Valentinlyst

Valentinlyst er et av Trondheims største lokale sentrum, både i antall beboere og i tjenestetilbudet som finnes her. Det meste av tilbudet finner man på og rundt Valentinlyst senter med butikker, spisesteder, fysioterapaut, vinmonopol og treningssenter. Like ved ligger også Valentinlyst helse- og velferdssenter, Strindheim kirke, St. Olav habiliteringssenter og flere barnehager. Med sine mange funksjoner har Valentinlyst et stort nedslagsfelt og mange besøkende. Flere boliger er også under planlegging i området.

De syv høyhusene med 12-15 etasjer og det relativt flate landskapet rundt, gjør Valentinlyst godt synlig i området, og det er kanskje nettopp dette folk forbinder med stedet. Området karakteriseres også av de mange helsefunksjonene som finnes her.

Butikksenteret fungerer som samlingspunkt, men preges av mye bilparkering og få tilrettelagte uteområder. Det finnes heller ingen parker for opphold her, men det finnes potensiale for dette både rundt senteret og på grøntområdet som ligger på motsatt side av rundkjøringen.


Byplankontoret har laget en stedsanalyse for Valentinlyst lokale sentrum, som du finner her.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrum finner du...

  • 3252 arbeidsplasser

  • 7132 innbyggere:

    • 0-16 år: 1176

    • 16-66 år: 4558

    • 67+ år: 1398

  • Befolkningstetthet: 3,5 personer/dekar

  • Utnyttelsesgrad: 16%

Tall per 15.01.2018

Fortell oss hva du mener om Valentinlyst lokale sentrum!

Klikk her for å legge inn dine forslag til tiltak og endringer


Annen aktuell informasjon

Utvidelse av Valentinlyst borettslag

Utvidelse av Bromstadenga borettslag

Reguleringsplan finnes her.

Andre prosjekt

Link

Valentinlyst_samlet analyse.pdf

Stedsanalyse

Hele analysen finner du her.