Sverresborg

Sverresborg er et område på Byåsen, avgrenset av Bymarka i vest og nord, Ila i nordøst, Byåsveien i øst og Sverresdalsveien i sør. Dette er området rundt Kong Sverres gamle borg, Zion. Dette var landets første steinborg, og de gamle borgruinene utgjør i dag sentrum i Trøndelag Folkemuseum. Her ligger også Wullumsgården, et godt bevart gårdsanlegg fra tidlig 1800-tall. Til sammen utgjør dette et av Trondheims viktigste historiske miljø.

På Sverresborg ligger kjøpesenteret Byåsen butikksenter (1962), som er et av Norges eldste. Her finnes et bredt handelstilbud. I 2016 kom også Sverresborg senter som økte tilbudet på stedet ytterligere.

Sverresborg er en portal til marka som er viktig ikke bare lokalt, men for hele byen. Nærheten til marka er et av stedets viktigste egenskaper.

Byplankontoret har laget en stedsanalyse for Sverresborg lokale sentrum, som du finner her.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Innenfor en radius på om lag 10 min gange (800m) fra sentrum finner du...

  • 777 arbeidsplasser

  • 4686 innbyggere:

    • 0-15 år: 953

    • 16-66 år: 3112

    • 67+ år: 621

  • Befolkningstetthet: 2,3 personer/dekar

  • Utnyttelsesgrad: 10%

Tall per 15.01.2018

Fortell oss hva du mener om Sverresborg lokale sentrum!

Klikk her for å legge inn dine forslag til tiltak og endringer


Annen aktuell informasjon

Byåsen_samlet analyse.pdf

Stedsanalyse

Hele analysen finner du her.