Hallset

stedsanalyse

Byliv

Hallset_byliv.pdf
  • Funksjoner og fasader: Tekst, kart og bilder

  • Bomiljø: Tekst, kart og bilder

  • Kulturliv: Tekst, kart og bilder

  • Rekreasjon og idrett: Tekst, kart og bilder

  • Næringsliv: Tekst, kart og bilder

  • Byrom og møteplasser: Tekst, kart og bilder

  • Støy og forurensning fra biltrafikk: Tekst, kart og bilder

Aktivitet og rekreasjon

Det finnes flere lekeplasser og idrettsplasser på Hallset, i tillegg til de tre skoleanleggene og fire barnehagene i området.

Det er flere mindre turområder her, men ingen direkte kobling til marka eller Nidelva.