Hallset

stedsanalyse

Byform og bystruktur

Hallset_bystruktur.pdf
  • Bybildet: Tekst, kart og bilder
  • Enhetlige områder: Tekst, kart og bilder
  • Veier, gater og byrom: Tekst, kart og bilder
  • Eiendomsstruktur: Tekst, kart og bilder