Valentinlyst

[under arbeid]

Kort oppsummert

Valentinlyst har navnet sitt etter en gammel gård som ligger i sør av området som i dag oppfattes som Valentinlyst. Gården finnes fortsatt, men ligger bortgjemt midt inne i et boligfelt. I dag karakteriseres Valentinlyst av de 7 høyblokkene på stedet, seks bygget på midten av 60-tallet og den siste i 2007. Landskapet her er relativt flatt og resten av bebyggelsen lav, noe som gjør at høyhusene er godt synlige og har blitt til landemerker i denne delen av byen.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageNøkkeltall

Innen 800 meter radius:

  • 1176 barn
  • 1398 pensjonister
  • ? studenter
  • 4558 voksne
  • 7132 totalt
  • 3252 arbeidsplasser

Befolkningstetthet: 3,5 personer/daa

Utnyttelsesgrad: 16%

Annen aktuell informasjon

Planer under arbeid

Linker

Andre prosjekter

Link

Andre prosjekt

Link

Andre prosjekt

Link

Fortell hva du mener om Valentinlyst lokalsenter

Trykk på kartet og legg inn dine forslag til endringer