyggere i 2050 enn i dag, ifølge befolkningsprognoser. Kan denne befolkningsveksten bidra til å dreie byutviklingen i en enda mer klimavennlig og attraktiv retning? Hva må eventuelt til? For å finne noen av svarene har Byplankontoret i Trondheim kommune flere strategiske planer under arbeid. De skal danne nye rammer for byutviklingen i Trondheim fram mot 2050. På disse nettsidene får du mer informasjon om dette strategiarbeidet.

Oppdateringer

02.05.18

I dag begynte den nye prosjektlederen for gatebruksplan i Midtbyen, Marte Nordhus, å jobbe i Trondheim kommune. Hurra og velkommen!

24.04.18

Tusen takk for alle gode innspill til plan- og strategiarbeidene! Tirsdag 24. april ble prosessplanene for Byutviklingsstrategi, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi og Gatebruksplan for Midtbyen fastsatt i formannskapet, og planprogram for områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen fastsatt i bygningsrådet.

20.04.18

Vi har nå sendt ut spørreskjema til de drøyt 125 deltakerne i innbyggerpanelet om byutvikling. Ønsker du også å delta i det digitale innbyggerpanelet? Da kan du komme med innspill til plan- og strategiarbeidene om byutvikling! Meld deg på i dette skjemaet.

12.04.18

Vi har laget et lite kunnskapshefte om byutvikling. "Byutvikling for alle" har blitt sendt på mail til de rundt 50 vertene for gjestebudene som skal arrangeres nå i april. Vi forventer at vi skal få mange spennende innspill til byutvikling, sentrumsutvikling og utvikling av lokale sentra gjennom disse gjestebudene.

27.02.18

Lag og organisasjoner i Trondheim og Klæbu ønskes velkommen til verksted om byutvikling 13. mars på Strindheim skole eller 20. mars på Kattem skole. Begge møtene begynner kl. 19.00 og har samme program. Verkstedene arrangeres som ledd i kommunens arbeid med plan for lokale sentra og arbeidet med en byutviklingsstrategi. Mer informasjon om program og påmelding finner du på facebook-sidene våre. Påmeldingfristen er torsdag 8. mars om du vil delta den 13. mars og 15. mars om du vil delta 20.mars.

20.02.18

Velkommen til seminar og verksted om varelevering 14. mars kl. 10.00-15.00 i Storsalen i Rådhuset. Mer informasjon om program og påmelding finner du på facebook-sidene våre. Påmeldingsfrist er torsdag 8. mars 2018.

26.01.18

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere som er engasjert i byutvikling. Ønsker du å være med å bidra gjennom å ha gjestebud hjemme hos deg eller å sitte i et innbyggerpanel? La oss få vite om deg – registrer deg i dette skjemaet. Les om hvordan vi ønsker å komme i kontakt med folk i denne artikkelen i Trondheim2030.no.


Vi vil ha innspill fra deg!

Fristen for høringsinnspill til prosessplanene har gått ut, men vi vil fortsatt ha innspill til arbeidet.

Gi innspill og kommentarer ved å sende en epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.


Ta gjerne kontakt med prosjektlederne Grete Kristin Hennissen (sentrumsutvikling), Tove Hellem (byutviklingsstrategi), Merete Wist (lokale sentrum) og Marte Nordhus (gatebruksplan) om planarbeidene.